ขอเพลงภาษาไทยสอนเรื่องมาตราตัวสะกดค่ะ...


เพลง...ทำให้บทเรียนมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 

       ...ขอเพลงภาษาไทย สอนเรื่องมาตราตัวสะกดค่ะ...

จากคำร้องขอของน้องครูตุ๊กแก

จึงถือโอกาสนี้ฝากเพื่อนๆครูภาษาไทยด้วยค่ะ

 

          เพลง..คือ สัญลักษณ์หนึ่งของความสุข  ความรื่นรมย์  ช่วยคลายความเหงา ความทุกข์  บางครั้งเพลงยังนำมาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ  เพลงจึงเป็นสิ่งที่ผุกพันกับชีวิตมนุษย์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดจนตาย  เพลงสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้โดยง่ายทางสื่อสารมวลชนต่างๆ  บุคคลสามารถรับสุนทรียรสแห่งเสียงเพลง ไม่ว่าจะเป็น จังหวะ  ท่วงทำนอง  ลีลาและเนื้อร้องของบทเพลงนั้น ๆ โดยไม่รู้ตัว

            หากพิจารณาถึงวิธีสอนที่จะทำให้เกิดสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ภาษาไทยแล้ว  หนึ่งในรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ  คือ การใช้เพลงประกอบการสอน  เพราะนอกจากจะเป็นสื่อที่สอดคล้องกับความสนใจ  สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนแล้ว ยังช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว จดจำเนื้อหาได้แม่นยำ สนุกสนานเพลิดเพลินไม่เกิดความเบื่อหน่าย  เพลง..ทำให้บทเรียนมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังบูรณาการเชื่อมโยงไปยังนาฏกรรมการแสดงประเภตต่างๆได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน  สามารถนำมาเผยแพร่ถ่ายทอดจินตนาการส่งความสุขผ่านวรรณกรรม  ตัวละคร  บทเพลงสู่ผู้ฟังและผู้ชมได้อย่างดียิ่ง  ภาษาไทยกับเพลงจึงเปรียบเสมือนคู่ขวัญที่เอื้อประโยชน์ต่อกันสืบเนื่องตลอดมา

          บันทึกนึ้ขอนำเสนอเพลงตามที่คุณครูตุ๊กแกได้ขอร้องมาจากบันทึกที่ผ่านมา เพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒..ค่ะ (คุณครูภาษาไทยสามารถนำไปใช้ได้ทุกชั้นนะคะ โดยเฉพาะช่วงชั้นที่ ๑)

  

เพลงมาตราตัวสะกด

  

                   ๑. เพลงมาตราตัวสะกดเก้ามาตรา   (ทำนองแคนลำโขง)

                               มาตราตัวสะกดของไทยรวบรวมไว้มีเก้ามาตรา 

                       มาตราแม่ ก กา อย่าชักช้าจำให้ดี

                      คำที่ไม่มีตัวสะกด อย่าละลด เช่น   เต่า   ปู ปลา

                      มาตราตัวสะกดแม่กน   อีกแม่กม  และแม่กง

                      เกย   เกอว   อย่าใหลหลง   ให้เราจงจำให้มั่น

                      ห้าแม่นั้นสะกดต่างกัน    มาเร็วพลันจำให้ขึ้นใจ

                      มาตราแม่กก กด กบ จำให้ครบเก้าแม่พอดี

                      มาตราทั้งสามแม่นี้ อย่ารอรีออกเสียงสั้น ๆ

                     ให้คำนั้นผันเป็นคำตาย    เราทั้งหลายจำได้ไม่ลืม.

 

 

                       ๒. เพลงมาตรา แม่ ก กา    (ทำนองรำวงดาวพระศุกร์)

                                      มาเร็วมา มาเรียนแม่กาให้ร่าเริงใจ

                        พวกเราเริงร่าอุราแจ่มใส มาเรียนแม่ไอแม่เอา

                        มะมาพวกเราเร็วมา ใช้เสียงอะ อา อุ ไอ อำเอา

                        เราไม่ใส่ตัวสะกด เราตัดออกหมดสะกดไม่เอา

                       ใช้แต่สระ เช่นว่า เรา เขา พ่อ ตัว หัวเข่า เรามี

                       ฤ ฤๅ เอะ เอ อุ อู อัวะ อัว อึ อือ อะ อา อิ อี

                       ใช้สระให้ดี แม่กาไม่มีตัวสะกดเติม

                       จำไว้ ๆ ให้ดี ถ้าเป็นอย่างนี้เราเรียกแม่ กา

                       ไม่ระอาเพราะใช้ถูกเอย

 

 

                  ๓. เพลงมาตราแม่กก (ทำนองเพลง Are you sleeping)

                           มาตราแม่กก ๆ          ไก่ ไข่ ควาย ๆ

                    ฆ ระฆัง ตีดังกังวาน ๆ        สราญสุขใจ ๆ

                   โยกเยกเลขหก ๆ                เมฆ โรค โชค ๆ

                   ล้วนสะกดด้วยแม่กก ๆ        มีสี่ตัว ๆ

  

                 ๔. เพลงมาตราแม่กด (ทำนองเพลงช้าง)

                           คด มด งด                 รู้จักแม่กดหรือไม่

                 เห็น "ด" สะกดที่ใด               เป็นมาตราไทย แม่กด นะ ๆ

                 จำไว้ซิจ๊ะ มีหลายคำ

                       พจน์ รถ ยศ                   ก็เป็นมาตราแม่กด

                 เหมือน "ด" สะกดทุกคำ         เราต้องจดจำกันให้ดี ๆ

                 ลองหาดูซิ มีหลายคำ

  

             ๕.เพลงมาตราแม่กด (ทำนองเพลงสามัคคีชุมนุม)

                      มาตราสะกดแม่กด     จำไว้ให้หมดสิบแปดตัวมี

              จาน ฉิ่ง เข้าที              ช้าง เร็วรี่ อีก กระเฌอ

            โซ่ ชฎา ปฏัก             ช่างงามน่ารัก นางมณโฑ

            เฒ่า ฐานใหญ่โต            เด็กมากโข เดินโซ เต่า

            ทหาร ถุง ธง               ต่างมุ่งหน้าตรง ยัง ศาลา

            เสือร้าย อยู่ในพนา             ท่านมีเมตตา ฤๅษีอยู่ไพร

            มาตราสะกดแม่กด                จำไว้ให้หมดสิบแปดตัวนี้

            มาท่องเร็วไวเข้าซิ                 อย่าได้รอรีจำให้ขึ้นใจ

           (เพลงนี้ค่อนข้างยาว..แต่หากจำได้จะมีประโยชน์มากค่ะ)

           เป็นมาตราตัวสะกดที่นักเรียนจำยากที่สุด**เนื่องจากมีจำนวนตัวสะกดมากที่สุดถึง ๑๘ ตัว

  

              ๖. เพลงมาตราแม่กบ (ทำนองเพลงตบแผละ)

                            จับกบ ตะปบ ประจบ         เสียงดังอบ อบ อบ อบ

                เห็น บ สะกดที่ใด                         ไม่ต้องสงสัย นั่นคือแม่กบ

                ประสพ ถูกสาป ก่อบาป                 มีลาภ แม่กบ อบ อบ

                ดูซิ ยีราฟ นั่นไง                           คำเหล่านี้ไซร้ เหมือน บ สะกด

  

            ๗. เพลงมาตราแม่กง (ทำนองเพลงเจ็ดวันที่ฉันเหงา)

                    มาซิเชิญออกมา        หาตัวสะกดแม่กง 

            จง ดำรง มั่นคง                  ยืนตรง ธงชาติไทย

           จูง นกยูง บินสูง                  ฝูงปลาร่าเริงใจ

           ลงลำคลองว่องไว                กางใบเรือไม่โคลง

           ดูซิดู ง งู อยู่ท้าย                ใคร ๆ ก็มอง

          หนู ๆ จงกู่ร้อง                      หาตัวสะกดแม่กง

 

 

             ๘. เพลงมาตราแม่เกย (ทำนองเพลงช้าง/พม่าเขว)

                    ยักษ์ ยักษ์ ยักษ์              หนูรู้จักยักษ์หรือไม่

          เห็น ย ยักษ์ อยู่หลังใคร             เป็นมาตราไทย เรียกแม่เกย (ซ้ำ)

          เช่น เฉย เลย ลาย ตาย เอย

  

         ๙. เพลงมาตราแม่เกอว(ทำนองเพลงช้าง/พม่าเขว) 

                       แหวน แหวน แหวน          หนูเคยเห็นแหวนหรือไม่

           แหวนงามตามอยู่หลังใคร            เรียกคำนั้นไซร้ว่าแม่เกอว ๆ

           แมว ขาว หิวข้าว แล้วเอย

 

                ๑๐.  เพลง มาตราแม่ ก กา (ทำนอง 500 milles)

                     เด็กทั้งหลาย  ยังจำได้ไหม        แม่ ก กา ในมาตราไทย

              เป็นคำไทย  ไม่มีตัวสะกด                 เราต้องจดจำ

                   เต่า วัว เสือ หมี งู ไก่ กา             ปลาโลมา  ม้า  ลา  จระเข้

              คำเหล่านี้  ไม่มีตัวสะกด                   นั่นคือ  แม่ ก กา.

 

                   ๑๑.  เพลง มาตราแม่กน (ทำนอง Joey)

                   ตัวสะกดมาตราในแม่กน           อย่าสับสน หก ตัวจำได้

          มี ณ เณร  ล ลิง  ร เรือพายไป         น หนู ไซร้  ญ หญิงไทย  ฬ จุฬา

              เดิน เวียนวน ปืนกล และรถยนต์    บนถนน  สับสน  จราจล

        เริงสราญ  ปลาวาฬ  มันว่ายวน          บุญคุณ  ล้น  ดลจิต  คิดพากเพียร.

  

                ๑๒. เพลง มาตราแม่กม (ทำนอง CLEMENTINE : จังหวะวอลซ์)

                    นวล   งาม  ยาม  ย่อม            น้อม  พร้อม   ล้อม   ซ่อม

             คำเหล่านี้ล้วนมี  ตัว  ม                   ขอให้เราจงจำไว้ให้มั่น

             มาตราไทย  นั่นคือ  แม่กม.

