แบบทดสอบ ตรงดีนะลองอ่านดู เป็นตัวคุณรึป่าว


วันนี้ได้รับเมล์เป็นแบบทดสอบมา จากเพื่อน2คน 2ที่ แต่เป็นเมล์แบบทดสอบเดียวกัน ลองทำดูแล้วก็ตรงดี เลยเก็บมาฝากจ้า
แบบทดสอบทายนิสัยกัน
 แต่ห้ามดูเฉลยก่อนนะ เลือกแล้วจดตัวอักษรตัวหน้าที่ได้ไว้นะ
 เลือกข้อที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะ   
 
  1.บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร? 
 
  (I) ชอบสันโดษ , คิดก่อนทำ ,  มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่ 
 
  (E) ชอบเข้าสังคม , ชอบไปงานสังสรรค์ , ทำก่อนคิด ,  มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน  สิ่งของ ,
สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่
 
 2.เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา
คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร?
 
 
  (S) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล , ดูถึงปัญหาปัจจุบัน ,  ดูถึงหลักความเป็นจริง 
 
  (N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล , คาดการณ์ล่วงหน้า ,  ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น 
 
  3.คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา? (โดยสัญชาตญาณของคุณ) 
 
  (T) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ , ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง ,  คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ 
 
  (F) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ , ตัดสินใจจากความชอบ , ความต้องการ , คิดถึงความต้องการ  และการตอบสนองของตน 
 
  4.คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร? 
  
 (J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน ,ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลาวันที่ในการทำ , ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา 
 
  (P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว , ไม่ยึดติด ,  มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ , รับฟังความคิดผู้อื่น  
 
  วิธีการ : เลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่เลือก
แล้วนำมาเรียงกัน

 

 

 คำเฉลย :
 
 
 
 ISTJ - The Duty Fulfiller " ผู้สำเร็จ " 
  - มีสมาธิสูง , เงียบ , เป็นคนรักครอบครัว

  - ละเอียด , จริงจัง และ ไว้ใจได้

  - ทำงานหนัก , เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง

  - อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขา
 ซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้
  - ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก
 
  ISTP - The Mechanic " ช่างเครื่อง " 
 
   - เงียบ , ชอบผจญภัย และ กีฬา
  - ชอบเสี่ยง , เป็นตัวของตัวเอง , แก้ปัญหาเก่ง

  - มองโลกในแง่ดี
แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด
  - ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ ทั้งดีและไม่ดี
 
 
  ISFJ - The Nurturer " ผู้ดูแล " 
 
   - เงียบ , ใจดี , มีสติ
  - มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่

  - คิดถึงคนอื่นก่อนตัว , จำคนเก่ง

  - เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์

  - ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง
 
 
  ISFP - The Artist " ศิลปิน " 
 
   - เงียบ , ใจดี , จริงจัง และ อ่อนไหว 
 
- ไม่ชอบการโต้แย้ง , ไม่ชอบระเบียบ
  - ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร , รักขอบสวยของงาม

  - เข้าใจยาก , เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น

  - ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง
 
 
  INFJ - The Protector " ผู้ป้องกัน " 
 
   - ความคิดสร้างสรรค์ , อ่อนไหว , เป็นตัวของตัวเอง
  - เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์

  - เป็นคนลึกซึ้ง ,ซับซ้อน , ชอบความเป็นส่วนตัว

  - เข้าใจยาก , มีความมั่นใจในตัวเองสูง ,
ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น
  - ไม่ชอบการโต้แย้ง
 
 
  INFP - The Idealist " นักอุดมการณ์ " 
 
   - เงียบ , ซื่อสัตย์ , ชอบอุดมการณ์
  - ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น

  - ไม่ชอบการโต้แย้ง

  - ซื่อสัตย์ต่อตนเอง

  - มีความคิดสร้างสรรค์
 
 
  INTJ - The Scientist " นักวิทยาศาสตร์ " 
 
   - ฉลาด . มุ่งมั่น , ไม่เหมือนใคร
  - เป็นผู้นำที่ดี , มีความมั่นใจสูง
, มองการณ์ไกล
  - ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว , ชอบด่วนสรุป ,
  ไม่ชอบรายละเอียด , คิดว่าตนเองถูกเสมอ
  - บอกความรู้สึกไม่เก่ง ,
จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด 
 
  INTP - The Thinker " นักคิด " 
 
   - ความคิดสร้างสรรค์ , เป็นตัวของตัวเอง , มีเหตุมีผล และ  มีความสามารถสูง
  - ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น , ไม่ชอบระเบียบ

  - ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก , ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

