ต้นไทร สายใยโกทูโนว์ ตอน 3 : โกทูโนว์ โกทูกอด


กราบสวัสดีทุกท่านครัีบ

    สบายดีกันนะครับ...เนื่องในโอกาสที่ ต้นไทร สาัยในโกทูโนว์ ได้เติบโตมาจนบรรจบครบรอบสามปี แม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างระหว่างการเจริญเติบโต เช่น ต้นไทร สายใยโกทูโนว์ ตอน 2 : เติบโตยั่งยืนต่อไปอย่างไรเมื่อไร้ฝน นั่นเป็นเรื่องธรรมดา และมีทางออกต่างๆ มากมายในการแก้ไขปัญหา เช่น

ทุบกระปุก สะเทือนถึงดวงใจ...

 

    ผมมีต้นไทรต้นเดิมในตอนแรก และอีกมุมหนึ่งมาฝากในตอนนี้นะครับ ลองมองกันดูนะครับ กับการนำมาสู่การ

 

The image “http://www.tourdoi.com/webboard2/board_1/images/104716-021249-Sv301858.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

จาก... http://www.tourdoi.com/webboard2/board_1/images/104716-021249-Sv301858.jpg

 

http://i34.photobucket.com/albums/d128/qingqing78/Orchids/PICT4401_resizecopy.jpg

จาก ... http://i34.photobucket.com/albums/d128/qingqing78/Orchids/PICT4401_resizecopy.jpg

    สำหรับท่านที่ยังไม่ได้อ่านในสองตอนแรกก็ไปติดตามได้ในลิงก์ด้านบนนะครับ ที่ฝากไว้นะครัีบ มาถึงตอนนี้ ต้นไทรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มั่นคงแข็งแรงมากขึ้น รากที่ลอยอยู่ในอากาศ ที่เคยลอยๆ กันตามกระแสลม พริ้วไปมา ตอนนี้กลายเป็น ต้นไทรสาขา เฮฮาศาสตร์ ที่กระโดดจากกิ่งเชียงใหม่ ไปยังกิ่งต่างๆ ทางเหนือ อีสาน หรือทางใต้ภูเก็ต และครั้งล่าสุดลมก็พัดรากไทรไปยังสวนป่า ที่ มหาชีวาลัยอีสาน รากไทรโกทูโนว์จึงไม่ใช่เพียงแค่รากไทรที่ลอยในอากาศก่อนจะหย่อนลงดินแค่นั้น แต่เป็นรากไทรที่เมื่อได้ัรับแรงลมแล้ว ก็กอดกันตัวกลมได้เช่นกันครับ นี่อาจจะเป็น ผูกพันมั่นเกลียว ร่วมสาัยเลือดเดียวรากไทรงาม หากคุณไม่เชื่อ ลองไปดูที่นี่นะครับ ลุงเอกเป็นพยานครัีบ ... aar-gotoknow สามปีที่ผ่าน สานฝันสู่ปีที่สี่

    ปรากฏการเฮฮาศาสตร์ที่พัฒนามาจาก ศาสตร์ต่างๆ เช่น หมั่นไส้ศาสตร์ จนพัฒนามาเป็น เฮฮาศาสตร์ โดยท่านครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์  ได้ตั้งชื่อไว้และเหมือนจะรวมศาสตร์ต่างๆ ที่ผิวดินเอาไว้เยอะเลยทีเดียวครัีบ ลองตามไปดูได้ที่นี่ครัีบ...

    อย่างไรก็ตาม กระบวนการเรียนรู้นั้น มีอยู่ครบสมบูรณ์ในต้นไทร...มีระดับต่างๆ ตั้งแต่ยอดไทรอ่อน ดอกไทร ใบไทรรุ่นใหญ่ หนุ่ม สาว ลงมาถึงกิ่งไทรจากกิ่งใหม่ๆ มาสู่กิ่งใหญ่ๆ มีรากอากาศทั้งที่หยั่งดินแล้วโดยเป็นรากไทรบริการความรู้จากต้นไทรลงสู่ดินในพื้นที่ชุมชนอย่างมั่นคงก็มีให้เห็นในต้นไทรต้นนี้ และมีรากไทรใหม่ๆ ที่ำหน้าี่ที่ประสานเชื่อมระหว่างอากาศกับต้นไทร และอนาคตจะเชื่อมดินกับต้นไทร ซึ่งตรงนี้สำคัญมากๆ เปรียบกับสมาชิก (บล็อกเกอร์ส) ทุกท่านนั่นเองครับ หากภาคทฤษฏีอยู่บนต้นไทร หรือทฤษฏีหรือแนวคิดใหม่ๆ ที่ได้จากการปฏิบัติสรุปได้เป็นแนวทางในการนำไปใช้เพื่อลงสู่ชุมชน (พื้นดิน) ซึ่งก็ได้มากจากการปฏิบัติของกระบวนการต่างๆ ของต้นไทร ตั้งแต่รากนำสารอาหารและน้ำใต้ดิน กว่าจะส่งไปสังเคราะห์แสง โดยใบแก่สังเคราะห์ส่งอาหารเลี้ยงและสร้างใบอ่อน(ถ่ายทอดความรู้ให้กัน) ออกเป็นแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ เมื่อได้ผลลัพธ์ที่ดี ก็นำลงสู่รากไทร ลงสู่พื้นดินกันต่อไป สู่การนำไปปฏิบัติจริงในชุมชน การปฏิบัตินั้นก็มีระดับๆ ต่างๆ ของมันเองในตัว

    จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฏีหรือปฏิบัตินั้นล้วนเกี่ยวข้องกัน แน่นอนว่าอาจจะมีทฤษฏีบางอย่างลอยอยู่เหนือต้นไทร เช่นลอยอยู่บนก้อนเมฆ ตรงนี้ต้องเป็นโจทย์ต่อไปของต้นไทรว่าจะทำอย่างไรให้ดึงเมฆลงต่ำเพื่อแปลงเมฆให้เป็นฝนตกลงสู่ดินได้ ตามหลักการความรู้ในระดับชั้นต่างๆ ที่ อ.ดร.แสวง รวยสูงเนินได้กล่าวไว้ ใน การจัดการความรู้ 4 ระดับ(KM ธรรมชาติ) ที่มหาชีวาลัยอีสาน

    การส่งสารอาหารที่ปรุงได้ที่ใบไทรที่ภาคเหนือส่งมาที่รากของภาคใต้หรือภาคอีสาน หรือจากภาคกลางไปยังภาคอื่นๆ ผ่านรากไทร ท่อลำเลียงอาหาร ท่อลำเลียงความรู้ ผ่านการบวนการจัดการทาง โกทูโนว์ จึงไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไปในอนาคต เพราะหากการวางแผนท่อน้ำ ท่ออาหารที่วางไว้นั้น เกิดประโยชน์และเป็นรากฐานในการพัฒนาต่อๆ ไป แล้ว การพัฒนาต่อยอด หรือแม้แต่จะนำยอดไทร กิ่งไทร หรือ รากไทรไปปักลงดิน ณ ที่แห่งใหม่ ก็จะเกิดการขยายพันธุ์ได้อย่างสบาย....

    รากไทรทุกๆ รากที่อยู่ใต้ดิน หรือเป็นรากอากาศ มันจะไม่แย่งสารอาหารกันเอง เพราะว่ารากเหล่านั้นผลิตความรู้สู่ชุมชนโดยมีเป้าหมายเดียวกัน ในทำนองเดียวกัน ใบไทรที่อยู่ภาคตะวันตกก็จะไม่แย่งแสงแดด(แสงแห่งความรู้เชิงประจักษ์) จากใบไทรที่อยู่ภาคตะวันออกเช่นกัน มีแต่จะร่วมสร้างองค์ความรู้รวมให้เกิดกับต้นไทรงามแห่งนี้