  

                ๑๓. เพลง มาตรา แม่ กบ (ทำนอง โด เร มี)

                     บ ใบไม้  ป ปลา  พ พาน           ฟ ฟัน  ภ สำเภา  สหาย

                ห้าตัวนี้ร่วมเป็นเพื่อนตาย               มอบกายใจไว้เคียวคู่กัน

                ล้วนต้องพึ่งซึ่งกันและกัน               มาช่วยกันเปล่งเสียงให้ดี

               มีอยู่ในมาตราของไทย                  มา มาเรียนมาตราแม่กบ

               อบ อบ อบ อบ อบ.

  

 

  

           แถมปริศนาคำทายตามมาตราตัวสะกดให้ด้วยค่ะ..

                 ๑. ปริศนาคำทาย..แม่ ก กา

                      อะไรเอ่ย.. สี่ตีนเดินมา หลังคามุงกระเบื้อง

                      อะไรเอ่ย.. สองตีนเดินมา หลังคามุงจาก

                      อะไรเอ่ย.. ไม่มีหัว ไม่มีหาง เดินขวาง ๆ รีๆ

                      อะไรเอ่ย.. ชื่อน่ากลัว ตัวน่ารัก

                      อะไรเอ่ย..แหวนกับแหวนชนกันที่กลางอากาศ เกิดเป็นสัตว์ประหลาดใช้ไถนา

เฉลย   เต่า   ไก่   ปู   วัว   ผีเสื้อ  

                  ๒. ปริศนาคำทาย..แม่กด

                       อะไรเอ่ย.. เกิดมาน่าเวทนา มีตารอบตัว

                       อะไรเอ่ย.. ตาแป๊ะหลังโกง ลงน้ำไม่ขุ่น

                       อะไรเอ่ย.. เปิดฉับใส่ฉุบ ปิดปุ๊บเดินปั๊บ

                       อะไรเอ่ย.. สี่ตีนเดินมา หลังคามีจอมปลวก

                       อะไรเอ่ย.. หกตีนเดินมา หลังคามีดนตรี

เฉลย   สับปะรด   เบ็ด   พระบิณฑบาต   อูฐ   จิ้งหรีด

 

 

                  ๓. ปริศนาคำทาย..แม่กบ

                       อะไรเอ่ย.. มีฟันซี่เดียว เคี้ยวไม้ทั้งแผ่น

                       อะไรเอ่ย.. เกิดมามีหางไม่มีขา พอโตขึ้นมามีขาไม่มีหาง

                       อะไรเอ่ย.. มีตารอบตัว มีหัวไว้จุก

                       อะไรเอ่ย.. เขียวเหมือนพระอินทร์ บินเหมือนนก มีศรปักอก จะว่านกก็ไม่ใช่

เฉลย    กบไสไม้    กบ    สับปะรด    แมลงทับ

 

 

                 ๔. ปริศนาคำทาย..แม่กน

                      อะไรเอ่ย.. ตรงข้ามคำว่าร้อน ขอบังอรเฉลยให้ที

                      อะไรเอ่ย.. ต้นเท่าเข็มใบเต็มทุ่งนา

                      อะไรเอ่ย.. อยู่ในขวด ...

                     สายอะไรเอ่ย.. หล่นจากฟากฟ้า ชื่นฉ่ำอุรา ชาวนาชอบใจ ...

                     คำอะไรเอ่ย.. ใช้เรียกส่วนหนักของมีด ที่อยู่ตรงข้ามด้านคม

                                         เมื่อเติมไม้โท มีความหมายตรงข้ามกับคำว่ายาว

                                         เมื่อเติมไม้เอก จะมีความหมายถึงอาการไหวถี่ ๆ

เฉลย เย็น ผักแว่น   ว   สายฝน   สัน-สั้น-สั่น

 

 

                  ๕. ปริศนาคำทาย..แม่กม

                      อะไรเอ่ย.. มาไม่เห็น เย็นจึงรู้

                      อะไรเอ่ย.. ตัดโคนไม่ตาย ตัดปลายไม่เน่า

                      อะไรเอ่ย.. หุบเท่ากระบอก ดอกเท่ากระด้ง

                      อะไรเอ่ย.. สาวๆ คับแจ แก่ ๆ หลวมโพรก

                      อะไรเอ่ย.. ไม้เท้าพระยา ซัดเข้าป่าหาไม่พบ

เฉลย    ลม    ผม   ร่ม   มะขาม   เข็ม

 

 

                  ๖. ปริศนาคำทาย..แม่เกอว

                      อะไรเอ่ย.. ชื่ออยู่บนฟ้า กายาอยู่ในน้ำ

                      อะไรเอ่ย.. มีแต่ปากไม่มีฟัน กินข้าวทุกวัน ได้มากกว่าคน

                      อะไรเอ่ย.. หลังงอเหมือนกุ้ง กินหญ้าหมดทุ่ง

เฉลย   ดาว    หม้อข้าว   เคียวเกี่ยวข้าว

  

 

        คุณครูสามารถใส่ทำนองเองใหม่ได้นะคะ..หากไม่ทราบทำนองเพลง..     

        โดยเฉพาะในช่วงชั้นที่ ๒  ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ทำได้    หากจัดแข่งขันระหว่างกลุ่มจะสนุกมาก..

        สามารถใช้เป็นการสรุปบทเรียนได้เยี่ยมค่ะ    เพลงทั้งหมด ผู้แต่ง ได้แก่ ผศ.ประคอง สุทธสาร

        และ ผศ.ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ์  ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

        มหาวิทยาลัย (ตำแหน่งขณะที่ผู้เขียนเข้าร่วมอบรม ..นานมาแล้วค่ะ)

 

                    

  กิจกรรมเสนอแนะประกอบการสอนภาษาไทยด้วย "เพลง" 

). การทำท่าทางประกอบเพลง มี ๕ ขั้นค่ะ

             ๑. ตบมือ นับจังหวะให้ได้ก่อน           ๒. ซ้อมจังหวะและทำนอง   ร้องให้คล่อง   

             ๓.ทำท่าทางง่าย ๆ ให้เข้ากับจังหวะ    ๔. ปรับปรุงท่าให้รับกับเนื้อหา  

             ๕. ช่วยกันดัดแปลงท่าทางใหม่ตามใจชอบ

๒). การทำกิจกรรมเข้าจังหวะ  มี ๓ ขั้นตอนค่ะ

            ๑. ตบมือ  นับจังหวะของแต่ละวรรคให้ได้เสียก่อน   

            ๒. ซ้อมจังหวะและทำนอง ร้องให้คล่อง

            ๓. คิดท่าทาง การเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น แขน ขา ไหล่ ศีรษะ ฯลฯ ให้เข้ากับจังหวะอย่างเสรี

๓). การใช้เกมประกอบการร้องเพลง  เช่น

          *แข่งกันเขียนคำในมาตราตัวสะกดจากเพลง   *แข่งกันหาคำตามมาตราตัวสะกดใหม่

 *แข่งขันกันแต่งประโยคจากคำที่มีอยู่ในเพลง  *แข่งขันกันทายปริศนา (ตามตัวอย่างข้างบนค่ะ)

 

 

 

                  ...คุณครูที่สนใจเพลงประกอบการสอนภาษาไทย..ขอมาได้อีกนะคะ ..

                            ยินดีจัดให้ค่ะ ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง

 

หมายเลขบันทึก: 183016เขียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2008 16:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 พฤษภาคม 2013 21:56 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (106)

"..สวัสดีและขอบคุณยามรัตติกาลค่ะ..คุณsuksom ..แขกท่านแรกที่น่ารัก"

สวัสดียามดึ๊กดึกค่ะ.....

        ถ้าตอนนี้อยู่ใกล้ๆ  หนูจะกระโดดกอดสักสามรอบ พร้อมหอมแก้มซ้ายขวาหลายๆทีแบบว่าเอาให้ช้ำไปเลย

        รวดเร็วทันใจแบบนี้ ครูตุ๊กแกรักศน.อ้วนหมดใจแบบว่าไม่ปันใจไปรักใครเลยค่ะ คริ..คริ

        ถูกใจมากค่ะ ที่หนูมีอยู่จะเป็นเนื้อเพลงที่ยาวมากๆ(และตอนนี้ก็ไม่รู้เก็บไว้ที่ไหนด้วย..แบบว่าปิดเทอมก็ปิดงานไปด้วยเลย หุ..หุ..)

        ของศน.ไม่ยาวมาก เหมาะกับลูกๆหนู มากกว่าที่หนูมีอยู่  และที่ถูกใจที่สุด มีปริศนาคำทายด้วย ขอกอดแน่นๆทีนะคะ สุดยอดแห่งปรารถนา  ตรงใจสุดๆเลยค่ะ

        คืนนี้ขอCopy ไปก่อนนะคะ แล้วจะตามมาดูใหม่ เผื่อมีของแถมอีก

        ขอบพระคุณค่ะ (ไหว้สวยๆเลยค่ะ)

            

สัวัสดีครับ ครูอ้วน ภาษาไทย ยากจริงหนอ แต่การเรียนจากเพลง เป็นวิธีการที่น่าสนใจ ทำให้เด็กจำได้แม่นมากขึ้น ว่าแต่ว่าครู ร้องได้ทุกคนหรือเปล่า.. ทานขนมกันดีกว่าครับ ครูอ้วน

ขอบคุณค่ะ พี่ ศน.อ้วน

ตามมาอ่านบันทึก ใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน เด็ก ๆ คงจะสนุกนะค่ะ และขอขอบคุณค่ะพี่ ศน.อ้วน ที่ให้เกียรติแวะไปเยี่ยมที่บันทึกค่ะ และรับน้องคนนี้เป็นน้องสาว น้องก็ขอส่งกำลังแรงใจ ให้พี่ศน.อ้วน ให้ มีความสุข ไม่ทุกข์ ไม่เจ็บ ไม่จน ค่ะ

และจะตามอ่านและเป็นกำลังให้พี่ ตลอดไปค่ะ

P

         สวัสดีค่ะ..คุณครูตุ๊กแกคนขยัน

 • ดีใจค่ะ..ที่เพลงตรงกับความต้องการอย่างเร่งด่วนของครูตุ๊กที่กำลังเร่งจัดเตรียมทำแผนและแบบฝึก
 • เดี๋ยวจะหาเพิ่มให้นะคะ..มีที่ใช้สอนเรื่องอื่นๆ อีกเยอะอยู่ค่ะ
 • ดีจังเลย..เรามาเปลี่ยนกันเป็นคุณหมอและคนไข้นะคะ..คิๆ
 • คุณหมอก็ยุ่ง ๆ ค่ะ..แต่ก็อยากรักษาไข้นี่นา
 • ส่งกำลังใจไปช่วยทำแบบฝึกด้วยนะคะ

                      คิดถึงจัง

P

            สวัสดียามใกล้ค่ำค่ะ...