  - เงียบ , ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง
 
 - มีอารมณ์ซับซ้อน , ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน
 
  
  ESTP - The Doer " ผู้กระทำ " 
 
   - เป็นมิตร , ยืดหยุ่นง่าย , เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง
  - ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์

  - ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว

  - รักสนุก , สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

  - ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ
 
 
- เบื่อง่าย 
 
  ESTJ - The Guardian " ผู้พิทักษ์ " 
 
 - มีระเบียบ , ซื่อตรง , ตรงไปตรงมา
  - มีความมั่นใจในตัวเอง , มีความสามารถ . ทำงานหนัก ,
เป็นผู้นำ
  - ชอบความปลอดภัย และ ความสงบสุข

  - บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง
 
 
  ESFP - The Performer " ผู้แสดง " 
 
   - อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ , มีมนุษยสัมพันธ์ดี , รักสนุก และ ทำงานเป็นทีมได้ดี
  - มองโลกในแง่ดี , ต้อนรับทุกคน แต่
ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน
  - ไม่ชอบงานประจำ , คิดมากเวลาเครียด
  
- รักสวยรักงาม

 

 ESFJ - The Caregiver " นักใส่ใจ " 
 
   - มีน้ำใจ , คนชอบ , มีสติ , มีความรับผิดชอบ
  - เก่งเรื่องคน , เข้าใจ , สนใจ และ ปรับตามคนได้

  - ชอบให้คนชอบ , ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง

  - รักสงบ และ ความปลอดภัย , ไว้ใจได้ , กระตือรือร้น

  - อ่อนไหว , ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น
 
 
  ENFP - The Inspirer " ผู้มีแรงบันดาลใจ " 
  - มีความคิดสร้างสรรค์ , กระตือรือร้น , ยืดหยุ่น
 
 
- ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดี , ชอบให้คนชอบ
 แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย
  - เป็นคนร่าเริง และ
ชอบเป็นอิสระ 
 
  ENFJ - The Giver " ผู้ให้ " 
 
   - มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก , ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ
  - ไม่ชอบอยู่คนเดียว , ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา

  - มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง
  - มีความมั่นใจในตัวเอง , เจ้าระเบียบ
 
 
  ENTP - The Visionary " ผู้มีวิสัยทัศน์ " 
 
   - มีความคิดสร้างสรรค์ , ฉลาด , แก้ปัญหาเก่ง
  - ชอบไอเดียใหม่ , ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ

  - ชอบคุย , คุยเก่ง , หัวไว

  - ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ
 
 
- บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง 
 
  ENTJ - The Executive " ผู้บริหาร " 
 
   - เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด , พูดต่อหน้าคนเก่ง , ฉลาด , มีความรู้
  - เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ ,
ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง
  - แก้ปัญหาเก่ง , สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน

  - เจ้ากี้เจ้าการ , ไม่มีความอดทน , เด็ดขาด , น่าเกรงขาม
ลองทำกันดู แล้วบอกกันด้วยนะจ๊ะว่าตรงกันรึป่าว ส่วนตัวอิชั้นเองแบบ ENTJ จ้า
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 20038เขียนเมื่อ 21 มีนาคม 2006 01:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:35 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (5)
ทำดูแล้ว  สงสัยจะไม่ค่อยตรงนะ
มันออกมาดีเกินไป
หูยยยย..  แม๊น แม่นนะคุณ" ผู้บริหาร " 

คุณนิดหน่อยได้ข้อไหนอ่ะ  บอกกันมั่งนะจ๊ะ
ส่วนข้าพเจ้าได้อันนี้น่ะ (-"-!!)
ISFP - The Artist " ศิลปิน " 
 
   - เงียบ , ใจดี , จริงจัง และ อ่อนไหว 
 
- ไม่ชอบการโต้แย้ง , ไม่ชอบระเบียบ
  - ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร , รักขอบสวยของงาม

  - เข้าใจยาก , เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น

  - ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง
 
ได้ ENTP -ผู้มีวิสัยทัศน์  อืมม์ ก็อาจใกล้เคียงน๊ะ (ขอเข้าข้างตัวเองหน่อยเหอะ แหะ แหะ)

เพิ่งจะลองทำได้อันแรกเลย ISTJ "ผู้สำเร็จ"  มันก็มีที่ตรงอยู่ในข้ออื่นๆด้วย

หายไปนานจัง   เมื่อไหร่จะมาเขียนต่อคะ   อยากจะฟังเรื่องเล่าเวลาที่ออกหน่วย   ได้เจอกับผู้บริจาค   น่าจะมีเรื่องสนุกๆ  เยอะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี