• อย่าทำลายคู่แข่ง   จงเรียนรู้จากคู่แข่ง
• คู่แข่งคือผู้ที่ช่วยทำให้ท่าน/หน่วยงานของท่านเข้มแข็ง
• ในธรรมชาติ สรรพสิ่งวิวัฒนาการ (evolve) ไปด้วยกัน ที่เรียกว่า co-evolution   ดังตัวอย่างคนวิวัฒนาการร่วมไปด้วยกันกับไวรัส แบคทีเรีย ต้นไม้ ฯลฯ     ถ้าไม่มีแบคทีเรีย ไม่มีไวรัส คนก็อยู่ไม่ได้
• ในคู่แข่ง มีความร่วมมือ มีการ ลปรร. อย่างน้อยก็ในทางอ้อม    จงพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้จากคู่แข่ง ทั้งทางอ้อมและทางตรง  
• ผมเคยได้ฟังผู้บริหารระดับสูงของโตโยต้าประเทศไทย ตอบคำถามในลักษณะของการคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับบริษัทรถยนต์คู่แข่ง     ในลักษณะที่มีความเชื่อว่าถ้าคิดเฉพาะผลประโยชน์ของโตโยต้า ในที่สุดอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยจะไม่โต    กลับไปโตในประเทศอื่น    หรือกอดคอกันตาย   
• การมองคู่แข่ง ต้องไม่มองตื้นๆ     ต้องมองหลายชั้น    มองให้เห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในความท้าทาย (threat)    
• การทำลายคู่แข่งจนไม่มีคู่แข่งที่แข็งแรง เป็นการทำลายตนเองในระยะยาว    จงดูตัวอย่างการเมืองไทยในขณะนี้ 

วิจารณ์ พานิช
๑๔ มีค. ๔๙