 • ขอบคุณสวย ๆ ค่ะ..สำหรับขนมน้ำใจในวันหยุด
 • วันนี้ได้พักหรือเปล่าคะ..
 • ใช่แล้วค่ะ..เพลงทำให้เด็กจดจำบทเรียนได้แม่นยำขึ้น
 • และก็มีคุณครูจำนวนมากเช่นกันค่ะที่ประสบปัญหาการร้องเพลงไม่ได้ เช่นที่คุณคนโรงงานคิด
 • มีทางออกหลายทางค่ะ..ใช้เทป,VCD,แบ่งกลุ่มให้เด็กแข่งขันกันใส่ทำนองเอง(เหมาะกับช่วงชั้นที่ ๒ ขึ้นไปค่ะ),ครูใส่ทำนองเอง(ตามใจฉัน..แต่ที่พบร้องครั้งที่สองจะไม่เหมือนครั้งแรกค่ะ..ฮิๆ)ท้ายที่สุด..เชิญ ครูอ้วนไปร้องค่ะ..หุ หุ

 

                        

                     ..แอบขอจากคนข้างบนมามอบให้ค่ะ..

ชอบจัง ขอบคุณค่ะ

เก็บไปสอนเจ้าเด็กที่บ้าน ค่ะ

P

        สวัสดีจ้ะ..น้องสุวิมลที่น่ารัก

 • ขอบคุณมากจ้ะ..ที่แวะมาเยี่ยมในวันหยุด
 • ได้พักหรือเปล่าคะ..ห้องสมุดปิดหรือเปล่าคะ ..วันพรุ่งนี้ด้วย
 • หากมีโอกาสไปสระบุรี..พี่อ้วนจะแวะไปเยี่ยมนะคะ
 • พี่อ้วนก็รับผิดชอบ..โครงการรักการอ่าน..ของเขตพื้นที่เช่นกันค่ะ
 • ชอบพรของน้องสุวิมลจัง..
 • ให้พี่ศน.อ้วน  มีความสุข ไม่ทุกข์ ไม่เจ็บ ไม่จน ค่ะ
 • ขอบคุณอีกครั้งค่ะ..มีความสุขในวันหยุดเช่นกันค่ะ

P

     สวัสดียามค่ำค่ะ..คุณหมอจริยา

 •  ดีใจมากค่ะ..ที่คุณหมอมาเยี่ยมและชอบเพลง
 • คุณหมอสบายดีนะคะ
 • รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
 • คนไกลเป็นห่วงค่ะ

สวัสดีครับ

แวะมาอ่านเรื่องตัวสะกดครับ

สนุกสนานกับเรื่องนี้มาพักหนึ่งเหมือนกันครับ

แต่งกลอน แต่งนิทาน อิๆๆ

หลับตาเห็นแต่ ก ไก่ ข ไข่

ป.ล. ปริศนาคำทายไม่น่าเฉลยเลยครับ ;)

P

          สวัสดียามค่ำค่ะ..คุณครู

 • ดีจังค่ะ..ที่คุณหมอใหญ่ไม่มาเร็วกว่านี้
 • มีคำผิดบานตะไทค่ะ..
 • เกือบไปแล้วค่ะ..ไม่ต่ำกว่า ๗ บาทที่จะต้องจ่าย(ฮิๆ)
 • คุณครูไปสอนหนังสืออยู่ใช่ไหมคะ..
 • คุณครูบอกแต่งกลอน  แต่งนิทาน เอามาแบ่งให้ครูตุ๊กไปทำแบบฝึกดีไหมคะ
 • เด็ก ๆ ที่วัดท่าไชยจะได้อ่านคล่องเขียนคล่อง เรียนภาษาไทยด้วยความสนุก
 • ก็คุณครูเป็นคุณหมอประจำการที่คลินิกด้วยนี่นา(..นะคะ)
 • เฉลยปริศนา..เจตนาจะให้ครูตุ๊กเอาไปทำแบบฝึกได้ไว ๆ ค่ะ
 • ตอนแรกก็คิด ๆ อยู่ว่าเอ..จะใส่ดีไหมหนอ
 • ใส่..ไม่ใส..ใส่..ไม่ใส..ใส่..ค่ะ

                           

                            ...อิๆ..บ๊ายบาย

                   

สวัสดีค่ะ ศน.อ้วน คนเก่ง

 • ขออนุญาตนำเพลงและปริศนาคำทายไปใช้และขยายให้เพื่อน ๆค่ะ
 • ขอให้ศน.อ้วน น่ารักขึ้นทุกวัน ๆ
 • ร่าเริงแจ่มใสตลอดไปนะคะ
 • จะแวะมาอ่านอีกค่ะ
 • ด้วยรัก........พี่เหมียว

สวัสดียามดึกค่ะ....

     ดอกไม้สำหรับคุณหมอใจดีค่ะ

         

          จะรออีกสองมาตราที่เหลือนะคะ^__^

          รัก ศน.อ้วนทุกวันค่ะ

            

สวัสดีค่ะศน.อ้วน คนเก่ง

 • กลับมาอีกรอบ บ้านนี้น่าอยู่ค่ะมีอะไรที่น่าหยิบจับได้ทั้งนั้นเลยค่ะ อิ อิ (เพลงและปริศนาคำทายที่สามารถพิมพ์ออกมาอ่านได้ค่ะ)
 • ขอบคุณศน.คนขยันและน่ารักทั้งกายและใจ
  ฝันดีนะคะ ศน.อ้วน คนน่ารัก
     ด้วยรัก....พี่เหมียว           

สวัสดียามดึกค่ะ..

        P     

                  ..ครูตุ๊กแกที่น่ารัก..

 

        P

                   และ พี่เหมียวที่แสนดี.. 

 

ศน.อ้วนเอาบุญมาฝากค่ะ..ทั้งพี่สาวและน้องสาวที่รัก

วันนี้มีโอกาสได้ทำความดี  ไปทำบุญและเวียนเทียน ในวันพระใหญ่..วันวิสาขบูชา..มาค่ะ

ช่วงกลางวันฝนตกหนักมากค่ะ..ภาวนาในใจช่วงบ่ายๆ ..

สาธุ..กลางคืนอย่าตกเลย

ตั้งใจจะไปเวียนเทียนค่ะ..แล้วก็สมประสงค์ดั่งใจนึก

ถึงแม้จะมีสายฝนปรอยๆ แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค..ค่ะ

ศน.อ้วนได้ตั้งจิตขอผลบุญส่งถึงเพื่อนๆ กัลยาณมิตรที่รักใน G2K ทุกคน   รวมทั้งคุณครูประจำคลินิก  ให้อยู่ดี มีสุข  อายุมั่นขวัญยืน..มีร่างกายแข็งแรง..จิตใจที่ดีงาม..ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมบ้านเราเมืองเราให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

(รวมทั้งให้ตัวเองด้วยค่ะ...ขอให้งานสำเร็จลุล่วงดั่งหวัง..อิอิ)

ขอให้พี่เหมียวกับครูตุ๊ก....มีความสุขตลอดไปกับงานที่ทำ..เราจะเป็นเพื่อนช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไปนะคะ

 

                 .....ด้วยรักจากใจค่ะ.....

 

ครูตุ๊กจ๋า..ไม่อยากรับเลยดอกไม้ขอบคุณ..ต่อไปเอาดอกตูม ๆ นะจ๊ะ..อิๆๆๆ

พี่เหมียวขา..สวยจังค่ะ..น่านอนจัง..วิบๆ ..เอาภาพสวย ๆ อย่างนี้มาฝากน้องเยอะ ๆ นะคะ..ชอบเจ้าค่ะ..

 

 

P

 

               ....ครูตุ๊กจ๋า...เพิ่มเพลงให้แล้วจ้ะ....

                                   

สวัสดีค่ะ พี่ ศน.อ้วน

 • ขอบพระคุณค่ะ ที่ตามไปให้กำลังใจ ครูปู ถึงบ้านเลยนะคะ
 • ด้วยความเป็นครู จึงต้องมุ่งมั่นและพยายามเข้าใจชีวิตค่ะ เมื่อคราวที่ลูกศิษย์หลงทาง จะได้ย่อย และสะท้อนภาพแห่งความเข้าใจนี้ให้เค้าได้ค่ะ
 • เมื่อวานต้องรีบไปธุระ จึงขออนุญาตนำภาพต้นสาละ มาฝากเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ พี่ ศน.อ้วน และครอบครัวนะคะ
 • ขอบพระคุณมากค่ะ (วันหลังคงมีโอกาส หิ้วขนมมาฝากค่ะ :) )

สวัสดีครับ,

แวะมาทักทายในเช้าที่ฟ้าเปิดแต่ก็มีกลิ่นอายของละอองฝนที่จากหายไปในค่ำคืนที่ผ่านมา

อ่านบันทึกนี้แล้ว  ราวกับได้กลับไปนั่งเรียนในช้นประถม  ความทรงจำเกี่ยวกับการท่องจำในเรื่องภาษาไทยยังก้องดังอย่างไม่รู้จบ  หลายคนบอกว่าภาษาไทย ยากและยากจนไม่อยากให้ลูกให้หลานได้เรียนในวิชา หรือสาขาเหล่านี้

ถึงแม้เราอาจเคยตกเป็นเมืองขึ้นของเพื่อนบ้านมาบ้างแล้ว,  แต่เราก็ยังทระนงที่มีภาษาเป็นของตัวเอง ...

การท่องจำ  คงไม่ได้เปล่าประโยชน์ต่อการเรียนรู้เสมอไป  ซึ่งกระบวนการเช่นนั้น  ช่วยให้เราได้รู้ถึงข้อมูลเพื่อนำไปสู่การตีความ

ผมเองยังนึกถึงการสอนหนังสือผ่านเพลงต่าง ๆ ที่ให้รายละเอียดอันเป็นสาระได้ไม่แพ้การเรียนในแบบเรียน  เช่น ...  วันเข้าพรรษา, วันลอยกระทง  หรือแม้แต่วันมาฆบูชา  ซึ่งทุกวันนี้ถามเด็ก ๆ  แล้วพวกเขามักจะบอกว่า "ไม่เคยได้ยิน.."

