สวัสดีครับ
         จากที่ผู้เขียน ได้เขียน สองบันทึกที่แล้ว คือ บันทึกที่มีชื่อว่า
     วันนี้ตัวผู้เขียนเอง ได้ไปเปลี่ยน การ์ด รีดเดอร์แล้ว เพราะตัวเก่ามันเสีย ก็เลยได้ตัวใหม่มา ผู้เขียนจะได้นำรูปกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนมาฝากครับ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานนักเรียนนะครับ มีอยู่ 3 พรรคการเมือง ใหญ่ ๆ( อิอิ) ก็คือ
  1. พรรครวมใจเด็ก พร. เป็นพรรคของตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  2. พรรคร่วมแรงรวมใจ เป็นพรรคของตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
พรรครวมใจสามัคคี เป็นพรรคของตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
      ซึ่งเป็นภาพที่กำลังแนะนำสมาชิก นโยบายพรรค เมื่อเป็นประธานแล้วจะทำอะไร ให้โรงเรียน
      ไปดูช่วงที่นักเรียนลงคะแนนเสียงกันเลยครับ
เจ้าหน้าที่คะแนน
 นักเรียนลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้ง
คณะครูตรวจดูความเรียบร้อย
ลงคะแนนเสร็จแล้ว กำลังจพทำการนับคะแนน
ภาพกองเชียร์และการนับคะแนน
กองเชียร์ล้น สุดมัน
การลงคะแนนในครั้งนี้
พรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดคือ
 พรรครวมใจเด็ก พร. ได้คะแนนเสียงทั้งสิ้น 188 คะแนน
อันดับสอง พรรค รวมใจสามัคคี ได้คะแนนเสียง 75 คะแนน
และสุดท้าย พรรครวมแรงร่วมใจ 56 คะแนน
บัตรเสีย มี 4 ใบ คือ
นักเรียนที่ได้เป็นประธานและทีมงานกล่าวขอบคุณนักเรียนที่ได้ให้การสนับสนุน จนชนะการเลือกตั้ง
และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ที่สัญญาไว้ตามนโยบายที่ให้ไว้กับน้อง ๆ และคุณครู
สำหรับ กิจกรรมนี้ก็สำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี ครับ
ผู้ชนะก็ดีใจ เป็นธรรมดา ส่วนผู้แพ้ก็เสียใจ
แต่ก็ต้องยอมรับคำตัดสิน และกติกาของโรงเรียน
ขอบคุณครับ