อ้อ_ขอนแก่น

ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร
Usernamepannipa_kkaen
สมาชิกเลขที่12991
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เป็นคนขอนแก่น  ศิษย์เก่าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย   เรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 16 ในคณะเกษตรศาสตร์ (สาขาพืชศาสตร์ )จบปริญญาตรีปี 2526  เรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่นา  เริ่มรับราชการที่ กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2529  บรรจุครั้งแรกที่สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฝ่ายแผนงาน ทำงานที่นั่น 10 ปี จึงย้ายมาทำงานที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น  ด้านข้อมูลสารสนเทศ การเกษตร  การวางแผน   ปัจจุบันทำงานที่กรุงเทพฯ  ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมส่งเสริมการเกษตร