ฟุงอยากเขียนเกี่ยวกับ phonetic เพราะคุณครูของฟุงบอกว่าคุณครูไม่ค่อยเก่งครับ

สระ A ไปผสมกับสระและตัวอักษรอื่นๆได้ เช่น ar ai ae a_e au ฟุงอยากจะสอนวิธีอ่านที่ฟุงทราบนะครับ a อ่านว่า แอ เช่น hand, bad กับ อา เช่น pass, bath

 

ai อ่านว่า เอ เช่น plain กับ เอะ เช่น said

 

ar อ่านว่า อา เช่น car, part

 

al(all) อ่านว่า ออล เช่น ball, mall

 

au อ่านว่า อา เช่น laugh, aunt กับ เอาะ เช่น sausage

 

a_e อ่านว่า เอ เช่น make, sale กับ อา เช่น are

are อ่านว่า เอร์ หรือ เช่น care กับ อา เช่น are