บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สรุปค่ายภาษาอังกฤษที่โรงเรียนบางลี่วิทยา(6)