    หากใบไทรเป็นบันทึกต่างๆ ในต้นไทรโกทูโนว์ ทึ่สะสมพลัง ความงามของแต่ละใบ ตอนนี้มีเกือบสองแสนใบ(จำนวนบันทึก) ใบเหล่านี้ก็มีการร่วงโรยลงดิน เป็นปุ๋ยให้กับชุมชนต่อไป จำเป็นต้องมีคนกลาง หรือจุลินทรีย์ผู้ย่อยสลายมาร่วมด้วยในการแปลงใบความรู้เหล่านั้น ลงดิน เป็นสารอาหารให้รากไทรต่อไป

    แต่อย่างไรก็ตาม สังคมแห่งการเรียนรู้นั้น มิได้มีเฉพาะต้นไทรเ่ท่านั้น ยังมีต้นอื่นๆ อีกหลายๆ ต้นที่จะต้องเชื่อมโยงถึงกันเป็นป่าแห่งความรู้ ป่าแห่งความเป็นจริง เพราะธรรมชาติไม่ได้สร้างให้ต้นไทรโดดเดี่ยว และธรรมชาติจะไม่สอนให้ต้นไทรโตโดยพัฒนาส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กันอย่างสมดุล...หากเป็นแบบนี้ตลอดไป ไทรต้นนี้ก็จะเป็นไทรงามที่เชื่อมโยงกับนิเวศที่สมบูรณ์ของภาพรวมได้อย่างยั่งยืน คืนความรู้จากผลไทรให้กับนกชนิดต่างๆ นำไปขยายพันธุ์ในที่อื่นๆ ให้สังคมไทรขยายพันธุ์กันเป็นเครือข่ายไทรงาม

    ในส่วนตัวนั้น ผมเองเป็นเพียงรากไทรกลางวัยที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะมาก และรากยังเป็นเพียงรากอากาศเท่านั้น ยังพริ้วตามลมพัดไปมา ยังไม่ได้หย่อนลงดิน หากวันใดไทรรากนี้หย่อนลงดินได้ก็ถือว่าลงสู่ชุมชนถึงพื้นที่แห่งการปฏิบัติจริงที่เป็นฐานของสังคมต่อไป.... เรามีรากไทรที่เป็นรากแก้วกันให้เห็นในชุมชนแห่งนี้ มีทีมงานที่ดีในการรดน้ำ ให้สารอาหาร แสงแดด และหวังว่าวันหนึ่งไทรต้นนี้จะสร้างน้ำ สร้างอาหาร แสงแดด ได้ด้วยตัวเอง ครบวงจร....

    บทความนี้ อาจจะเพ้อฝันมากไปหน่อยครัีบ.... แต่หากไม่ฝันก็ไม่มีการเจริญงอกงาม(ฝันที่มีดิน น้ำ ลม ไฟ เหมาะสมนะครับ ไม่ใช่ฝันลมๆ แล้งๆ) ต้องใช้เวลานะครัีบ.... ไม่มีจินตนาการ ก็ไม่มีไอน์สไตน์ เพราะไอน์สไตน์บอกว่า จินตนาการสำคัญกว่าความรู้.... จึงขอมอบบันทึกนี้ไว้ให้เป็นวาระของการครบรอบสามปีแห่งสังคม โกทูโนว์ สังคมไทรงาม....

โกทูโนว์ โกทูกอด กอดปัญหา ปล่อยปัญญา

 

อื่นๆ เชิญท่านบรรเลง

กราบขอบพระุคุณมาก

เม้ง

หมายเลขบันทึก: 185038เขียนเมื่อ 29 พฤษภาคม 2008 03:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 16:52 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (17)

เม้งมาป่วนกวนจิตให้คิดต่อ

บอกอย่ารอกอดกันพันปัญหา

เหล่าบล็อกเกอร์ควรที่พลีปัญญา

ช่วยกันมาดูแลG2K

รับรู้ปัญหามา สร้างจิตนการ แล้วสู่การต่อยอด

การแตกแขนงสาขาจึงกำเนิดขึ้น  เม็ดพันธ์ก็จะแพร่ขยายไป

ขอบคุณมากครับ

  • สวัสดีครับ
  • แวะมาทักทาย และอ่านบันทึก
  • ยินดีที่ได้ ลปรร.กับอาจารย์
  • หากไม่มี g2k เราคงไม่มีโอกาสดีๆ อย่างนี้นะครับ

หวัดดีครับ

เข้ามาอ่านแล้วชอบ

ชอบจินตนาการ

ที่ให้อะไร..มากกว่า

ไกลกว่า..และได้อารมณ์

กราบสวัสดีครับท่านครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์

    อิๆๆๆ พันปัญหาี่ที่มี ก็กอดกันทั้งพันปัญหาครัีบ ก็ปัญหามันก็เกี่ยวข้องกัน เพียงแต่กระบวนการแปลงเป็นปัญญาอาจจะทำได้ทีละอย่าง หรือแก้อย่างหนึ่ง อาจจะส่งผลให้แก้ีอีกอย่างหนึ่งด้วยก็ได้ครับ

โกทูโนว์ โกทูกอด กอดปัญหา ปล่อยปัญญา

สวัสดีครับ

  • แวะมาทักทายและมาอ่านบันทึกครับ
  • ขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณเม้งมากนะคะ สำหรับกำลังใจที่มีให้กันเสมอๆ ทิงนองนอยกับต๊ะติ๊งโหน่ง ฝากมะม่วงน้ำปลาหวานมาฝากคุณเม้งค่ะ

 

สวัสดีค่ะ

  • แวะมาทักทายและอ่านบันทึก
  • ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือค่ะ

สวัสดีครับ

ตามพี่กัญญามาไวๆ

มีหลายท่านให้ความรู้ที่หลากหลาย gotoknow จึงเป็นเหมือนแหล่งความรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ซีเรียส ไม่เหมือนห้องสมุด แต่เป็นโต๊ะกาแฟที่คนมาเล่าเรื่องกัน เบื่อเรื่องหนัก ๆก็เล่าเรื่องเบาๆ สนุกดี ผมว่าความสนุก ความเข้มข้น มีป่วนบ้าง มีหงุดหงิดบ้าง ก็ธรรมดา เข้าท่าดี

สวัสดีครัีบพี่เหลียงสิทธิรักษ์

    ช่วยกันจับปัญหา หาทางออก คิด จินตนาการ หาทางปรับ แล้วนำไปใช้ครับ ปรับจนกว่าจะใช้ได้เป็นปกติสุข

ตอนนี้เราฝันกันไปก่อนครับ....จินตนาการไปก่อนครับ แล้วค่อยๆ ขยับทำครัีบ... วันหนึ่งเราจะเจอแนวทางที่ดีร่วมกันครับ

 

สวัสดีครับพี่สิงห์ป่าสัก

    จริงๆ เรียกผมปกติตามประสาพี่น้องนี่ล่ะครับ กันเองและเรียบง่ายที่สุดครับ ช่องทางที่ทำให้เราเจอกันมีหลายๆ ทางครับ แต่นับว่าโกทูโนว์เข้ามาประสานตรงนี้ทำให้ช่องทางมันง่ายและสะดวกมากขึ้นครัีบ และทุกๆช่องทางหากขาดความจริงใจที่จะให้ต่อกัน ก็จะล้มเหลวเสมอครัีบ แต่ในทางกลับกันมิตรภาพดีๆ จนเกิดภาควิชากอดศาสตร์ของท่านครูบาฯ ขึ้นมาครับ

ขอบคุณมากๆ นะครัีบ ที่ทำให้เรียนรู้อะไรๆ ดีๆ ทางไกลครัีบ

สวัสดีครัีบคุณครูครูโย่ง

    ด้วยความยินดี ยินดีต้อนรับนะครับ

สวัสดีครัีบคุณอ๋อทิงนองนอย

    ขอบคุณมากครับ สำหรับอาหารที่ชวนรับประทานน่าอร่อยอย่างนี้ครับ ด้วยความยินดีนะครัีบ

สวัสดีครับคุณกัญญา

    ด้วยความยินดีนะครัีบผม ขอให้สนุกกับการเรียนรู้ไอทีและด้านอื่นๆนะครัีบ

สวัสดีครับคุณธ.วั ช ชั ย

    ขอบคุณมากครัีบ ใช่ครัีบ หากไม่มีผู้สร้าง ก็ไ่ม่มีโกทูโนว์แน่ๆ เป็นเบื้องต้นครัีบ หากไม่มีผู้สนับสนุนโกทูโนว์ก็อาจจะวิ่งไม่ลื่นครัีบ และถ้าไม่มีสมาชิกที่เข้ามาร่วมทักทายแลกเปลี่ยนความรู้โกทูโนว์ก็คงยั่งยืนไม่ได้เช่นกันครัีบ  ดังนั้นผมเชื่อว่า หากจะสร้างระบบอะไรสักอย่างในสังคม การมีส่วนร่วมเสมอกัน ใจร่วมเสมอกัน ให้และรับเสมอกัน ก็จะอยู่แบบยั่งยืนได้ครัีบ

ขอบคุณทุกๆท่านนะครับ โดยเฉพาะทีมงาน ดังที่กล่าวไว้ใน ต้นไทร สาัยในโกทูโนว์

พ่อหนุ่มนักคณิตศาสตร์ไฮเทค

... ว้าว ต้นไทร งามมากเลยคุณเม้ง ชอบ ชอบ มากค่ะ

...  ไทรเป็นทรง สาขา แตกแขนง

... ด้วยร่วมแรง ร่วมใจ แก้ปัญหา

... เปรียบพวกเรา กอดกัน สร้างปัญญา

... พัฒนา ความคิด ผลิตงาน

มีความสุขค่ะ ...

สวัสดีคะ พี่เม้ง

ขอบคุณมากๆ คะ ที่ได้ร่วม aar GotoKnow.org

มุมมองที่พี่เม้งนำเสนอนั้น เป็นแนวคิดที่งดงามและก้าวต่อไปของ GotoKnow.org จะช่วยให้การพัฒนาประเทศเกิดขึ้นเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้น ดังที่อาจารย์ธวัชชัยเขียนในบันทึก สามปี ของ GotoKnow.org ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. คะ

ขอบคุณมากนะคะ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ GotoKnow.org และกำลังใจที่มอบให้ GotoKnow.org ตลอดมาคะ

สวัสดีครับ

ขอเป็นส่วนหนึ่งของต้นโพธิ์ครับ

อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล

เครื่อข่ายความรู้เป็นสากลครับ

ที่ใดมีคน ที่นั่นมีความรู้ให้เผยแพร่ เรียนรู้ครับ

เจริญสุขครับ

สวัสดีครับคุณชัยมงคล

    ยินดีต้อนรับนะครับ ขอบคุณมากๆ เลยนะครัีบ ผมก็ชอบจินตนาการเช่นกันครับ การจินตนาการนั้นจะทำให้เราค้นหาทางออกในอีกมิติหนึ่งก่อนที่จะนำมาสู่มิิติความเป็นจริงๆ ให้คนอื่นได้เห็นในสิ่งที่เราสร้างขึ้นในมิติของจินตนาการครัีบ

    จินตนาการ จึงจำเป็นสำหรับทุกๆคน ตั้งแต่เริ่มต้้นกันตั้งแต่ที่ยังเป็นเด็กเลยครัีบ ควรจะมีการปลูกหน่อจินตนาการให้กับเด็กๆ ในการกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำครัีบ

ขอบคุณมากนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี