ดิฉันจั่วหัวเรียกร้องความสนใจนิดหน่อยค่ะ  เพราะวันนี้ วันที่ 21 มีนาคม 2549  9.00 - 15.00 น. เป็นวันที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อเลือก นายกสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่ เสนอชื่อ ณ คณะวิชาของตนเอง

ท่านสามารถเสนอชื่อผู้สมควรเป็นนายกฯ ได้เพียง 1 ชื่อ

ท่านสามารถเสนอชื่อคณะกรรมการฯ ได้ไม่เกิน 7  ชื่อ

แม้ว่า การเสนอชื่อ ในการเลือกสรรแบบนี้ จะไม่มีการนับคะแนน  แต่ก็มีความสำคัญมากนะค่ะ

หากท่านไม่ทราบว่า สำคัญอย่างไร?  มีวิธีการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่ออย่างไร? ดิฉันขอแนะนำให้ท่าน อ่าน ที่นี่ click  และ click

ดิฉัน ตั้งข้อสังเกตว่า การประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป  ความสนใจของประชาคมน้อยเกินไป  บางท่านอาจคิดว่า เลือกไปก็เท่านั้น คนที่เราเลือกคงไม่ได้รับเลือกหรอก คงมีคนที่หมายตาอยู่แล้ว  ดิฉันเองก็คิดเช่นกันค่ะ แต่อย่างน้อย ถ้าทุกคนทุกท่านสนใจ  กระแสความสนใจ จะทำให้ผู้ที่ได้รับเลือก ตั้งใจทำหน้าที่  ตระหนักในความคาดหวังของผู้ที่เลือกให้มาทำหน้าที่  เท่านี้ก็คุ้มแล้ว

เพิ่มเติมบันทึกภาพ อนุกรรมการฯของคณะสหเวชศาสตร์ มน. ทำหน้าที่ช่วงหลัง 15.00 น.