…. ช่วงวันหยุดเทศกาลงานบุญ เมื่ออะไรๆ ประดังเข้ามาจนตั้งสติไม่อยู่ ... ตั้งแต่เช้า รู้สึกสับสน เลยกลับมาตั้งหลักใหม่  ... และ ร่ายรส พจนา อักษรา ภาษากลอน อีกครั้ง ด้วยรู้สึกผิดในใจ  ... 

 

·        แรม 1 ค่ำ เดือนแปด เข้าพรรษา

·        พระภิกษุต่างพากัน จำวัดที่ วิหาร

·        ที่ห่างไกลไปหน่อย เรียก อาราม

·        เป็นนิยามที่อยู่สงฆ์ คงพอเพียง

·        ...

·        อัฏฐบริขาร ตาม พุทธาณุญาต

·        มิควรขาด จตุปัจจัย เครื่องใช้สอย

·        สังฆาฏิ บาตร รัดประคด จรด จีวร

·        ราษฎรถวาย ผ้าจำนำ อาบน้ำฝน   *

·        ...

* ...

·        ขบวนหล่อเทียนพรรษามาครบรอบ

·        อยู่ในกรอบถึง 3 เดือนเตือนศาสนา

·        แห่ 3 รอบครบองค์พุทธ ธรรม สังฆา

·        เป็นบุญตา กอปรศรัทธา ประชาชน

·        ...

·        ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล

·        เป็นอาจิณ อธิษฐาน งานศาสนา

·        งดอบาย มุขต่างๆ ใฝ่ธรรมา

·        จิตหรรษา สงบใส ใจสบาย  ...

 

                                อัจกลับ ณ ทับปุด

                             ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑

                                    ๐๙.๓๐ น.

 

 .... ให้ทุกๆ ท่าน ... ใจสะอาด จิตสงบ พบทางสว่าง ขอบพระคุณค่ะ ...