KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 29. คู่แข่ง

• อย่าทำลายคู่แข่ง   จงเรียนรู้จากคู่แข่ง
• คู่แข่งคือผู้ที่ช่วยทำให้ท่าน/หน่วยงานของท่านเข้มแข็ง
• ในธรรมชาติ สรรพสิ่งวิวัฒนาการ (evolve) ไปด้วยกัน ที่เรียกว่า co-evolution   ดังตัวอย่างคนวิวัฒนาการร่วมไปด้วยกันกับไวรัส แบคทีเรีย ต้นไม้ ฯลฯ     ถ้าไม่มีแบคทีเรีย ไม่มีไวรัส คนก็อยู่ไม่ได้
• ในคู่แข่ง มีความร่วมมือ มีการ ลปรร. อย่างน้อยก็ในทางอ้อม    จงพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้จากคู่แข่ง ทั้งทางอ้อมและทางตรง  
• ผมเคยได้ฟังผู้บริหารระดับสูงของโตโยต้าประเทศไทย ตอบคำถามในลักษณะของการคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับบริษัทรถยนต์คู่แข่ง     ในลักษณะที่มีความเชื่อว่าถ้าคิดเฉพาะผลประโยชน์ของโตโยต้า ในที่สุดอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยจะไม่โต    กลับไปโตในประเทศอื่น    หรือกอดคอกันตาย   
• การมองคู่แข่ง ต้องไม่มองตื้นๆ     ต้องมองหลายชั้น    มองให้เห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในความท้าทาย (threat)    
• การทำลายคู่แข่งจนไม่มีคู่แข่งที่แข็งแรง เป็นการทำลายตนเองในระยะยาว    จงดูตัวอย่างการเมืองไทยในขณะนี้ 

วิจารณ์ พานิช
๑๔ มีค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

 ขอเสริมด้วยความเคารพครับ

คู่แข่ง ที่น่ากลัวที่ สุด คือ ด้านมืดในใจเรา

อวิชชา มานะ  ตัวกูของกู  ฯลฯ  มันเคลือบคลานอยู่ในตัวเรา พร้อมจะโผขึ้นมาเสมอ

ในตัวเรา มี ตัวดี ตัวร้าย และ ตัวที่ดูเจ้าสองตัวนี้อยู่ (สติ นั่นเอง)