มีคำหน้าชื่อ 4 แบบ ทุกอันจะใช้กับนามสกุล เช่น (ใช้ชื่อคนออสเตรเลีย)  James Blake ถ้าเจอครั้งแรกจะเรียกว่า Mr. Blake ถ้าเป็นเพื่อนสนิทกับเขาเขาจะเรียกว่า James ตรงๆเลย

Mr.= ใช้สำหรับผู้ชาย

Mrs.=ใช้สำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว

Miss =ใช้สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน

Ms.=ใช้สำหรับผู้หญิงที่ไม่ระบุว่าแต่งงานหรือยังไม่แต่ง

Example (เช่น): James Blake แต่งงานแล้ว, Rachel Smith แต่งงานแล้ว, Sarah Edwards ยังไม่แต่งงาน

ถ้าสามคนนี้เพิ่งเจอกันครั้งแรก จะเรียกกันว่า Mr. Blake สำหรับ James Blake, Mrs. Smith หรือ Ms. Smith สำหรับ Rachel Smith และ Miss Edwards หรือ Ms. Edwards สำหรับ Sarah Edwards
ติดตามต่อ.....