....

ครั้งหนึ่งเคยสอนหนังสืออยู่กรุงเทพ ฯ ...
วันนั้นพูดถึงเสียงฝนตก ... ผมอธิบายถึงเสียงฝนในเชิงภาษาศาสตร์ให้นักเรียนฟังว่าดัง "จั๊ก ๆ..." 

แต่ก็ไม่วายที่จะบอกว่าอีสานบ้านผม   เสียงของสายฝนแตกต่างกันมาก  บางทีตกดัง "เปาะแปะ"  หนักหน่อยก็ "ฮึ่ม ๆ " ราวกับฟ้าร้อง  แต่ที่แน่ชัดประการหนึ่งก็คือ  ระยะต้นฝนมักจะมาเม็ดใหญ่  จากนั้นก็เล็กลง ๆ และกลายเป็นสายเส้นโปรยมาจากฟ้าสูง

.....

ขอบคุณครับ...

สวัสดีค่ะ

 • มาอ่านแล้วคิดถึงความ(พอ)จำ (ได้)แต่ย้อนกลับไปได้แค่ลูกสาวอยู่ชั้นอนุบาล (สวนน้อย) ค่ะ เคยได้ยิน เคยไปแอบดูคุณครูสอนลูกร้องเพลง เต้น เรียนด้วยแบบนี้เลยค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

P

         อรุณสวัสดิ์ค่ะ..น้องปู

 • ดีใจมากค่ะ..ที่แวะมาเยี่ยมพร้อมดอกสาละในวันสำคัญทางศาสนาของบ้านเรา
 • พี่อ้วนขอบคุณในน้ำใจมากค่ะ
 • ที่บ้านน้องปู..พี่อักษรบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นลำไยยักษ์..
 • ก็จริงนะคะเหมือนจัง...คิดก็ขำค่ะ..น่ารักจัง
 • ขอให้น้องปูมีพลังกายพลังใจ..มีสุขภาพที่ดีเยี่ยม ในการร่วมสร้างคุณภาพการศึกษาแก่เยาวชนของชาติค่ะ
 • น้องปูเขียนเรื่องดีจังคะ..ชื่นชมจากใจจริง
 • มีความสุขกับการทำงานนะคะ

 

P

         สวัสดียามเช้าค่ะ..อาจารย์แผ่นดิน

 • ดีใจค่ะ..ที่อาจารย์กลับมาพร้อมความสดชื่นและพลังในการทำงานดังเดิม
 • คนสู้ชีวิตที่น่าชื่นชม..เป็นหนึ่งกำลังใจให้ค่ะ
 • ดีใจและมีความสุขค่ะ..ที่อาจารย์แผ่นดินให้ความสนใจเรื่องของภาษาไทย
 • ภาษาไทยมีพลัง..มีความงดงาม..เป็นภาษาชาติที่คนไทยเราควรภาคภูมิใจค่ะ
 • เหมือนที่อาจารย์พูด..ภาษาไทยเรามีความร่ำรวยและความหลากหลายในถ้อยคำ  แม้แต่เสียงฝนตก  ยังสามารถแยกได้ตั้งหลายคำที่ทำให้ผู้ฟังมองเห็นภาพได้ว่า ฝนตก  ตกอย่างไร  และมีอีกมากมายหลายคำเชียวค่ะที่สื่อความได้ลักษณะเช่นนี้
 • คิดเช่นกันค่ะ..ในเรื่องของการท่องจำ   ยังคงเห็นด้วยว่าเป็นสิ่งดีและมีประโยชน์..วันก่อนก็ได้คุยกับคุณครูท่านหนึ่งค่ะ..ท่านสามารถท่องจำ บทอาขยานได้เกือบทุกบท..น่าทึ่งมากค่ะ..และก็สามารถนำประโยชน์จากการท่องจำมาคิดวิเคราะห์สู่การนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เหมือนที่อาจารย์บอก
 • ขอบคุณอาจารย์แผ่นดินมากค่ะ..
 • มีความสุขกับการทำงานนะคะ
 • และอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วย..ที่ไม่สบายคราวก่อนหายสนิทหรือยังคะ
 • ฝากความคิดถึงไปยังครอบครัวที่น่ารักด้วยค่ะ

 

P

         อรุณสวัสดิ์ค่ะ..คุณดาวที่น่ารัก

 • ขออนุญาตเรียก "คุณดาว" นะคะ ชื่อนี้เหมาะกับคนสวยจังค่ะ
 • ดีใจมากค่ะ..ที่ชอบเพลงและยังคงอยู่ในความทรงจำ
 • เพลงข้างบนร้องง่ายค่ะ  ..คุณดาวเอาไปสอนเจ้าตัวน้อยได้นะคะ
 • สักวันจะไปเยี่ยมที่หอสมุดนะคะ...แล้วเราก็จะเป็นพี่เป็นน้องกัน   เคยไปบ่อยในช่วงที่ท่านอาจารย์ประสิทธิ์  ม้าลำพอง ท่านเป็นผอ.ที่นั่นค่ะ (เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจค่ะ..)
 • ขอบคุณมากค่ะ..มีความสุขกับการทำงานนะคะ

สวัสดีตอนสายครับ

เพลง ข นำ (ไม่ใช่ ขนำ)

ขนุนที่ในขนำ ขยับมาพลัน เขมือบกันนิด

ขนมวางอยู่ใกล้ชิด ไม่ต้องขบคิดโขยกเขยก ฯ

จบแล้ว

ใส่ทำนองเองนะครับ ;)

มอบให้ ศน.อ้วน คนขยัน

หากชีวิตคือการดิ้นรน        คนหนึ่งคนต้องเดินก้าวไป

ให้เรารู้เส้นทางแห่งใจ        แล้วก็ไปถึงที่นั่น 

เพราะชีวิตคือการต่อสู้        ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่น

เส้นทางไกลแค่ไหนช่างมัน  คนช่างฝันเท่านั้นทำได้

ฉันคือหนึ่งคนที่ทนฟันฝ่า     พลังศรัทธาคือสิ่งดี

ได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกที่  เตรียมใจที่มีให้มั่นคงเข้าไว้

ขอเพียงแค่วันให้ไกล          แล้วไปให้ถึงจุดหมาย

โปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้ว    อย่าฟังคำคน อย่าสนใจใคร

อย่าเปลี่ยนแนว      คนแน่วแน่เท่านั้นคือผู้ชนะ

หากปัญหาเข้ามาถั่งโถม    อย่าไปโหมให้จงผ่อนคลาย

ค่อยค่อยคิดสบายสบาย    ปล่อยมันไปตามเรื่องสักวัน

เพราะชีวิตคือการต่อสู้      ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่น

 

P

         สวัสดียามสนธยาค่ะ..น้องปู

 • โอ้โฮ..วิเศษสุดเชียวค่ะอาหารมื้อเช้า
 • เสียดายจังค่ะ..พี่อ้วนมีกาแฟถ้วยเดียวเอง
 • หากมีเจ้าปาท่องโก๋น่าตายิ้มแย้มประมาณนี้..สัก ๗ โมงเช้า..คงเกลี้ยงเลยละค่ะ
 • ขอบคุณมากค่ะ..สำหรับน้ำใจของน้องปู
 • กลับจากที่ทำงานหรือยังคะ..เหนื่อยไหม
 • เหนื่อยนัก..พักก่อนนะคะ

 

                                          

                                    ...พักก่อนนะคะ..เป็นห่วง

แวะมาสวัสดียามเย็นครับ

P

         สวัสดียามค่ำค่ะ...คุณครู

 • ดีจังค่ะ..คุณครูทำให้เซลล์สมอง ศน.อ้วนมีชีวิตชีวาขึ้น
 • คุณครูจุดประกายได้เยี่ยมค่ะ..
 • ขออนุญาตต่อ..เนื้อร้อง..ด้วยนะคะ(ฮิๆ)
 • ทำนอง..เอาของเดิมมาค่ะ..คุ้นหู  จำง่ายค่ะ..คุณครู
 • ค้างคาวกินกล้วย..หรือเพลง..หล่อดี อะไรก็ดี..ของยุ้ย ญาติเยอะ ค่ะ

 

                          เพลง ข นำ

                                             เนื้อร้อง  ครูธวัชชัย, ครูอ้วน

                                             ทำนอง   ค้างคาวกินกล้วย

         ขนุนที่ในขนำ                 ขยับมาพลัน

เขมือบกันนิด

         ขนมวางอยู่ใกล้ชิด          ไม่ต้องขบคิด

โขยกเขยก

        คนเรานั้นต้องขยัน            ขณะทำนั้น

ขะมักเขม้น

       ขโมยนั้นไม่ควรทำ            ขยี้ ขยำ 

ทำลายชีวิต

        ขมิ้นนั้นมีสีเหลือง             สังขยากินไม่เปลือง

ขนาดนิดเดียวก็พอใจ

        ขยายความมากยิ่งสิ่งใด       แม้เราใส่ใจ

ฝึกไป อักษรนำ /ตัว ข นำ   

                หลั่น ลา ๆ  ๆ  ๆ ๆ ๆ ๆ (ซ้ำ)

 

 • วิเศษมากค่ะ..คุณครูตุ๊กแกและคุณครูภาษาไทยที่เข้ามาอ่านต้องได้เพลงภาษาไทยใหม่ ๆ  หรือแนวทางการเขียนเพลงสำหรับเด็ก ได้นะคะ..
 • คุณครูใช้วิธีนี้อีกนะคะ..
 • แฮ่ ๆ ..ต้องมีเวลาด้วยแหละค่ะ
 • ขอบพระคุณค่ะ..คุณครู 

ขออนุญาตนำไปใช้และเผยแพร่ต่อเพื่อนครูนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ..คุณครูคนหนึ่ง

 • ไม่ว่าคุณครูคนหนึ่งจะเป็นใคร..ศน.อ้วนก็ซาบซึ้งใจมากค่ะ
 • ทำเอาอึ้งเชียวค่ะ..
 • ให้กำลังใจในยามท้อแท้ได้วิเศษสุด..
 • หากบอกชื่อซักกะหน่อย..ก็จะได้ตามไปขอบคุณได้ถูกตัวค่ะ
 • ด้วยความพยายาม..ทราบว่าเป็นเพลงของเสก โลโซ ด้วย
 • ชื่อเพลง "ผู้ชนะ"  (เก่งไหมคะ..รู้ด้วยว่า ศน.อ้วนชอบเพลง..คิ คิ)
 • คุณครูคนหนึ่งแถมโค้ดเพลงมาวางให้ฟังด้วยนะคะ
 • ...ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ..
 • ชอบเนื้อเพลงหลายประโยคค่ะ..ช่างกินใจดีแท้

โปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้ว    อย่าฟังคำคน อย่าสนใจใคร

อย่าเปลี่ยนแนว      คนแน่วแน่เท่านั้นคือผู้ชนะ

 • และ..

หากปัญหาเข้ามาถั่งโถม    อย่าไปโหม..ให้จงผ่อนคลาย

ค่อยค่อยคิด..สบายสบาย    ปล่อยมันไปตามเรื่องสักวัน

เพราะชีวิตคือการต่อสู้      ให้เรียนรู้..ด้วยใจตั้งมั่น..

 • ขอบคุณค่ะ..จากใจจริง

P

 

         ..ขอบคุณในน้ำใจค่ะ..อาจารย์กวิน...

         ..สวัสดียามเย็นเช่นกันค่ะ..

         ..วันนี้ต้องอยู่ดึกหรือเปล่าคะ..

         ..รักษาสุขภาพด้วยค่ะ..

สวัสดีครับ

 • ด้วยความตื่นเต้นแปลกใจและดีใจ
 • ตอนที่เขียน ผมก็นึกถึงเพลงนี้ แต่นึกชื่อเพลงไม่ออกครับ
 • อาจารย์มาต่อสวยเลย
 • วันนี้พักเหนื่อย เบื่อๆ เลยแต่งเล่น วันหลังเบื่อๆ จะแวะมาอีก อิๆๆ
 • ต้องหาทำนองแปลกๆ ที่ ศน.อ้วนนึกไม่ถึง เยๆ

P

     สวัสดีค่ะ..คุณครู NU11

 • ดีใจมากค่ะ..ที่คุณครูสนใจเพลง..อนุญาตด้วยใจค่ะ
 • ฝากเพลงใหม่ไว้ในอ้อมใจมิตรรักแฟนเพลงด้วยนะคะ..เพลง ข นำ..ค่ะ
 • ..คิคิ...กำลังแต่งเสร็จสด ๆร้อน ๆ ค่ะ
 • เจ้าของบ้านอารมณ์ดีค่ะ
 • แล้วแวะมาอีกนะคะ..

P

        คุณครูคะ...

 • ดีใจมากค่ะ..กับความสำเร็จ
 • นำมาวางอีกครั้งหนึ่งค่ะ..เพื่อคุณครูที่สนใจนะคะ

 

                          เพลง ข นำ

                                                เนื้อร้อง ครูธวัชชัย, ครูอ้วน

                                                ทำนอง ค้างคาวกินกล้วย

                 ขนุนที่ในขนำ             ขยับมาพลัน

           เขมือบกันนิด

                 ขนมวางอยู่ใกล้ชิด       ไม่ต้องขบคิด

          โขยกเขยก

                  คนเรานั้นต้องขยัน       ขณะทำนั้น

          ขะมักเขม้น     

                 ขโมยนั้นไม่ควรทำ        ขยี้ ขยำ

         ทำลายชีวิต

                 ขมิ้นนั้นมีสีเหลือง          สังขยากินไม่เปลือง

         ขนาดนิดเดียวก็พอใจ

                 ขยายความมากยิ่งสิ่งใด   แม้เราใส่ใจ

        ฝึกไป อักษรนำ /ตัว ข นำ

                         หลั่น ลา ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ (ซ้ำ)

 

 • เราช่วยกันแบบนี้ก็ดีนะคะ..เป็นประโยชน์มากค่ะ
 • ทำนอง..หากคิดเองค่อนข้างยากค่ะ(ต้องมีอารมณ์สุนทรีย์ก่อน..อิๆ)
 • และคุณครูภาษาไทยก็มักประสบปัญหานี้แหละค่ะ
 • คุณครูเบื่อทุกวันนะคะ..เดือนหนึ่งได้ตั้ง ๓๐ เพลงเชียวค่ะ
 • และเราก็เชิญ เพื่อนพ้องน้องพี่  กัลยาณมิตรหลาย ๆ บ้านมาร่วมกันนะคะ..ประโยชน์ก็เกิดกับเด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
 • เฮ้อ !..แค่คิดก็มีความสุขแล้ว
 • ขอบพระคุณ..คุณครูอีกครั้งหนึ่งค่ะ

                                           

                                               ..ดีใจๆ...

 

สวัสดีค่ะ ศน.อ้วน คนเก่ง

 • มาบอกว่าคิดถึงค่ะ
 • และแถมได้เพลงจากครูเพลงกลับออกไปอีกเพลงหนึ่งดีจังค่ะ
 • ไม่เสียแรงที่คิดถึงมากกกก
 • จะแวะมาอีกนะคะ และอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยค่ะ ขอให้สดชื่น สดใสตลอดไปนะคะ
 • ด้วยรัก....พี่เหมียว

                     

P

       สวัสดีก่อนบ่ายค่ะ...พี่เหมียว

 • คิดถึงพี่เหมียวเช่นกันค่ะ...
 • เป็นอย่างไรบ้างคะ..งานหนักหรือเปล่า (ไม่ใช่เพราะแบกนะคะ..อิๆ)
 • ของน้องก็หนักมากค่ะ...(นั่งค่ะ.อิๆ)
 • ดีจังเลยที่พี่เหมียวได้เพลงกลับบ้านเพิ่ม..
 • ชอบคำนี้ค่ะ "ครูเพลง"  แต่ดูสูงส่งจังกับ ศน.อ้วน 
 • หากจะใช้กับคุณครูธวัชชัย..เหมาะมากค่ะ
 • คุณครูธวัชชัยเริ่มต้นให้ค่ะ (บ้านเฮาฮ๊องว่า ..ก่อเก๊า..นะเจ้า..)
 • ศน.อ้วนจึงต่อได้..แต่ก็ไม่ได้คิดทำนองใหม่ค่ะ..ทำนองเพลงของยุ้ย ที่คุ้นหู..เพลงลูกทุ่งจังหวะสนุก ๆ เร้าใจดีค่ะ  ..
 • ชื่อเพลงอะไร ก็จำไม่ได้ค่ะ..จำประโยคแรกว่า ..หล่อดีอะไรก็ดี..ค่ะ
 • หากเราใช้วิธีแบบนี้บ้างก็ดีนะคะ..คนโน้นนิด..คนนี่หน่อย..น่าจะได้อะไรๆเยอะที่เดียว
 • ขอบคุณพรและความเป็นห่วง..ของพี่เหมียวที่มีให้น้องตลอดค่ะ...
 • รออ่านเรื่องใหม่ของพี่เหมียวอยู่ค่ะ
 • ด้วยรักเช่นกันค่ะ
 • แวะมาสวัสดีพี่สาวตอนบ่ายค่ะ
 • เพลงเพราะอีกแล้ว
 • เรื่องที่นำเสนอน่าสนใจมาก ๆ ค่ะ
 • แล้วจะมาเยี่ยมพี่อ้วนอีกเจ้าค่ะ...^_^

สวัสดีครับ ตอนบ่ายครับ

 • แวะมาร้องเพลงครับ
 • เพลงน่ารักมากครับ
 • น่าสนใจมาก
 • ขอบคุณที่นำความรู้ดีๆ มาเผยแพร่ครับ
 • ขอบคุณครับ

...  ก่อนราตรีสวัสดิ์คะ ครูพี่อ้วน

* แหม มีกำลังใจขึ้นเป็นกองเบ้อเร่อเลยค่ะ

* ออกพื้นที่เหนื่อยๆ แล้วฟังเพลงนี้ ลุยๆ

* ...  โลกนี้ช่างแสนวิเศษ และน่าอภิรมย์

* ... ยิ่งปฏิสัมพันธ์ กับเธอ ยิ่งทำให้ฉันเพ้อ

* ... พี่อ้วนขา ... นอกจากงามแล้วยัง งด อีก

... อ้ะ ข้อมูลด้านบน มีประโยชน์มากเลยค่ะ

วันนี้ หัวหน้าเพิ่งถามหาพอดีเลย ขอบคุณค่ะ

..

แต่ปูยังไม่สันทัดนะคะ  ต้องไปศึกษาอีกเยอะ ...

แฮปปี้ ที่ได้รู้จักเธอ ... good night sleep tight, sweet dream kha

 

 

 

 

 

อรุณสวัสดิ์ค่ะ...กัลยาณมิตรที่รักทุกท่าน

             

P

    น้องคนไม่มีราก ..คนยิ้มใสๆแสนเก่ง

 

P

    ครูโย่ง..นักดนตรีผู้จรรโลงโลกให้รื่นรมย์

 

P

      ท่านผอ.ประจักษ์ ที่เคารพรักของคุณครูและน้อง ๆ ใน G2K

 

P

      น้องปูจ๋า...สาวน้อยคนทำงานเพื่อชีวิต

 

 • เจ้าของบ้าน..ขอบคุณสวย ๆ ค่ะที่กรุณาแวะมาเยี่ยม
 • พร้อมส่งไปทำงานวันนี้..ด้วย "รางวัลแด่..คนช่างฝัน..ค่ะ"

...ให้เธอหมายมั่นคง..แล้วอย่าหลงไปเชื่อใคร

...เดินทางไป..อย่าหวั่นไหว ใครกางกั้น..

...มีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทอง

...กระจ่างครรลองให้ใฝ่ปองและสร้างสรรค์

...เมื่อดอกไม้แย้มบานให้คุณหาญสู้ไม่หวั่น

...คือ "รางวัล..แด่ความฝัน อันยิ่งใหญ่   ..มอบให้คุณ.."

 • เพลงนี้..เป็นหนึ่งเพลงในดวงใจค่ะ
 • ..ฮึกเหิมมาก..เมื่อได้ฟังทุกครั้ง
 • น้องคนไม่มีรากทำงานให้มีความสุขนะคะ..(งานเรียนด้วยค่ะ)
 • ครูโย่งคะ..ฝากเพลงไปร้องด้วยค่ะ..ให้เด็กๆฟัง 
 • ท่านผอ.ขา..ขออนุญาตเป็นหนึ่งแรงใจ..ค่ะ
 • และ..
 • น้องปูจ๋า..สาวน้อยผู้คล่องแคล่ว..พี่อ้วนชักหลงวาจาเสียแล้วสิคะ..ฝากกอดอุ่น ๆ นุ่ม ๆ ก่อนออกพื้นที่วันนี้นะคะ
 • ฝนฟ้ามื้ดครึ้ม..เตรียมตัวให้พร้อมนะคะ..คนไกลเป็นห่วงค่ะ

         ..จะเป็นสายน้ำเย็น..ดับกระหายยามโหยอ่อน..       

         ..คอยอวยพร..ให้เธอสมดังหวังได้..นิรันดร์..         

 

 

 

        

สวัสดีค่ะ ศน.อ้วน คนเก่ง

 • ครูเพลง ถูกต้องและเหมาะสมแล้วค่ะ
 • การเชิญชวนให้เพื่อน ๆใน โกทูโน คิดเพลงเพื่อแลกเปลี่ยนกันเป็นวิธีที่ดีค่ะ สำหรับคนที่มีความสามารถพิเศษที่ว่า อารมณ์สุนทรีย์อย่างที่ศน.ว่า แต่สำหรับคนเก่งทางนี้มีทุนเดิมคือความรัก ความชอบแล้วไม่น่ามีปัญหานะคะ
 • วงการใช้ภาษาไทยจะได้กว้างอย่างหลากหลายไงคะ
 • บางคนอาจมีลูกเล็ก ๆ กล่อมให้หลับโดยไม่ตั้งใจก็อาจได้ทำนองใหม่ก็ได้ อิ อิ
 • พี่เหมียวกำลังรวบรวม พร้อมกับแนะนำให้เพื่อน ๆ เข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมจาก ศน.ค่ะ
 • กะจะพิมพ์แจกให้สายชั้นด้วยค่ะ
 • ตอนนี้ยังต้องคิดทำอะไรอีกมากมายค่ะ ศน. พยายามแล้วค่ะที่จะเขียนบันทึกใหม่  จะพยายามต่อไปนะคะ
 • ขอบคุณที่จะรออ่านค่ะ
 • คิดถึงศน.มากเช่นกันค่ะ
 • ด้วยรัก....พี่เหมียว

                                        

                                       ขอยืมก่อนนะคะอิ อิ

P

สวัสดียามใกล้โรงเรียนเลิกค่ะ..พี่เหมียวที่แสนดี

 • หิ้วน้ำตาลหม้อใหญ่มาฝากน้องทุกครั้งเลย..เดี๋ยวน้องก็อ้วนสมชื่อหรอกค่ะ..อิๆ
 • ขอบคุณน้ำใจของพี่เหมียวด้วยเพลงเยอะ ๆ นะคะ
 • เพราะพี่เหมียวกำลังรวบรวมแก่เพื่อนครูในโรงเรียน
 • เยี่ยมเชียวค่ะ..หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย..ที่น่ารัก
 • ฝากเพลงกล่อมเด็ก..สำหรับคุณครูที่กำลังมีเจ้าตัวเล็ก ๆ นะคะ..หรือใช้สอนนักเรียนก็ได้ด้วย..เจ้าค่ะ

 

                        เพลงอื่อ..เพลงกล่อมเด็กของบ้านเรา ค่ะ (ภาคเหนือ)

                                ๑.  เพลง อื่อ จา จา (๑)

         อื่อ  อื้อ  อือ  อือ  อื่อ  อือ  อือ         อือ  อือ  จา จ่า  จ๊า

      หลับสองต๋า                                    แม่นายมาก้อยตื่น(ค่อย)

      หลับบ่อจื้น (หลับไม่อิ่ม)                    ค่อยหลับแหม(อีก)

                               ๒. เพลง อื่อ จา จา (๒)

                   อื้อ  อื่อ  อือ               เอ่อ  อือ  เอ   อือ

      หลับงีบ  งีบ                            แมงลีบต๋อมตา (ตอมตา)

      ถ้าป้อมันมาก้อยตื่น                   อื่อ  อือ  จา จา

                              ๓. เพลง อื่อ จา จา (๓)

                อื่อ จา  หลับสองต๋า       เหียเต๊อะน้องหน้อย (เสียเถอะ)

        อี่ป้อก่อไปป่าบ่มา                 อี่ป้อไปนากับบ้าน

        อี่แม่จะเก็บบ่าล้าน                 ใส่ซ้ามาหา

        เก็บบ่าแต๋งกว๋า                     ใส่ซ้ามาต้อน

        กอนอี่น้องไห้อ้อน                 เดียวอี่แม่จะเอาไม้ค้อนก้อมตี๋เน่อ

        อื่อ จา....

                            ๔. เพลง อื่อ จา จา (๔)

             อื้อ  อื่อ  อื่อ  อื่อ             อื่อ  อื่อ  อื่อ จา

        ขอลูกหลับสองต๋า                 แม่นายมาก้อยตื่น

        อือ อือ อื้อ  อือ  จา              หลับก่อหลับเต๊อะนา

        สองต๋าลูกหน้อย                   ลูกหน้อยแม่คนดี

        อือ  อื่อ  อือ  จา                  อือ จา

        กอนเจ้าอยากกิ๋นจิ๊น              แม่ก่อจักไปหา

        กอนลูกหน้อยอยากกิ๋นปล๋า     แม่ก่อจักไปหามาป้อน 

        อื่อ  อือ  อือ  อือ  จา ...                       

    

 • พี่เหมียวขา..บอกคุณครูนะคะว่า เวลาร้อง ให้เอื้อนยาว ๆ เพราะมากค่ะ
 • หากลูกไม่หลับ...คนร้องก็หลับก่อนนะคะ..ข้าง ๆ เปลนั่นแหละค่ะ...แง่ว ๆ (ฮิๆ)
 • หากพี่เหมียวมา..แอ่วหา..น้องอีก 
 • น้องจะแถมเพลง  "สิกจุ้งจา"  ให้ค่ะ  มี ตั้ง ๖ บทเชียวค่ะ
 • มาอีกนะคะ..มี..อีเอ้ยเหย..สิกก้องก่อ..อย่างละหลายบท
 • กว่าจะร้องจบ..ครบทุกเพลง..เจ้าตัวเล็กก็วิ่งปร๋อไปโรงเรียนได้แล้วค่ะ..
 • วันนี้..น้องเอ้ยอ้วนปิ๊กก่อนนะเจ้า..

                                    

                                  ...ชะ ชะ ช่า...

สวัสดีค่ะ..คุณครูกัลยาณมิตร (คนดี)

 • มอบเพลงที่ขอให้ค่ะ 
 • เพลงวิสรรชนีย์   ทำนอง ระบำยอดหญ้า ..ทำนองนี้ร้องง่ายค่ะ..

                  

                                    เพลง คำที่ประวิสรรชนีย์

                     มาเร็ว ๆ ไว ๆ วิสรรชนีย์ (ซ้ำ)        จงดูๆ ให้ดีมีเสียงอะ (ซ้ำ)

                     คำไทยแขกพม่านั้นอย่าละ (ซ้ำ)     ทั้ง จีน ฝรั่ง ญวน ญี่ปุ่นนะ

                     คำนี้ต้องประวิสรรชนีย์    

                     เช่น กะลาสี  สับปะรด  ชะตาดี        อีก ฉะนี้ และ ชะลอม

                     โจ๊ะ พรึม ๆ โจ๊ะ พรึม ๆ (ซ้ำ)

                      ขะมุกขะมอม  คะนึงและคะนอง  กับ ฉะนี้และชะนี

                       โจ๊ะ พรึม ๆ โจ๊ะ พรึม ๆ (ซ้ำ)

 

                                   เพลง คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์

 

                     มาเร็ว ๆ ไว ๆ วิสรรชนีย์ (ซ้ำ)        จงดูๆ ให้ดีมีเสียงอะ (ซ้ำ)

                     อักษรนำ  คำโบราณ คำแผลงนะ     หลายคำที่คุณหนูต้องจำนะ

                     คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์    

                     เช่น คำ ทนาย  กบฎ ชโลมใจ  สนุกไซร้ และแสดง

                     โจ๊ะ พรึม ๆ โจ๊ะ พรึม ๆ (ซ้ำ)

                     เราไม่หน่ายแหนง  ชอุ่มและทแยง  ขมุกขมัวและขโมย

                     โจ๊ะ พรึม ๆ โจ๊ะ พรึม ๆ (ซ้ำ)

 • คุณครูคนดีขา...เพลงนี้ใช้ร้องทั้ง ๓ ขั้นตอนของการสอนเยี่ยมเชียวค่ะ
 • ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน   ขั้นสอน  และ ขั้นสรุป
 • กิจกรรมที่จัดสามารถทำได้หลายอย่างค่ะ   โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในช่วงชั้นที่ ๒  ที่มีความสามารถด้านการอ่านมากแล้ว  ทั้งการอ่านออกเสียง และอ่านในใจ/อ่านจับใจความ
 • ตัวอย่างกิจกรรมค่ะ..
 1. อ่านออกเสียงเนื้อเพลงตามครู , อ่านเป็นกลุ่ม ,อ่านเป็นรายบุคคล (การอ่าน)
 2. คัดเนื้อเพลงในสมุด (การเขียน)
 3. เล่นเกมแข่งขันหาคำจากเพลง นำมาอ่านและเขียน (การอ่าน-การเขียน)  ครูเตรียมสื่อ เช่น บัตรคำ กระดาษปรุ๊ฟ ปากกา/สี   ฯลฯ    ...งานกลุ่ม..วัดผลด้านคุณธรรมด้วย เช่น ความเสียสละ  ความร่วมมือ  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
 4. เล่นเกมแข่งขันเขียนประโยค จากคำที่ประและไม่ประวิสรรชนีย์   ...ให้เล่นเป็นกลุ่มก่อน..แล้วจึงค่อยให้ทำเป็นรายบุคคลในแบบฝึกหัดที่ครูเตรียมไว้  (วิธีนี้จะช่วยให้เด็กกลุ่มอ่อน   ได้เรียนรู้จากเด็กเก่งที่อยู่ในกลุ่มก่อน   และ คุณครูสามารถดูแลเด็กอ่อนมาสอนอ่าน-เขียนเป็นรายบุคคลเพิ่มได้)

 

 • จากข้อ 1-4 เป็นการเรียนรู้จากเพลง ..อย่างเดียวค่ะ
 • เมื่อคุณครูสอนหลักเกณฑ์ของคำที่ประและไม่ประวิสรรชนีย์แล้ว  สามารถใช้สื่ออื่นๆ ได้หลากหลาย เช่นหนังสือพิมพ์  นิทาน  บทความ  สื่อ CAI  ..เยอะเชียวค่ะ  เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ..สืบค้นเอง..ฝึกอ่านเอง..เขียนเอง..
 • ..คุณครูเป็นคนเก่งอยู่แล้ว..สบายมากนะคะ
 • ..ไม่แน่ใจว่าให้ความกระจ่างได้ครบประเด็นหรือไม่..ถามมาอีกนะคะ..และขอโทษค่ะ ที่ตอบช้า  คืนที่ผ่านมาเน็ตหลุดบ่อยค่ะ..
 • ขอบคุณค่ะ..

                                 

สวัสดีค่ะ...กัลยาณมิตรที่รักทุกท่าน 

        ·      ผู้เขียนขอนำเสนอเนื้อเพลงภาษาไทยต่อในบันทึกถัดไปค่ะ

             ·      คุณครูที่สนใจนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ สามารถนำไปได้ค่ะ

            ·      ผู้เขียนจะมีความสุขมากค่ะ..

            ·      จะพยายามนำเสนอเพลงให้มากที่สุดใน ๒ บันทึกนี้นะคะ

         http://gotoknow.org/blog/auon1/183016       http://gotoknow.org/blog/auon1/184325

แวะมาติดตามเพลงต่อไป อิ..อิ..

      มีเพลง ข นำ โดย ครูธวัชชัย ครูอ้วน ด้วย น่ารักจังค่ะ ขอนำไปใช้นะคะ

   ตอนนี้หนูนำบางเพลงที่สั้นๆไปใช้บ้างแล้ว และให้เด็กๆช่วยกันคิดท่าทางประกอบ โอ้โฮ..เด็กๆสนุกกันมาก ห้องเรียนครื้นเครงทุกวัน(แต่ครูประจำชั้นเหนื่อยมาก..ก...ก)

  ขอบพระคุณนะคะ รัก ศน.อ้วนคนใจดีที่สุดค่ะ

P

     อรุณสวัสดิ์ค่ะ..ครูตุ๊กแกที่น่ารัก

 • ขอบคุณมากค่ะที่แวะมาติดตาม ..ตอนต่อไป (ฮิๆ)
 • จะพยายามนำเสนอให้เยอะ ๆ ค่ะ ..ต่อยาว ไปเรื่อย ๆ..ลงใน ๒ บันทึกนี้ ค่ะ
 • เพลง ข นำ  > คุณครูธวัชชัยแต่งให้ค่ะ  ให้ใส่ทำนองเอง  ศน.อ้วนก็เขียนต่อ และเอาทำนองสนุก ๆมาใส่ค่ะ  ร้องง่ายค่ะ เพลงนี้.. เพียงแต่บางวรรค อาจร้องช้าบ้าง  บางวรรคต้องรวบคำบ้าง
 • เห็นไหมครูตุ๊กน่ะเก่งอยู่แล้ว...ให้เด็ก ๆ ช่วยกันคิดท่าทางประกอบ..มองเห็นภาพความสนุกของเด็ก ๆ ได้ชัดเชียวค่ะ
 • ให้กำลังใจคนเหนื่อยค่ะ...๑๐ กิโล
 • รักและคิดถึงทุกๆๆๆวันค่ะ.

อาจารย์คะ เพลงมาตราตัวสะกดของผศ.ประครอง สุทธสาร นั่น ถ้าต้องการขอใช้เนื้อเพลงของท่านมาสร้างสื่อการสอนประเภทมัลติมีเดียในงานวิจัยที่ทำอยู่ตอนนี้ สามารถนำมาใช้ได้มั้ยคะ ต้องขออนุญาตท่านอย่างไรคะ

ไม่ทราบว่าอาจารย์มีเนื้อเพลง ห นำ ของอ.ประคอง ด้วยมั้ยคะ ขอเนื้อเพลงนี้ด้วยได้มั้ยคะ

สวัสดีค่ะ...คุณครู Thanita

 • ต้องขอโทษด้วยนะคะ..ที่เข้ามาคุยด้วยช้ามาก
 • ไม่ค่อยได้ย้อนกลับมาอ่านเรื่องเดิมค่ะ (อายจัง..)
 • ขอตอบคำถามของคุณครูก่อนนะคะ

1. ทำได้ค่ะ ..คุณครูก็ขอบคุณท่าน ผศ.ประคองไว้ที่คำนำของสื่อ , และนำเสนอเป็นแหล่งข้อมูลไว้ส่วนท้ายของสื่อด้วยอีกแห่งหนึ่งค่ะ  นับได้ว่าเราได้นำเพลงของท่านมาใช้สอนและพัฒนารูปแบบของสื่อที่นำเสนอให้น่าสนใจยิ่งขึ้น  ..เป็นสิ่งดีค่ะ..

2. เนื้อเพลง ห นำ  ไม่มีค่ะ ..มี อ นำ  และ ข นำ (อยู่ข้างบนค่ะ..อิๆ)  หากสมองโปร่ง ๆ จะลองแต่งดูนะคะ   

 •  ขอให้โชคดีในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้นะคะ
 • แวะเข้ามาอีกก็ได้ค่ะ..

ได้ผู้แนะนำทำสื่อดีดีให้แบบนี้ อยากเป็นครูสอนภาษาไทยแล้วซี

แวะมาฟังเพลงในเช้าแห่งชีวิต ...

ก่อนจะพาคนในครอบครัวออกไปพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับนิสิต

.....

มีความสุขมาก ๆ นะครับ

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่ช่วยตอบคำถามให้

คือเป็นนศ.ป.โท น่ะค่ะ กำลังทำวิทยานิพนธ์การอ่าน วิชาภาษาไทย แล้วก็เลยจะใช้เพลงของอ.ประคอง มาทำคาราโอเกะด้วย

วันนี้ได้โทรคุยกับอ.ประคอง แล้วค่ะ ท่านอนุญาตให้ใช้เพลงได้ อาจารย์ท่านน่ารักมากเลยค่ะ แนะนำให้ดีมากเลย

ทีแรกนั้นไปค้นหาเทปชุดนี้มาฟัง แล้วเสียงไม่ค่อยดีเลยค่ะ เพราะค่อนข้างเก่าแล้ว แต่ก็ให้เผอิญตัวเองไปเจอว่าอาจารย์ท่านออกหนังสือฉบับปรังปรุง ปี 50 ออกมา มีซีดีสองแผ่น ในซีดีนั้นก็มีเนื้อเพลงที่อาจารย์ท่านปรังปรุงใหม่ด้วยค่ะ

ยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะ ถ้าสนใจแลกเปลี่ยนการทำสื่อกับหนูก็เมลล์มาคุยกันได้ค่ะอาจารย์ (^o^)

สวัสดีค่ะ...ท่าน ศน.วัชราภรณ์ วัตรสุข

ดิฉันเป็นครูสอนอยู่โรงเรียน สพท.อด 3 สนใจสื่อเพลงภาษาไทยของท่านศน.มากค่ะ ต้องการเป็นซีดีฟังหรือเป็นคาราโอเกะมีไหมคะ ถ้ามีสั่งซื้อได้ที่ไหนเพราะต้องการนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเร็วๆนี้ค่ะ....ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ..ครูอุดร(ที่น่ารัก)

 • ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาเยี่ยมเยียนคลินิก..และสนใจเพลงภาษาไทย
 • ขอโทษเป็นอย่างยิ่งค่ะ..ที่ไม่ได้เข้ามาคุยด้วย
 • รอแป๊บหนึ่งนะคะ..ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการบันทึกเสียงค่ะ (ต้องใช้วิธีร้องให้เด็กฟังก่อนค่ะ..เพราะเสียงของเด็กจะน่าฟังมากกว่า..หากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยหาวิธีส่งให้คุณครูนะคะ
 • จะพยายามให้ทันได้ใช้ในภาคเรียนที่สองค่ะ.
 • ครูอุดร..แวะมาอีกนะคะ..
 • ด้วยความจริงใจค่ะ
 • วัชราภรณ์ (ศน.อ้วน..ค่ะ)

ขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยนำสิ่งดี ๆ มาเผยแพร่

ขอให้อาจารย์มีความสุขมาก ๆ นะคะ

จิราภรณ์ บุญประเสริฐ

หวัดดีค่ะอาจารย์วัชราภรณ์ กำลังหาข้อมูลเพื่อจัดทำนวัตกรรมมาตราตัวสะกดอยู่

พอดีแวะเข้ามาเจอเพลงนั่งร้องอยู่คนเดียวอยากได้ซีดีไม่ทราบติดต่อได้อย่างไรคะ

นั่งร้องแล้วมาความสุขดี นี่หากเด็กๆได้ร้องคงชอบมากนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณ

อยากได้ข้อมูลและวิธีการสร้างชุดการสอน(ศูนย์การเรียน)ระดับชั้นป. 2ค่ะวิชาภาษษไทย

ขอขอบคุณอาจารย์มากที่อนุญาตนำไปใช้สอนได้ ขออานิสงค์นี้ยิ่งใหญ่มาก

ให้กำลังใจอาจารย์ทุกๆท่านค่ะ

นก ครูภาษาไทย ป.3 สพท.อด.3

ต้องขอโทษ ศน.อ้วนด้วยค่ะที่ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมชม ที่เงียบไปเพราะทำผลงาน อ.3ส่งเมื่อสิ้นเดือน มีนานี้ค่ะ พึ่งจะมีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมคลินิคเพื่อใจฯ ศน.อ้วน อีกครั้ง

ขอบคุณมากค่ะ....ที่จะบันทึกเสียงเพลงให้และเพลงมาตราตัวสะกดของศน.อ้วนมีประโยชน์ในการทำผลงานมาก.....บันทึกเสียงเพลงเสร็จหรือยังคะ ถ้าเสร็จจะขอรับได้อย่างไร...ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ทวิกา บำรุงสวัสดิ์

เรียน ท่าน ศน.อ้วน ทิกา อยากได้คำแนะนำเทคนิคการสอนอ่านด้วเพลงของ ศน.อ้วน ว่า นอกจากเนื้อร้อง ทำนองและจังหวะแล้วท่าประกอบเพลงท่านพอจะนำมาให้ชมบ้างได้หรือเปล่า เพราะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยจะถนัดนักกับการอสดงท่าทาง เนื่องได้รับการอบรมจาก ท่านอาจารย์พรพิไล เกี่ยวกับการสอนภาษไทย จึงสนใจกาสอนด้วยเพลงของท่าจัง ขออนุญาตร่วมสนทนาของความรู้จากท่านด้วยนะคะ

อยากได้เพลงที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทยและพวกไตรยางค์ อักษรนำ คำไวพจน์ หลักภาษา

ค่ะ

ขอบคุณนะคะเพื่อนร่วมอาชีพปิดเทอมก็ไม่มีเวลาทบทวนเปิดเทอมนี้ใช้ตั้งแต่วันแรกเลย

คุณแฟร์มาก

ขอบคุณท่าน ศน.อ้วนที่มอบสื่อดี ๆ ให้นำไปใช้กับเด็กไทย ขอให้สวย ขอให้รวยขอให้มีความสุขนะคะ

อยากได้เพลงที่ใช้สอนภาษาไทยอีกหลาย ๆ เพลง หวังว่าครูอ้วนจะกรุณานะคะ

ขออนุญาตนำเพลงมาตราตัวสะกดไปใช้ประกอบการสอนนะคะ และฝากถามเรื่องวุฒิบัตรที่ไปเสนองาน CAR เมื่อไหร่จะได้คะ

สวัสดีและขอบคุณ..

เพื่อนครูภาษาไทยทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันนะคะ 

ศน.อ้วนจะพยายามนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันนะคะ 

สำหรับคุณครู ป.๒ รับเกียรติบัตร CAR วันประเมินความรู้ความสามารถภาษาไทยนะคะ 

ดีใจค่ะ..ที่เข้ามาทักทายกัน แล้วแวะมาอีกนะคะ

อยากได้แม่ก กา จัง เอา3 พยางค์ หรือ2 พยางค์ ช่วยบอกทีคับอยากได้ส่งงานคับถ้าไม่เสดโดนตี

นางศันสนีย์ ศรีเสน

ขอนิทานเกี่ยวกับคำที่ประสมด้วยสระ อะ และมี ตัวสะกดในแม่ กง กน

ท่าน ศน.คนสวย ขอเพลงสอนภาษาไทยเพิ่มอีกค่ะ กราบขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

ขอบคุณค่ะ ขอไปประกอบผนการสอนหน่อยค่ะ

ขอบคุณมากๆคะ.......กำลังเริ่มสอนภาษาไทย....เพลงเหล่านี้คงมีประโยชน์มากเลย

ขอขอบคุณ ท่านศน.อ้วน สำหรับสื่อดีๆ ที่ท่านได้จัดทำขึ้น

สื่อนี้จะมีประโยชน์แก่ครูภาษาไทยมากๆค่ะ

ขอขอบคุณผู้จัดทำ

มากนะค่ะ

ขอขอบคุณ ท่านมากที่ได้นำมาตรามาให้เรามาศึกษาหาความรู้ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอเพลงมาตราตัวสาะกดหน่อยได้ไหม ติ๊กไม่เคยสอนวิชาภาษาไทย จึงอยากได้สื่อการสอนภาษาไทย กรุณาส่งมาให้หน่อยสำหรับ ครูใหม่หน่อยได้ไหม ขอบคุณมาก

หนุเป็นครูใหม่เคยสอนนมัธยมปลายแล้วมาสอนนักเรียน ป.2 อยากจะขอคำแนะนำเพราะเด้กอ่านหนังสือไม่คล่องและครูก็ยังปรับการสอนไม่ได้พอเห้นสื่อของท่าน ศน แล้วอยากได้เพลงสื่อกรเรียนการสอนเป็นแผ่น คาราโอเกะมีไมมคะเรื่องมาตราตัวสะกด

ศน.ที่น่ารักของเพื่อนร่วมอาชีพ เพิ่งเปิดดูเป็นครั้งแรกเนื่องจากว่ากำลังผลิตสื่อสามมิติเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดไว้ให้นักเรียนได้ศึกษาเลยเปิเข้าไปดู้ได้เห็นสิ่งที่ยังไม่รู้มากมาย ลืมแนะนำตัวเป็นคนจังหวัดลพบุรีค่ะแต่ไปทำงานที่จังหวัดอุบลราชธานีชอบผลิตสื่อให้นักเรียนแต่นักเรียนไม่ค่อยช่วยรักษาบางครั้งเริ่มมีการท้อแต่ไม่ถอยค่ะพยายามทำไปเรื่อยๆตอนนี้ได้มาสอนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วิชาภาษาไทยซึ่งไม่ได้จบด้านนี้มาจึงยากอยากได้เพลงแต่ไม่รู้ว่าจะโหลดเอาอย่างไรคือว่าพี่ที่โรงเรียนจะหวงวิชามากเค้าเก่งคอมแต่ถามไม่ค่อยบอกต้องศึกษาเอาเอง

เอาไว้เท่านี่ก่อนนะคะเพราะต้องเตรียมทำงานสำหรับวันจันทร์ที่ 1 ของเดือน(เตรียมติวนักเรียนสอบ O-NET)

ขอบคุณมากค่ะ ท่านศน.ใจดี ดิฉันไม่ใช่ครูเอกภาษาไทยแต่ต้องสอนภาษาไทยค่ะ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะ

เพลงมาตราตัวสะกดมีแบบให้ดาวโหลด ไปเปิดให้เด็กฟังมีไหมครับ ถ้ามีรบกวนส่งเมล์ให้ด้วยได้ไหมครับ หรือจะให้ผมเอาด้วยวิธีไหนบอกได้นะครับ ขอบพระคุณมากครับ

ขอบคุณท่าน ศน.มากนะคะที่ได้จัดสื่อดีๆนี้ขึ้นมา ดิฉันคิดว่าสื่อนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนครูท่สอนภาษาไทยและคุณครูทุกท่าน

ดิฉันจะนำเอาสิ่งดีๆท่ท่านมอบให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากท่สุด ขอบคุณนะคะ

เรียนท่าน ศน.อ้วน ชื่นชมเสมอมา ศรัทธาที่สุดค่ะ

ขอรบกวนอาจารย์ครับ ผมเป็นครูภาษาไทยมือใหม่ ขอรบกวนอาจารย์ขอ File เสียงด้วยได้ไหมครับจะได้เป็นตัวอย่างให้เด็กนักเรียนร้องตาม ผมใส่ทำนองไม่ถูกครับ ขอความกรุณาอาจารย์ด้วยครับ บคุณครับ

ขอบคุณสำหรับ เพลงมาตรา นะค่ะ

ขอบคุณท่าน ศน.มากค่ะ รบกวนขอไฟล์เสียงด้วยได้ไหมค่ะ เนื่องจากว่าดิฉันไม่รู้จักทำนองเพลงค่ะ

มีเพลงที่เกี่ยวกับภาษาไทยที่เป็นMp3มั้ยค่ะหนูอยากได้มาสอนเด็กนักเรียนหนูค่ะหนูสอนร้องเพลงไม่เป็นจะได้เอามาฝึกขอบคุณนะคะ

ศน.คะ รบกวนขอเพลงสระในภาษาไทยหน่อยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ

มีไฟล์เพลงที่เป็นไฟล์เสียง ก็ดีนะคะ จะได้นำไปใช้ได้เลย อยากได้คะ กำลังทำผลงานอยู่พอดี มีประโยชน์มากค่ะ

อยากได้ที่เป็นเพลง หรือ mp3 ค่ะ ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าคะ อ่านแล้วถ้าได้ร้องเป็นเพลง ๆ เด็ก ๆ จะจดจำำได้ดีกว่าค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

ครูณัฐ

เรียน ศน.อ้วน

เพลงดีๆ มีความหมายมากเลยครับ

แต่ผมร้องไม่เป็นครับ

อยากได้เสียงร้องด้วยครับ

หรือ เสียงทำนองก้ได้ครับ

จะได้นำไปสอนเด็กได้เต็มที่เลยครับ

อย่างนี้งง จังครับ

ขอบพระคุณครับ

ของ link เพลงต้นฉบับหรือเพลงมาตราจริงก็ได้ครับ

จักเป็นพระคุณยิ่งเลย

ให้กำลังใจครับ

อยากให้มีนิทานเกี่ยวกับมาตราแม่กดจังเลย(จากน้องแป้ง)

อยากให้มีนิทานเกี่ยวกับมาตราแม่กดจังเลย(จากน้องป่าน)

ไม่เห็นมีความรู้เพิ่มเติมอะไรเลย

จะทำงานส่งครูทันไม้เนี่ย

เครียด......

ขอบคุณมาก ๆ สำหรับสิ่งดี ๆ ที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่เด็ก ๆ

มีอะไรที่ดี ๆ ก็ส่งมาตาม E-mail น่ะครับจักเป็นพระคุณยิ่ง

ได้เนื้อเพลงแล้ว แต่ร้องไม่ได้ ถ้าจะให้ดีน่าจะร้องมาให้ด้วยจะดีมาก ๆ เลย

อยากทราบว่าเพลงทั้งหมดนี้ใครเป็นคนแต่งคะ

มีประโยชน์มากครับ

ไม่ใช่แบบที่ครูสอน

ขอบคุณค่ะพอดีเพิ่งสอนภาษาไทยเป็นปีแรกเพลงนำไปใช้กับเด็กป.1ได้ดีมากค่ะ

ขอเพลงสระไอ และเพลงภาษาไทยแสนดีค่ะ ขอบคุณค่ะ หรือจะแถมเพลงอื่น ๆ อีกก็ได้นะคะ

ขอบคุณค่ะนำไปสอนหลานที่บ้านเขาสนุกและได้ผลดีทำให้ไม่น่าเบื่อค่ะ

ถ้ามีวีดีโอตัวอย่างจะดีมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ดีมาก คุณครูคนำไปใช้สอนภาษาไทยได้สนุกมากขึ้น

สวัสดีค่ะ ตอนนี้หนูกำลังทำวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หนูสนใจที่จะนำเพลงมาตราตัวสะกดไปใช้ในการออกแบบสื่อการสอนให้กับเด็กๆ จึงขออนุญาติ ศน.อ้วน ในการนำไปใช้และเผยแพร่

คือ อยากทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ในการดำเนินเรื่องขออนุญาติ

 

เนื้อเพลงมีความหมายดีมากๆค่ะนำไปสอนนักเรียนเป็นประโยชน์มาก ขอบคุณคุณครูทุกท่านมากค่ะ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี