เตรียมตัวกับการเปิดเทอมวันแรกช่วง summer

เทอมนี้มีวิชาเดียวคือการปฏิบัติการพยาบาลปฐมภูมิผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยและครอบครัว
วันนี้ตื่นตั้งแต่เช้าเตรียมตัวปฐมนิเทศรายวิชาในตอนเช้าก่อนการฝึกปฏิบัติงานทั้งหมด 3 เดือน สงสัยจะเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดโดยในสัปดาห์แรกจะเป็นช่วงของการปฐมนิเทศและฝึกปฏิบัติสาธิตหลังจากนันถึงได้ฝึกปฏิบัติจริงในแหล่งฝึกที่ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ PCU 2 แห่งคือ คูคตกับเซียร์
สิ่งที่ได้รับจากการคาดหวังในการฝึกครั้งนี้คือ สามารถวินิจฉัยแยกโรค วินิจฉัยอาการกำเริบ การรักษาเบื้องต้นโดยให้ยาและทำหัตถการตามขอบเขตทางกฏหมาย ป้องกันภาวะแทรกซ้อน การฟื้นฟูสภาพและการป้องกันกลับเป็นซ้ำ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ ไม่ยากเลยใช่เปล่า......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)