เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ  เป็นที่ๆดูสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิด สัตว์ต่างๆ

อย่าง เก้งกวาง  นกหลากหลายชนิด อยู่ใกล้คน จนเห็นคนก็เป็นเพื่อนร่วมป่าเดียวกัน

             

                              

   ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา  ทีมวิทยากรจากเด็กรักป่า มีโอกาสพา ผู้นำชาวบ้าน จาก ป่าดงหนองเอียด

ในพื้นที่ ต. ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด  โดยการประสานของ เอ๋ มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

( มยช. )   เป้าหมายการไปศึกษาครั้งนี้ เพื่อ ศึกษาการจัดการป่า แนวทางการให้การศึกษาของเขต

รักษาพันธุ์ฯ เพื่อนำไปปรับปรุงใช้ในพื้นที่ ป่าดงหนองเอียด ต่อไป

                               

                  โป่งที่มีรอยเท้าสัตว์มากมาย ไม่เห็นตัว ก็เห็นรอยเท้า ก็สนุกแล้ว คอยแยกแยะว่า เท้า

ของใครบ้าง ที่มากินโป่ง และใคร ที่มารอกิน สัตว์ที่กินดินโป่ง  มากลางวัน เห็น ผีเสื้อ บินว่อน

         

                พี่วุธ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อความหมายประจำเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว

กำลังพาชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และแนะนำวิธีการทำป้ายสื่อความหมายให้หมู่คณะจากดงหนองเอียด

                                       

                        เวลาพี่วุธเจ้าหน้าที่สื่อความหมายนำเดินป่า แล้วไขรหัสความข้องใจที่ชาวบ้านสงสัยเรื่องของป่า

 ความรู้ที่ได้รับ เป็นสิ่งที่พวกเรากับชาวบ้านประทับใจ แต่ละคนก็คิดว่าจะเป็นนักสื่อความหมายธรรมชาติ

และเรื่องราวของชุมชน ตัวเองให้ดี

                                                   

                          เส้นทางเดินป่า ผ่านหลายจุดเรื่องการศึกษา ทั้งป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา และทุ่งหญ้า

ช่วงที่ผ่านป่าโป่งหลังฝนตกใหม่ๆ เจ้าหน้าที่และพวกเราก็ขนหัวลุก เพราะพบรอยเลื้อยของงูใหญ่

                                   

                      

         โอกาสที่จะอยู่กับธรรมชาติ ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษ ยิ่งได้สัมผัส กลิ่นป่า

กลิ่นเพื่อนร่วมโลก ได้เห็น ได้เข้าใจ

        ความรัก  ความผูกพัน ของคนกับป่า ก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขี้น