ตอนช่วงนี้กำลังยุ่งๆๆกับการแก้ไขผลงานวิจัยที่สอบผ่านมาเพื่อให้กรรมการอนุมัติ  ปัญหาคือข้อจำกัดของเวลา ผู้เขียนอยากมีเวลาวันละ 25 ชั่วโมง ฮ่าๆๆ  

เอาสรุปค่ายมาให้ดูก่อน ก่อนการทำกิจกรรมค่ายผู้เขียนได้ให้เรียนทำแบบประเมินว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับค่ายภาษาอังกฤษ ผู้เขียนใช้แบบประเมินแบบนี้

     แบบประเมิน

 

5=Excellent   ( ดีเยี่ยม) ,     4=Very good  ( ดีมาก) ,      3= Good  ( ดี)   

   2=Satisfied   ( พอใช้ ) ,    1=Not good enough   ( ไม่ดี / ปรับปรุง)

Please mark in the blanks of 1-5

 

Items

5

4

3

2

1

1.I am pleased with the camp

   activities

   ข้าพเจ้าประทับใจกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

2.I can improve my listening

    ข้าพเจ้าได้พัฒนาทักษะการฟัง

 

 

 

 

 

3. I can improve my speaking

     ข้าพเจ้าได้พัฒนาทักษะการพูด

 

 

 

 

 

4. I can improve my reading

    ข้าพเจ้าได้พัฒนาทักษะการอ่าน

 

 

 

 

 

5. I can improve my writing

    ข้าพเจ้าได้พัฒนาทักษะการเขียน

 

 

 

 

 

6. The relationship with friends at

    the camp

    มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆในค่าย

 

 

 

 

 

7. I love to learn English.

    ข้าพเจ้าชอบเรียนภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

8. I love English camp

    ข้าพเจ้าชอบค่ายภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

   

  Suggestions ข้อเสนอแนะ

   ผู้เขียนได้ใช้แบบประเมินชุดนี้ก่อนและหลังจากนักเรียนเข้าร่วมค่าย  ได้ผลดังนี้

ข้อ ก่อนการเข้าค่าย หลังการเข้าค่าย
1 3.2 4.3
2 2.95 3.93
3 2.75 3.74
4 2.85 3.81
5 2.92 3.71
6 3.72 4.44
7 3.1 3.78
8 3.2 4.44

 

    ทั้งฉบับ   (pre) Means =     3.09             SD =   0.95           N = 90

           (post) Means =   4.05               SD =   0.78            N = 94

 

ในเรื่องความคิดเห็นของนักเรียน ในข้อคิดว่าดีคือเรื่อง ชอบกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ อยากให้โรงเรียนจัดอีก แต่สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงคือ นักเรียนบอกว่านอนดึกแล้วตื่นเช้าเกินไป (จริงๆๆด้วย อิอิๆๆ ใครไม่รู้ลุกมาวิ่งตอนตีห้า คุณครูกำลังหลับสนิท)

 

 

ผู้เขียนเองเชื่อเรื่องการประเมินจากสภาพจริงมากกว่า การประเมินจากเอกสาร (แต่เอกสารก็เป็นหลักฐานที่แสดงได้เหมือนกัน) ควรมีเอกสารประกอบทั้งสองแบบ   นี้ไงภาพที่ฟ้องว่า

คุณครูและน้องจิ(เหนื่อยและสนุกมากๆๆ)

 

ภาพนี้พี่ครูพรรณา ถึง จะอายุมากแค่ไหนก็ยังมีไฟอยู่ อิอิๆ

 

 

ภาพนี้ ท่านผอ . ประจักษ์แอบแอ๊บแบ้ว ฮ่าๆๆๆ

 

การประเมินด้วยภาพในบันทึกเหล่านี้น่าจะชนะการประเมินด้วยเอกสารอย่างเดียว ฮ่าๆๆๆ ดูที่นี่นะครับ

บันทึกจาก ท่าน ผอ . ประจักษ์

http://gotoknow.org/blog/paninin/190900#

 

พี่ครูพิสูจน์

http://gotoknow.org/blog/pisootjai/190933

http://gotoknow.org/blog/pisootjai/191056

http://gotoknow.org/blog/pisootjai/191096

http://gotoknow.org/blog/pisootjai/191298

 

พี่ครูพรรณา

http://gotoknow.org/blog/emae/191589

http://gotoknow.org/blog/emae/191360

น้องจิ

http://gotoknow.org/blog/nongji/190816

http://gotoknow.org/blog/nongji/191236

 

ครูบล็อกเกอร์เกิดใหม่ชื่อป้าสุ(ฝีมือครูพรรณนา)

http://gotoknow.org/blog/english-phasu/190952

http://gotoknow.org/blog/english-phasu/191108

 

ผู้เขียน

http://gotoknow.org/blog/yahoo/190677

http://gotoknow.org/blog/yahoo/190788

http://gotoknow.org/blog/yahoo/190949

http://gotoknow.org/blog/yahoo/191101

     ปล.ขอบคุณพี่ครูประยุทธ ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ขอบคุณคุณครูทุกๆๆท่าน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ขอบคุณเด็กๆๆที่น่ารักทุกๆๆคน ขอไปปั่นงานต่อก่อนนะครับ  จะได้ว่างมาตอบความคิดเห็นไหมเนี่ย