นาย บรรเจิด พุ่มพันธ์สน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

ครู
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
Usernamekrujerd
สมาชิกเลขที่24301
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษาระดับประถมศึกษา
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จาก
โรงเรียนบ้านทะเลบก       อ.ดอนเจดีย์      จ.สุพรรณบุรี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จาก

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑      อ.ดอนเจดีย์      จ.สุพรรณบุรี

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑      อ.ดอนเจดีย์      จ.สุพรรณบุรี

จบการศึกษาอุดมศึกษาตอนปลาย จาก 
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี สาขาวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


ปัจจุบัน
พนักงานราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
                               อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี