กฎแห่งกรรม


เคยเห็นไหมที่ปลูกมะม่วงแล้วได้ลูกมะพร้าว หรือปลูกมะพร้าวแล้วได้มะม่วง....

เมื่อเช้าฟังธรรมจากรายการโทรทัศน์ พระราชพิพัฒน์โกศล  ท่านเทศน์เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมไว้ชัดเจนดี เลยนำมาเล่าสู่กันฟัง..

ท่านเทศน์ในทำนองว่า ...

เคยเห็นไหมที่ปลูกมะม่วงแล้วได้ลูกมะพร้าว หรือปลูกมะพร้าวแล้วได้มะม่วง

ทำนองว่า...

คนเราทำอะไรก็จะได้รับผลเช่นนั้น ถ้าเราปลูกต้นมะม่วง ก็ต้องได้มะม่วง ปลูกต้นมะพร้าวก็ย่ิอมได้มะพร้าว ดังนั้น ทำกรรมดี ก็ย่อมได้กรรมดี ทำกรรมชั่ว ก็ย่อมได้กรรมชั่วนั่นเอง  เพียงแต่จะมาช้ามาเร็ว หรืออยู่ในรูปแบบใดก็เท่านั้นเอง

ท่านยังเทศน์ต่ออีกว่า...

บางทีปลูกมะม่วงแล้ว ก็ได้ลูกมะม่วงขนาดไม่เท่ากัน หรือได้ผลลูกเล็ก ลูกใหญ่ งดงาม หรือ เน่าเสีย ไม่เหมือนกัน แม้นจะมาจากต้นเดียวกัน

ทำนองอุปมาว่า...

การก่อกรรม จะมีกรรมหลายระดับหลายขนาด ทำกรรมดีมาก ก็ส่งผลมาก ทำกรรมชั่วน้อย ก็ส่งผลน้อย ขนาดของผลกรรมขึ้นอยู่กับขนาดของการกระทำ

ท่านบอกอีกว่า ถ้ากฎแห่งกรรมไม่มีจริง ป่านนี้พวกเราทุกคนคงเกิดมาหน้าตาเหมือนกัน มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันหมด เพราะไม่มีผลแห่งกรรมที่ติดตามมาส่งผลให้มีความแตกต่างกัน

สำหรับตัวเองแล้ว ดิฉันเชื่อในกฎแห่งกรรม เหมือนที่เชื่อว่า ไม่มีสสารใดสูญหาย มันเพียงแต่เปลี่ยนรูปไปมาเท่านั้นเองนั่นแหละค่ะ ^ ^

และถ้าคนเชื่อในกฎแห่งกรรม และช่วยกันทำความดี สังคมก็จะสงบสุขกันมากกว่านี้ เพราะคนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบต่อกัน

สำหรับตัวเองแล้ว ที่เห็นอย่างชัดเจนคือ ถ้าปฏิบัิติดี ก็จะได้รับผลดีทางจิตใจของเราทันที ถ้าปฏิบัติชั่ว ก็จะรับรู้ถึงผลกระทบทางใจทันทีเหมือนกัน เหมือนกับที่เขาว่ากรรมติดจรวดนั่นแหละค่ะ ^ ^  หลอกใครก็ได้ แต่หลอกตัวเองไม่ได้้หรอกค่ะ

หมายเลขบันทึก: 147338เขียนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2007 09:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 12:42 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (58)

สวัสดีค่ะ  ดร.กมลวัลย์

   จริงๆอย่างที่พระคุณเจ้าท่านสอนไว้จริงค่ะ   ครูตุ้มก็เคยพบกับตนเองค่ะ  เมือตอนเด็กๆคุณพ่อห้ามไม่ให้ไปดูหนังโรงระหว่างวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี  ดื้อไม่ฟัง  แอบไปดูกับญาติบ่อยๆ  เนื่องจากว่าโรงหนังเป็นของคุณป้า  เลยไม่ต้องเสียสตางค์  พอกลับบ้านก็ถูกคุณพ่อตีด้วยไม้เรียวหางปลากระเบน    พอมีลูกกรรมก็ตามมา  น้องเจเจบอกก็ไม่ฟัง  บางครั้งก็ฟังพ่อแม่  บางครั้งก็ไม่ฟัง  แอบเที่ยวบ่อยๆ  แต่เราเป็นพ่อแม่ยุคใหม่   ตามลูกด้วยโทรศัพท์  ลูกเจเจก็ฟังบ้าง

ไม่ฟังบ้างแล้วแต่สถานการณ์  แต่ก็กลับบ้านทุกครั้งที่ติดต่อได้

ขอบคุณท่าน ดร.มากที่นำเสนอเรื่องกรรม   

สวัสดีค่ะครูตุ้ม จริยา

จริงๆ แล้วเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันมานานมาก แต่มักไม่ค่อยได้นึกถึงสักเท่าใดนัก เมื่อเช้าฟังพระท่านเทศน์แล้วรู้สึกว่าท่านเทศน์โดยยกตัวอย่างได้ชัดเจนดี ปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้น ทำอะไรก็ได้อย่างนั้น มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ 

ขอบคุณที่เล่าเรื่อง ลปรร นะคะ ยังดีที่น้องเจเจ กลับบ้านทุกครั้งที่ตามเจอ เด็กๆ ยังไม่ค่อยคิดอะไรมาก บางทีต้องเรียนรู้ผ่านการสอนและประสบการณ์ เหมือนๆ กับเรานั่นแหละค่ะ ^ ^

สวัสดีค่ะอาจารย์กมลวัลย์ ชอบอีกแล้วที่อาจารย์ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเขียนเล่า

พี่เคยอ่านพบว่าพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงนั้นจะต้องมีศรัทธา เชื่อมั่นเลื่อมใส ในห้าสิ่งค่ะ คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอน พระสงฆ์ผู้เผยแพร่สืบทอดศาสนา กรรม และผลของกรรม

หากเราเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม เราจะไม่กล้าทำความไม่ดีแม้เพียงน้อยนิด

สวัสดีครับ Pดร.กมลวัลย์

 • แวะเข้ามาฟังธรรมครับ
 • กรรมจำแนกให้คนต่างกันเพราะคนเราทำต่างกันเหมือนพระเทศน์จริงๆครับ
 • กรรมบางอย่างเวลาทำก็ลำบากต่อไปก้ให้ผลเป็นความลำบากทำชั่วก็ยากทำแล้วยังถูกลงโทษ
 • กรรมบางอย่างเวลาทำยากแต่ทำเสร็จเป็นสุขเช่นทำสุจริตยากมากแต่ทำแล้วได้ความสุข
 • กรรมบางอย่างให้สุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากเช่นมีกิ๊กมากมีสุขแต่ทุกข์ภายหลังติดเอดส์
 • กรรมบางอย่างมีสุขในขณะทำแต่ให้ข์ต่อไปภายหน้าเช่น พอใจทำดีต่อไปก็มีสุขอีก
 • ขอถามคุณPนายดอกเตอร์
 • ว่าที่ว่าความเชื่อมีห้าคือศรัทธา เชื่อมั่นเลื่อมใส ในห้าสิ่งค่ะ คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอน พระสงฆ์ผู้เผยแพร่สืบทอดศาสนา กรรม และผลของกรรม
 • ที่จริงที่อรรถกถาจำแนกไว้มีแค่สี่คือ กัมมสัทธาเชื่อกรรม วิปากสัทธาเชื่อผลกรรม กัมมัสสกตาสัทะเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (เชื่อพระธรรมและพระสงฆ์คงจัดเข้าในข้อสุดท้ายไม่ได้จำแนกไว้)
 • พบที่มาของศัพท์ศรัทธา ๕ โปรดบอกด้วยครับจำได้จำไว้เพื่อความเป็นเอกภาพของชาวพุทธ

สวัสดีค่ะพี่นุช คุณนายดอกเตอร์

ตัวเองอ่านน้อยไปหน่อย ยังไม่เคยอ่านเจอที่พี่พูดถึงเลยค่ะ ^ ^ กำลังเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ค่ะ นี่ก็ไปค้นเรื่องศรัทธามาเพิ่มเติมความรู้แล้วค่ะ

แต่ก็เห็นด้วยเลยนะคะ ว่าต้องมีศรัทธา ถึงจะปฏิบัติได้ผลดีค่ะ

ขอบคุณคุณพี่ที่แวะเข้ามา ลปรร เสมอนะคะ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ โกศล คงสมปราชญ์

ตัวอย่างที่อาจารย์ให้มาชัดเจนดีค่ะ ละเอียดแยกแยะได้ดียิ่งขึ้นเลยนะคะ

ทำให้เข้าใจเรื่องการกระทำกรรมและวิบาก(ผลของกรรม) ที่มีหลายระดับมากขึ้น

เมื่อครู่ไปค้นในเน็ตมา พบว่ามีแค่ศรัทธา ๔ เท่านั้นค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ที่เข้ามา ลปรร นะคะ

----------------------------------------------------------------- 

จาก วิกิพีเดีย ในเรื่อง ศรัทธา ๔ ค่ะ

ศรัทธา ๔

ศรัทธาในทางพระพุทธศาสนามีสี่อย่าง คือ

 • กัมมสัทธา เชื่อกรรม เชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เชื่อว่า เมื่อทำอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจทำทั้งรู้ ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่วความดีมีขึ้นในตน เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป การกระทำไม่ว่างเปล่า และเชื่อว่าผลที่ต้องการ จะสำเร็จได้ด้วยการกระทำ มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้น
 • วิปากสัทธา เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วย่อมมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว
 • กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของ จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบาก เป็นไปตามกรรมของตน
 • ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มั่นใจในองค์พระตถาคต ว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง 9 ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้นำทางที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์ คือเราทุกคนนี้ หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ดังที่พระองค์ทรงบำเพ็ญไว้

 

สวัสดีครับพี่ดร.กมลวัลย์

เป็นความจริงๆเลยครับ

เมื่อก่อนที่ทำงานวิจัยปลูก แตงกวาก็ได้แตงกวา ปลูกบวบก็ได้บวบครับ อิอิ

แต่บางพันธุ์เมล็ดมีการพักตัว ทำให้งอกช้ากว่าปกติแต่เมื่อผ่านช่วงพักตัวไปแล้วก็จะงอกได้ คงเหมือนกรรมน่ะครับ บางอย่างให้ผลเร็ว บางอย่างให้ผลช้า

หลวงปู่บอกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือกรรมครับ ไม่มีใครใหญ่เกินกรรม

 

 

สวัสดีค่ะน้องกบ ข้ามสีทันดร

เรื่องกฎแห่งกรรมนี้เป็นความจริงชั้นสูงนะคะ ^ ^ แ่น่นอนอยู่แล้วว่าปลูกแตงกวา ย่อมได้แตงกวา ปลูกบวบย่อมได้บวบ 5555

พี่ก็เชื่อเช่นกันว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรม ทำอะไรไว้จะได้ผลตามนั้นเสมอค่ะ

ขอบคุณที่แวะเข้ามา ลปรร นะคะ ^ ^ 

 • สวัสดีค่ะ อ.กมลวัลย์
 • เคยอ่านหนังสือของท่านสัญญา ธรรมศักดิ์ และประทับใจที่ท่านเขียนว่า " การกระทำความดีนั้น แม้ผลของมันจะปรากฏช้าเพียงใดก็ตาม ผลของความดีนั้นจะไม่สูญหายไป....."
 • เชื่อในผลของการกระทำเช่นกันค่ะ
 • วันนี้อยากจะมาขอบคุณอาจารย์ที่ได้ส่งหนังสือ "พยาบาลไร้หมวก" ให้ อ.จันทรรัตน์(พี่สร้อย)
 • ทำให้พี่พลอยได้อ่านด้วย และจะนำไปไว้ในห้องสมุดของโรงเรียนตามที่พี่สร้อยตั้งใจจะส่งต่อให้มีผู้อ่านมากๆค่ะ
 • ขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ

สวัสดีค่ะพี่   dd_L

ยินดีต้อนรับค่ะ

ดีใจที่พบคนดีๆ ที่มีศรัทธาเช่นกันค่ะ ^ ^

ท่านอาจารย์สัญญา ท่านก็กล่าวไว้ได้อย่างน่าประทับใจและชัดเจนจริงๆ นะคะ 

สำหรับเรื่องหนังสือ .. ตอนที่ส่งหนังสือให้พี่สร้อยก็ไม่แน่ใจว่าพี่เขาได้จากคนอื่นๆ หรือเปล่า แต่คิดว่าซ้ำก็ไม่เป็นไร ถ้าซ้ำก็ให้พี่เขาช่วยหาคนอื่นช่วยส่งต่อให้ได้ 

สุดท้ายหนังสือมาอยู่ที่พี่ดวงพร นับว่าเป็นบุญวาสนา ที่ทำให้ได้พบกันทางนี้ค่ะ ดีใจที่เด็กๆ จะได้อ่านเรื่องของพี่หยดน้ำต่อไปค่ะ ^ ^

ขอบคุณที่แวะมา ลปรร นะคะ  

ขอตอบอาจารย์ โกศล คงสมปราชญ์ ค่ะ ดิฉันคนข้างรั้ววัดอาจเขียนอะไรไม่ชัดเจน ขออภัยนะคะ

ได้พยายามไปค้นหนังสือที่เคยอ่าน ชื่อหนังสือ "พระอภิธรรมเป็นพระพุทธพจน์และโพธิปักขิยธรรม" เรียบเรียงโดย พระคันธสาราภิวงษ์

ท่านเขียนไว้ในบท "อินทรีย์ ๕" ซึ่งกล่าวถึงการกระทำของผู้ที่ควบคุมจิตของตนเองได้ หรือผู้ที่เป็นใหญ่ในจิตของตน (หน้า ๑๔๓-๑๔๔)

จิตที่ประกอบด้วย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา  และเป็นจิตที่มีอินทรีย์ทั้ง ๕ คือ ศรัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์  สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ ย่อมมีแต่ความสงบร่มเย็น

ในหัวข้อ ศรัทธินทรีย์ คือ ศรัทธาที่เป็นใหญ่ในความเชื่อ ท่านเขียนไว้ว่า

....ศรัทธาที่เป็นใหญ่ในความเชื่อ มีรูปวิเคราหะห์ว่า สทฺทหตีติ สทฺธา (สภาวะที่ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นต้น ชื่อว่า ศรัทธา) ศรัทธาเป็นความเชื่อมั่นในฐานะ ๕ ประการคือ

 1. เชื่อมั่นคุณของพระพุทธเจ้าว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
 2. เชื่อมั่นคุณของพระธรรมว่า เป็นทางหลุดพ้นจากสังสารวัฏ
 3. เชื่อมั่นคุณของพระสงฆ์ว่า พระอริยสงฆ์เป็นผู้บรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา
 4. เชื่อมั่นว่ากรรมมีจริง
 5. เชื่อมั่นว่าผลกรรมมีจริง

เฮ้อ เจอท่านผู้รู้จริง หากค้นไม่เจอที่ไปอ่านมา คงนอนไม่หลับนะคะ ดีค่ะทำให้ได้ค้นคว้า และได้ทราบในสื่งที่ตนเองก็ไม่ได้เรียนรู้วิชาการศาสนาอย่างลึกซึ้ง เวลาอ่านก็มักอ่านที่จำง่าย และตามประสาผู้ยังรู้น้อยก็อาจเขียนไม่ชัดเจน ขอบคุณที่อาจารย์ โกศล คงสมปราชญ์ ชี้แนะนะคะ

แล้วอย่าถามอะไรหนูมากกว่านี้นะคะ เพราะยังอยู่อนุบาลปฏิบัติธรรมค่ะ^_^

สวัสดีค่ะพี่นุช คุณนายดอกเตอร์

มาขอร่วมชั้นอนุบาลเรื่องปริยัติด้วยค่ะ ^ ^

ขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ 

ไม่เคยเห็นจริงๆค่ะที่ปลูกมะพร้าวแล้วได้ผลเป็นมะม่วง นอกเสียจากว่าเป็นการลวงตนเองให้หลง หรือที่เรียกว่ามายาคตินั่นเอง

ขอบคุณอาจารย์มากนะคะสำหรับหนังสือพยาบาลไร้หมวก ของหยดน้ำ ดิฉันได้ใช้ประโยชน์แน่นอนค่ะ เมื่ออ่านจบแล้วจะรายงานว่าจะนำไปใช้อย่างไร

กุศลที่อาจารย์ได้เผยแพร่ความรู้ให้แก่เพื่อนๆในgotoknow ต้องสนองตอบกลับเป็นร้อยเท่าทวีคูณแน่นอนทีเดียว

อยากส่งค่าใช้จ่ายให้จังเพื่ออาจารย์จะได้เผยแพร่ความรู้ต่อไป บอกเลขบัญชีทางอีเมล์ได้มั้ยคะ จะโอนคืนให้เพื่อใช้ประโยชน์กับผู้อื่นต่อไป

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

สวัสดีค่ะ อ.รุจิเรศ   คุณ rujires - thanooruk

ได้หนังสือแล้วนะคะ ดีใจจัง ^ ^

เรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องเลยค่ะ ตัวเองคิดว่าเป็นการทำบุญช่วยค่าใช้จ่ายในโครงการของพี่หยดน้ำค่ะ

ถ้าอาจารย์อยากจะทำบุญเพิ่มเติม ลองโทรคุยกับพี่หยดน้ำโดยใช้เบอร์โทรศัพท์ในเล่มได้เลยค่ะ

บุญรักษาค่ะอาจารย์ ^ ^

    สวสดีค่ะดร.กมลวัลย์

         ครูตุ้มเคยอ่านคำสอนของหลวงปู่ฝั้น  อาจาโร  ว่าเราอย่าไปยึดเอากรรม  ยึดอันใดก็เป็นกรรมอันนั้น  วางให้หมด  ปล่อยให้หมด  ละให้หมด ให้เหลือแต่พุทโธ  ผู้รู้  อันเดียวเท่านี้

         ขอบคุณค่ะ         

วันนี้ได้อ่านบทสุดท้ายของหยดน้ำ เรื่องรอเมียที่รัก ชอบมากกับโครงการตายอย่างสงบจบชีวิตที่บ้าน

อ่านแล้วชื่นใจในความมีจิตใจที่งดงามของ...พยาบาล..ไร้หมวก ได้เห็นบทบาทอิสระของพยาบาลอย่างชัดเจน เห็นแนวทางการเตรียมผู้ป่วยให้ตายอย่างมีศักดิ์ศรี ท่ามกลางวงล้อมของคนที่รัก และมีลูกสวดบทพุทธคุณเพื่อนำทางไปสู่สวรรค์ ยิ่งไปกว่านั้นยังได้มีเสียงกระซิบข้างหู ให้หลับพักผ่อนให้สบาย เรียกว่า Good Death

รู้สึกภาคภูมิใจเพิ่มขึ้นที่ได้เป็นพยาบาลเช่นเดียวกับคุณหยดน้ำ พอดีมีลูกศิษย์เข้ามาหา จะลาออกไปเป็นวิศวกร เลยให้อ่านบทสุดท้ายของหยดน้ำ และพูดคุยกันถึงคุณค่าของพยาบาล

แม้จะทัดทานเขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยให้เขารู้สึกดีว่าครั้งหนึ่งเคยเฉียดเข้ามาเป็นพยาบาล ให้เกิดความรู้สึกภูมิใจที่นึกถึง ขอบคุณมากนะคะ สำหรับหนังสือที่มีคุณค่า

สวัสดีค่ะ...มาอ่านเอาเรื่อง....อิอิ...หมายถึงว่าอ่านแล้วทำความเข้าใจไปด้วยค่ะ

เคยมีท่านอาจารย์เล่าเรื่องกรรมว่า เหมือนเราเขียนสมการเคมี สองข้างของสมการจะต้องเท่ากันเสมอ  ..ไม่ว่าเราจะทำอะไรเมื่อไหร่ ผลของมันจะมาที่เรานั่นเองแต่เราอาจจะลืมไปแล้วว่าใส่สารหรือสร้างกรรม ไว้อย่างไรบ้าง...

การคิดเรื่องกรรมทำให้เกิดความระมัดระวังการกระทำ อย่างมากเลยค่ะ

ขอบคุณอีกครั้งสำหรับหนังสือนะคะ....

สวัสดีค่ะ

ดิฉันเคยได้ยินประโยคนี้จากใครบางคน ที่ทุกคนรู้จักดี และคิดว่า จะเป็นความจริงด้วยค่ะ

 “เหนือกฎหมาย ยังมีกฎแห่งกรรม ใครทำอะไรไว้ต้องได้รับผลแห่งการกระทำนั้น”

เข้ามาร่วมสาธุครับ

กรรมเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ครับ ทุกเมื่อ เป้นวิทยาศาสตร์ครับ ตรงไปตรงมา

ในกลอนของ "ผลบุญ"

กรรมมีจริง

 ทำทำไม ความชั่ว ไม่กลัวหรือ

 สุดทางคือ ทุกข์ระทม ขมขื่นขวัญ

 ทำคนอื่น(แล้ว) รื่นหัวเราะ เพาะบาปกัน

  ผลคือ "ฉัน"  นั่นรับรอง ต้องผลกรรม

  ฆ่าคนอื่น คือฆ่าตน คนเขลาไหม

  ผิดศีลใด ได้คืนตน ไม่พ้นหนาม

  ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น คือนิยาม

  ไม่อยากทราม ก็ห้ามทำ ความชั่วเอย                 

(13 มิย.40)

                                                                                                                                ผลบุญ   

สวัสดีค่ะครูตุ้ม จริยา

การลดการยึดมั่นถือมั่นนั้น เขาว่ากันว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาประการหนึ่งเลยค่ะ

เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นก็จะลดอุปาทาน ลดอัตตา ลดความโลภ โกรธ หลง อันเป็นที่มาของการก่อกรรมได้ทีเดียวค่ะ 

การตามดู ตามรู้ แต่ไม่เป็นไปตามจึงเป็นหนทางปฏิบัติที่ดีและเจริญยิ่งจริงๆ  หลวงปู่ท่านสอนไว้ดีจริงๆ ค่ะ

อนุโมทนากับคุณครูตุ้มในการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะ ^ ^

ตามอ่านเพื่อซึมซับ

เก็บไว้ปฏิบัติ และเกิดผลสูงสุดเมื่อ ใจแกว่ง ๆ ๆ

บุญรักษาค่ะ

.....

(แอบเฝ้าคณะฯ เหมือนเดิม)

สวัสดีค่ะ อ.รุจิเรศ   คุณ rujires - thanooruk

มีหลายๆ ตอนมากเลยที่ชอบ จริงๆ ต้องพูดว่าชอบทุกตอน โดยเฉพาะตอน"บ้านเปี่ยมสุข"ค่ะ เห็นความรัก ความห่วงหาอาทรของผู้ป่วยที่มีต่อครอบครัว เห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการจบชีวิตในบ้านที่ทรุดโทรม ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์  ราวกับว่าเห็น perfection ใน imperfections นั่นแหละค่ะ

น่าเสียดายที่มีคนลาออกจากพยาบาลมาเป็นวิศวกรนะคะ น่าเสียดายที่เด็กนักศึกษาวนเรียนแบบนี้ เสียทรัพยากรน่าดู เสียดายน่ะค่ะ เพราะการมาเป็นวิศวกรก็ไม่ใช่ว่าจะดีไปหมด  (วิศวกรพูดเองเลยค่ะ ^ ^ ) แ่ต่ก็อย่างว่านะคะ นานาจิตตัง  คนเรามีกรรม มีวิบากต่างกันค่ะ

ดีใจที่ได้ส่งหนังสือให้อาจารย์นะคะ จะได้เอาไว้เป็นตัวอย่างเล่าให้เด็กๆ น้องๆ พยาบาลรุ่นใหม่ๆ ฟังเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ ^ ^ 

สวัสดีค่ะพี่สร้อย จันทรรัตน์

เอ..อ่านเอาเรื่อง..แล้วได้เรื่องเนี่ย ดีนะคะพี่ ^ ^

เรื่องกรรมกับสมการเคมีนั้นเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยค่ะ เหมือนกับที่ตัวเองคิดว่าสสารไม่มีวันหายไปไหนน่ะค่ะ เพียงแต่เปลี่ยนรูปไปมาเท่านั้นเอง  น้ำกลายเป็นไอ ไอรวมเป็นเมฆ เมฆตกมาเป็นฝน ฝนวนกลับมารวมกันเป็นสายน้ำอีกครั้ง 

อีกอันที่คิดถึงเปรียบเทียบกับเรื่องกรรมค่ะ คือกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันที่ว่า action = reaction ค่ะ ^ ^  อาจไม่เหมือนทั้งหมด แต่ในใจความสำคัญมันชัดดีค่ะ ทำอย่างไร ก็สะท้อนออกมาอย่างนั้นเลย ^ ^

ขอบคุณที่บริจาคหนังสือต่อนะคะ ดีใจที่ได้ร่วมมีส่วนในการเผยแพร่เรื่องราวดีๆ น่ะค่ะ ^ ^ 

สวัสดีค่ะคุณพี่ศศินันท์ sasinanda

 

 “เหนือกฎหมาย ยังมีกฎแห่งกรรม ใครทำอะไรไว้ต้องได้รับผลแห่งการกระทำนั้น”

เห็นด้วยเลยค่ะคุณพี่ ว่าประโยคนี้เป็นเรื่องจริง จะช้าจะเร็ว หรือจะเห็นได้ชัดเจนหรือไม่ก็เท่านั้นเอง  ตัวเองก็ระมัดระวังเรื่องการปฏิบัติค่อนข้างมากเลยค่ะ ไม่อยากก่อกรรมต่อเนื่องไปอีกน่ะค่ะ

ขอบคุณคุณพี่ที่แวะเข้ามา ลปรร นะคะ 

สวัสดีค่ะ คุณ พลเดช วรฉัตร

น้อยคนนะคะที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงว่า การทำไม่ดีต่อคนอื่นนั้น ก็เหมือนกับเราทำไม่ดีต่อตนเองนั่นแหละค่ะ กลอนของ "ผลบุญ" บอกไว้ชัดเจนมากเลยค่ะ

ถ้ามีคนเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม และตระหนักถึงกฎนี้เสมอเมื่อจะปฏิบัติอะไรสักอย่าง โลกเราคงจะสงบสุขเป็นแน่แท้

เคยถามตัวเองเหมือนกันว่า ทำไมคนทำชั่วจึงมีเยอะ ก็มานั่งวิเคราะห์ดู ก็เห็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ไม่จบไม่สิ้น เมื่อทำไม่ดีกับใครไว้ คนๆ นั้นก็ต้องได้รับผลตอบแทน ดังนั้นก็ต้องมีใครสักคนหรือบางสิ่งมากระทำกับเขา เราจึงเห็นตัวอย่างการกระทำที่ไม่ดีจำนวนมากจริงๆ มากจนทำให้เข้าใจว่าพุทธทำนายที่บอกว่าศาสนาจะเสื่อมลงตั้งแต่กึ่งพุทธกาลนั้นเป็นจริง เพราะจำนวนคนไม่ดีที่ก่อกรรมทำเข็ญจะมีมากกว่าคนที่ปฏิบัติเยอะเลยค่ะ

พอคิดได้แล้วก็ทำให้คิดปฏิบัติธรรม ปฏิบัติดีขึ้นมาทันทีเลยค่ะ

ขอบคุณสำหรับกลอนดีๆ เป็นที่เตือนใจนะคะ อนุโมทนาค่ะ 

พี่อึ่งอ๊อบ s o m p o r n p

ทำงานดึกอีกแล้วนะคะ กลับบ้านได้แล้วค่ะ ขยันจังเลย เหมือนทำงานสองกะ มีพี่หนึ่งคน คณะเหมือนได้คนทำงาน ๒ คนเลยนะคะ ^ ^

ทำดีได้ดีค่ะพี่ แต่ขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะ น้องๆ พี่ๆ เป็นห่วงค่ะ ^ ^

ขอบคุณที่แวะมาทักทายนะคะ  

อาจารย์ตุ๋ยค่ะ

เคยฟังผู้ใหญ่เล่าเรื่องกฎแห่งกรรมให้ฟังสมัยเป็นเด็ก ๆ จดจำปฎิบัติตามคำสอนเสมอมา บางครั้งที่เจอก็ยอมรับและชดใช้เขาด้วยความจริงใจ ที่จะใช้คืน

สาธุ สาธุ สาธุ

สวัสดีค่ะ อ.หมู P  MOO

เกือบ log off ไปนอนแล้วค่ะ แวบมาเช็ค เลยเจอข้อความพี่หมูเข้า ^ ^

เรื่องการชดใช้กรรมเนี่ย ตัวเองก็ยินดีเหมือนกันค่ะ เวลาถ้ารู้ตัวว่าถูกทวง หรือเห็นว่ามีที่มาที่ไป จะยินดีชดใช้ให้ด้วยความเต็มใจเลยค่ะ จะได้จบสิ้นไม่มีผูกพันกันอีก (ในทางที่ไม่ดี) ต่อไป และก็เน้นไม่ก่อกรรมใหม่ พยายาม..แต่ก็คงยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดหรอกค่ะ ^ ^

ขอบคุณที่แวะเข้ามา ลปรร นะคะ 

เพื่อนหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ยุคไฮเทค กรรมมันเลยติดเทอร์โบตามมาทันเห็นๆ คือใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้น ไม่ต้องรอดูผลนานเหมือนสมัยก่อนด้วย ไม่ต้องสะสมพ้อยท์ จ่ายคืนทันทีในชาตินี้

เห็นด้วยว่า ปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วง ปลูกมะพร้าวก็ได้มะพร้าว แต่เอ...ทำไมปลูกถั่วเขียวแล้วได้ถั่วงอกหว่า มึนตึ้บ

สวัสดีค่ะ อาจารย์กมลวรรณ

ไม่ทราบว่าอารย์ยังจำน้องฯทีม fapai ได้หรือเปล่าค่ะเราไปทานอาหารกันที่นนท์นทีไงค่ะ สำหรับธรรมมะที่กล่าวมาก็เคยได้ยินมาบ่อย ๆ นะคะ แต่คนส่วนมากไม่ค่อยจะคิดกันเวลาทำ แต่สำหรับตัวหนูเองก็เชื่อนะค่ะและที่ชอบก็มีอยู่คำ ๆ หนึ่งค่ะ "หลอกใครก็ได้ แต่หลอกตัวเองไม่ได้" โดนใจมาค่ะอาจารย์ อยากจะเรียนรู้เรื่องธรรมมะกับอาจารย์มากกว่านี้จะได้หรือเปล่าค่ะ  ขอบคุณค่ะ

 

นั่นแน่ กลับมาแล้ว ^ ^ หายไปทำงานหนักหลายวันนะจ๊ะน้องซูซาน   Little Jazz \(^o^)/

พี่ก็งานเยอะ แต่ไม่เท่าเราแน่นอน ^ ^

สำหรับเรื่องถั่วเขียวกับถั่วงอกนั้น น้องต้องเข้าใจว่าเรื่องกรรมนี้ค่อนข้างซับซ้อน (เวลาอ่านพยายามจินตนาการหน้าที่ซีเรียสมากของพี่ไปด้วยนะจ๊ะ จะได้ได้บรรยากาศ อิอิ)

ถั่วงอกนั้นเป็นเพียงแค่หน้ากาก หรือกรรมรูปแบบหนึ่งอันเนื่องมาจากถั่วเขียวเท่านั้น กรรมถั่วเีขียวเป็นถั่วงอกนี้เป็นกรรมชดใช้ระยะสั้น ประมาณว่าถั่วงอกเกิดมาแป๊บเดียวยังไม่ทันโตพอที่จะออกดอกออกผลเป็นถั่วเขียวอีกครั้ง ก็ดันมาโดนกินไปเสียก่อน เฮัอ...นี่แหละนะกรรม.. บางครั้งติดจรวด บางครั้งอยู่ในรูปหลากหลาย ^ ^

รูปแบบและเวลาของวิบาก (ผลของกรรม) เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน  แต่ที่แน่ๆ คือจะช้าจะเร็ว จะเป็นรูปแบบใด ผลของการกระทำจะเกิดเสมอ....  (อธิบายซีเรียสดีไหม อิอิ)

สวัสดีค่ะน้องมิ่งขวัญ mingkuan

ยังจำทีม fapai ได้ดีค่ะ ^ ^ วันนั้นเป็นวันหนึ่งที่ตัวเองมีความสุขและประทับใจมากค่ะ

ดีใจที่แวะมาทักทายกันนะคะ 

เรื่องกรรมเป็นเรื่องที่คนลืมคำนึงถึงกันมากค่ะ ทุกวันนี้เราทำอะไรกันจะไม่ค่อยได้นึกถึงผลกระทบในภายภาคหน้าสักเท่าไหร่ค่ะ  แต่ถ้าตัวเราเองมีสติ รู้จักคิดระมัดระวังการกระทำ ก็จะช่วยได้เยอะค่ะ เพราะเห็นผลทันที มีแต่ความสบายใจค่ะ ^ ^

ส่วนเรื่องหลอกตัวเองนั้น ไม่มีทางหลอกได้อยู่แล้วแน่ๆ ค่ะ  แต่ก็เคยเห็นบางคนก็สามารถคิดหลอกตัวเองได้หลายชั้น เช่นคิดว่าสิ่งที่ตนเองทำนั้นถูกต้องเสมอ เรียกว่ามีอุปาทานเยอะ คนกลุ่มนี้จะว่าน่าสงสารก็ได้ค่ะ เพราะเหมือนตาบอด กว่าจะรู้ว่าตัวเองมีอุปาทานสูง ก็อาจจะถึงเวลาจากชีวิตนี้ไปแล้วก็ได้..

ขอบคุณที่แวะเข้ามา ลปรร นะคะ เรื่องเรียนรู้ธรรมะไปด้วยกันนั้น เส้นทางสายธรรมเป็นเส้นทางที่เปิดรับทุกท่าน   ดังนั้น..ยินดีมากค่ะ ^ ^

สวัสดีครับ

  เรื่องกรรม  เป็นเรื่องแรกๆที่ผมคิดว่าชาวพุทธต้องเรียนรู้และสนใจครับ

  เรื่องนี้ผมหาคำตอบให้ตนเองตั้งแต่เริ่มต้นเดิมทีที่ได้

  ศึกษาพุทธรรมครับ  เข้าใจระดับหนึ่ง

  แต่ก็ลึกซึ้งมากขึ้นมื่อตนเองได้ผลจากการทำกรรมดี

 เดี๋ยวมาเพิ่มเติมนะครับ^_^(คนไข้มา55)

สวัสดีค่ะน้องหมอ

งานเยอะนะคะ ^ ^

ประกอบกรรมดีย่อมได้ผลดีค่ะ 

บุญรักษานะคะ อากาศที่ปายน่าจะเย็นกว่าที่กรุงเทพเยอะ รักษาสุขภาพนะคะ ^ ^ 

 • ขอบคุณมากคะพี่กมลวัลย์
 • ปลูกมะม่วงได้มะม่วงจริง ๆ คะ
 • ช้าเร็วต้องใช้เวลาคะ
 • ขอบคุณมากคะ

 

สวัสดีค่ะ น้องรัตน์ชนก

หลวงพ่อท่านเข้าใจเทศน์น่ะค่ะ ยกตัวอย่างได้ชัดเจน  อย่างปลูกมะม่วงย่อมได้มะม่วง ^ ^

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียนนะคะ 

 • สัตวโลกย่อมเป็นไปตามกรรม
 • เป็นพุทธพจน์ เป็นสัจธรรม
 • อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
 • ไตรลักษณ์ นี้ก็เห็นชัด
 • ผมศรัทธา ในสิ่งเหล่านี้ และประจักษ์กับตนเองมาเสมอ
 • ผมตั้งใจสอนเด็ก ทุ่มเท ถ่ายทอด
 • ลูกๆผมก็เรียนหนังสือเก่ง มีความคิดดี
 • สอบเข้าโรงเรียนสาธิต ได้ด้วยตัวเองทุกคน
 • ผมเองก็ได้วิทยฐานะและรางวัลมากมาย
 • เพราะผมตั้งใจทำความดีด้านวิทยาทาน
 • นี่เป็นวิบากกรรมฝ่ายดีที่..เห็นผล
 • ส่วนปัญหาอุปสรรคที่พบในการทำงานต่างๆ
 • ก็เป็นวิบากกรรมที่ผมคงสร้างไว้ทั้งอดีตชาติและชาตินี้บ้าง
 • ผมเชื่อ และเชื่อจริงๆครับ ดร.กมลวัลย์

สวัสดีค่ะ อ.พิสูจน์

ดีใจที่อาจารย์มาเยี่ยมเยียนและมายกตัวอย่างกรรมดีที่อาจารย์ก่อและผลของการกระทำนั้นมาให้พวกเราดูกันนะคะ

เห็นได้ชัดเจนว่าการกระทำดี อย่างแรกคือเราสบายใจ (ผลของกรรมดีอย่างแรก) และยังมีผลสำเร็จอื่นๆ ที่ตามมามากมายอันเนื่องมาจากการก่อกรรมดีนั้นๆ 

ดีใจแทนลูกศิษย์และลูกของอาจารย์นะคะ คนเหล่านั้นได้อานิสงค์ของการประกอบกรรมดีของอาจารย์ด้วยค่ะ ^ ^

ขอบคุณอาจารย์ที่แวะเข้ามา ลปรร นะคะ

สวัสดีครับ ... อาจารย์กมลวัลย์

 • ผมชอบการเปรียบเทียบของท่าน พระราชพิพัฒน์โกศล  ภาพมันชัดเจนมากครับ
 • ผมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ครับ .. ผู้ที่หลงมัวเมาอยู่ในอำนาจราชศักดิ์มักไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ครับ .. ความหลงติดตามมั้งครับ
 • กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนอง

ขอบคุณครับ :)

บุญรักษา ครับ

อาจารย์ครับเมื่อไรเราจะได้ใช้กรรมร่วมกันสักที  หลายเพลาไม่ได้เจอกัน  สามสิบนี้อาจารย์ก็พลาดอีก  ลุงเอกอยากให้อาจารย์ไปสนทนาธรรมกับท่าน ว.วัชรเมธี  สุ๊ดหยอด

ผมมีธรรมนูญชีวิตของท่านประยุติ  แจกเฮฮาศาสตร์ไปมากแล้ว  ถ้าอาจารย์ไม่มีจะส่งให้ครับ  ดีมากๆ

สวัสดีค่ะอาจารย์ Wasawat Deemarn

ตัวเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องกรรมเช่นเดียวกันค่ะ

ดีใจที่พบกัลยาณมิตรมากมายใน gotoknow ค่ะ

ถ้ามีคนเชื่อในเรื่องกงกรรมกงเกวียนมากขึ้น และนำไปปฏิบัติโดยจะกระทำสิ่งใดก็คิดก่อนทำ โลกเราคงน่าอยู่ขึ้นอีกไม่น้อยค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ที่แวะเข้ามา ลปรร เสมอนะคะ  

สวัสดีค่ะ คุณ ลุงเอก

สงสัยไม่ได้ประกอบกรรมที่ต้องชดใช้กันไว้ค่ะ 5555 เลยยังไม่ได้โอกาสเสียที ^ ^

เรื่องสนทนาธรรมกับท่าน ว.วชิรเมธี เห็นทีจะเป็นได้แต่ผู้ฟังค่ะ คุณพี่ศศินันท์ก็ส่งหนังสือท่าน ว.วชิรเมธีมาให้เล่มหนึ่งค่ะ 

สำหรับธรรมนูญชีวิตของท่าน ปยุตฺโต นั้นตัวเองยังไม่มีค่ะ เคยเห็นแต่ที่เขาลงไว้ในเน็ต แต่ไม่รู้ว่าเหมือนกันไหม  ถ้าไม่รบกวนมากและยังมีเหลือก็สนใจค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้ามากนะคะ แต่ถ้าไม่มีแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ เพียงแค่แสดงเจตนา้ ดิฉันก็ดีใจมากแล้วค่ะ ^ ^

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ 

ท่าน ว.วชิรเมธี เป็นพระที่หนูชอบมากเลยค่ะ เทศน์ได้ทันยุคทันสมัยดี ฟังแล้วไม่เบื่อ เคยดูสองสามครั้งตอนออกทีวี

สวัสดีจ้าน้อง Little Jazz \(^o^)/

อย่างนี้ต้องบอกคุณลุงเอก ให้พาไปสนทนาธรรมแล้วซิ ^ ^  แต่พี่ว่าทั้งท่านและคุณลุงเอกคงงานยุ่งพอสมควร แต่ได้ฟังท่านเทศน์ทางทีวีบ้างก็ยังดีนะ พี่ว่ายุคนี้สมัยนี้ หากมีใครออกมาพูดเรื่องดีๆ เตือนใจคนแบบนี้เยอะๆ ก็คงดีไม่น้อย ตอนนี้มีแต่ข่าวการเมือง มีแต่การแก่งแย่งชิงคะแนนกัน ประชาชนเลยหมดโอกาสรับรู้เรื่องอื่นๆ ไปหมดเลย 

           สวัสดีค่ะ ดร.กมลวัลย์

       ครูตุ้มเคยไปกราบหลวงปู่สุวัจน์  สุวโจ

มีลูกศิษย์ไปกราบก่อนครูตุ้ม  5 นาที  ถือขันน้ำมนต์ไปด้วย   หลวงปู่ถามว่าหนูเอาขันาทำไม  ศิษย์หญิงคนนั้น......ตอบว่า...มาขอน้ำมนต์หลวงพ่อไปรดให้สามีหน่อย.....หลวงปู่ถามอีกว่า..ทำไมหละจึงอยากจะรดให้...หญิงนั้นตอบว่า..เขาไม่ดีหลายอย่างหลวงพ่อเจ้าคะขอน้ำมนต์ไปรดให้เป็นคนดีกะเขาบ้าง....หลวงปู่จึงตอบว่า..เขาไม่ดีอยู่ทีตัวของเขา

...ขอให้ตัวเราดีก็พอ    ไม่ต้องเอาไปหรอกนะน้ำมนต์ช่วยอะไรไม่ได้หรอก  ก็แค่น้ำเฉยๆ

    ครูตุ้มจึงคิดได้ตั้งแต่นั้นมา  ..เราต้องเป็นคนดีให้ได้ไม่ต้องไปคิดถึงคนที่ไม่ดีแล้วไม่ต้องเอาอย่างเขา

    ขอขอบคุณมากค่ะที่  ลปรร   กฎแห่งกรรม   ทำให้ผู้อ่านคิดสร้างแต่บุญ  ละเว้นซึ่งการทำบาป  ไม่ว่าด้วย กาย  วาจาและใจ   ก็ตาม

สวัสดีค่ะครูตุ้ม   จริยา

หลวงพ่อท่านสอนดีมากเลยนะคะ น้ำมนต์ก็คือน้ำธรรมดานี่แหละ.. มันอยู่ที่จิตเราไปปรุงให้น้ำนั้นศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ ขนาดไหน ...

น้ำอะไรก็เปลี่ยนให้คนที่ไม่คิดจะดี ให้เป็นคนดีได้หรอกใช่ไหมคะ ^ ^  มันอยู่ที่ตัวตนของแต่ละคนเองเหมือนที่ครูตุ้มบอกแหละค่ะ  ถ้าเราประกอบแต่กุศลกรรม สุดท้ายก็จะมีแต่ผลของกุศลกรรมนั้นๆ ที่รอเราอยู่น่ะค่ะ ไม่ต้องรอไปเปลี่ยนใครให้เป็นเช่นโน้นเช่นนี้ด้วย..

ขอบคุณครูตุ้มที่แวะเข้ามา ลปรร และยกตัวอย่างดีๆ เสมอเลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ  ^ ^ 

เฮฮาศาสตร์ งานใหญ่ที่กรุงเทพ  ว่าจะนิมนต์ท่าน ว.วัชรเมธีมา  ท่านเป็นพระนอกกรอบเหมือนกัน

สวัสดีค่ะ คุณ ลุงเอก

ดีจังเลยค่ะ นับว่าเป็นโชคดีของชาวเฮฮาศาสตร์ที่จะได้รับฟังท่าน ว.วชิรเมธี   แต่น่าเสียดายตัวเองไปไม่ได้... แต่จะคอยฟังการรายงานข่าวนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับการแจ้งข่าว เห็นจากบันทึกอาจารย์ขจิตแล้วว่าคุณเอกชัยเป็นกำลังสำคัญของชาวเฮฮาศาสตร์จริงๆ ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

         สวัสดีค่ะ  ดร.กมลวัลย์

      มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะ  ที่ครูตุ้มอยากจะเล่าบอกค่ะ        เมื่อตอนที่หลวงปู่สุวัจน์  สุวโจ  ยังมีชีวิตอยู่ครูตุ้มเรียนจบครูใหม่ๆ  ได้ยินข่าวว่าท่านมาจากอเมริกา  ไปสร้างวัดเมตตาวราราม  ที่วอชิงตัน ท่านกลับมาจำวัดที่  วัดป่าปราสาทจอมพระ  อำเภอจอมพระ  ใกล้ๆกับบ้านครูตุ้ม  จึงไปชวนเพื่อนไปกราบท่านที่วัด   พอไปถึงกุฏิ  หาท่านไม่เจอ  จึงมองไปที่ลานหน้าโบสถ์   เห็นท่านกำลังก้มมองต้นไม้ที่โยมในวัดปลูกไว้  ครูตุ้มกับเพื่อนจึงไปกราบท่านที่ใกล้ๆกับท่านนั่งอยู่  จึงถ่ามท่านว่า.....หลวงปู่ทำอะไรคะ....หลวงปู่ตอบว่า..ต้นไม้โยมเขาอุตส่าห์มาปลูกไว้ให้เราได้ร่มเงา    เถาวัลย์มันมาพันต้นเต็มไปหมดเดี๋ยวมันจะตาย...เราต้องช่วยชีวิตเขาให้เขารอด..จะได้ร่มเงาให้เราพักผ่อน   

        ครูตุ้มจึงนำมาคิดว่าหลวงปู่ช่างใจบุญจริงๆ  แม้แต่ต้นไม้ก็ยังมีเมตตา   เหมาะสมแล้วที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์  ท่านเคยสอนครูตุ้มกับเพื่อนๆเสมอว่า....การเป็นครูนั้นใช่ว่าสอนแต่เขา  ...หัดสอนใจเราเองมั่งให้มีสติ ..รู้สึกตนตลอดเวลา   ครูตุ้มจึงนำมาปฏิบัติตนทุกวันนี้    ขอบคุณมากนะคะ  ดร.ที่อ่าน....

สวัสดีค่ะ

กรรมดีและชั่วที่เราได้กระทำนั้น ย่อมมีผลของกรรมและวิบากกรรมที่รอคอยจังหวะอยู่ รอโอกาสที่จะส่งผลให้ผู้กระทำ ในที่สุดค่ะ

สวัสดีค่ะครูตุ้ม   จริยา

ขอบคุณคุณครูตุ้มที่นำเรื่องเล่าดีๆ มาแลกเปลี่ยนกันค่ะ หลวงปู่ท่านมีเมตตาสูงสมเป็นผู้บรรลุธรรมจริงๆ เลยค่ะ  ดีใจที่ได้ยินเรื่องราวพระอริยสงฆ์ดีๆ เช่นนี้เสมอค่ะ ยิ่งในยุคนี้สมัยนี้ที่ข่าวสารมีแต่เรื่องไม่ค่อยดีค่ะ

แล้วก็ชอบมากค่ะที่ท่านสอนว่า การเป็นครูนั้นใช่ว่าสอนแต่เขา  ...หัดสอนใจเราเองมั่งให้มีสติ ..รู้สึกตนตลอดเวลา   ครูตุ้มจึงนำมาปฏิบัติตนทุกวันนี้    จะน้อมรับไปปฏิบัติเช่นกันค่ะ

ขอบคุณครูตุ้มมากๆ ค่ะ ^ ^ 

สวัสดีค่ะคุณพี่ศศินันท์ P  sasinanda

พอดีไปอ่านเจอเรื่อง 245 กรรม เหตุของกรรม และวิธีดับกรรม และเรื่องสร้างกรรม โดยท.เลียงพิบูลย์ เลยนำมาฝากค่ะ  ^ ^

ผมเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริง  ดังที่ท่าน ดร.เขียนไว้ว่าคนเราปลูกอะไรก็ได้ส่งนั้น เหมือนกับที่ผมกำลังปลูกคุณธรรมให้กับเด็กๆ ผมก็จะได้เด็กๆที่มีคุณธรรมสู่สังคม  ผมชอบที่ท่านได้นำข้อคิดทางธรรมะ ต่างๆมาเขียนเล่าสู่กันฟัง

สวัสดีค่ะครูสมบัติ P 23. โรงเรียนบ้านเมืองแปง

ดีใจที่ได้พบครูดีๆ อย่างคุณครูที่คิดเพื่อเด็กๆ แบบนี้ค่ะ ขอให้ผลกุศลกรรม ส่งผลีต่ออาจารย์และเด็กๆ  ยิ่งขึ้นไปนะคะ ^ ^

สวัสดีครับ อาจารย์ กมลวัลย์

จริงอย่างที่ท่านอาจารย์ เทศน์ว่าไว้จริง ๆ   ผลมะม่วงก็เกิดจากต้นมะม่วง ไม่มีทางเกิดจากต้นมะพร้าว

เพียงแต่บางผลมันอาจจะเน่า หรือลูกเล็กไม่ได้ดั่งใจ แล้วเราก็มาพาลว่า ทำดีได้ชั่ว ทำชั่วได้ดี ทั้ง ๆ ที่เป็นเพราะมันไม่ได้ดั่งใจเราต่างหาก

ผมก็เชื่อว่า กฏแห่งกรรมเป็นกฏที่มีจริง ครับ

สวัสดีค่ะ P คุณ หมอจิ้น

 

หลวงพ่อท่านเทศน์ยกตัวอย่างได้ชัดเจนดีนะคะ

เรื่อง"ไม่ได้ดั่งใจ"ที่คุณหมอกล่าวไว้นั้น ทำให้ตระหนักได้ชัดเจนเลยนะคะ  ดังคำที่ว่า "สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ"

ยิ่งมีโมหะมากๆ ก็ยิ่งทุกข์มาก..  แค่ึิคิดผิด  คิดเกิน คิดมากไป (ยังไม่ได้ลงมือทำเลย).. ก็เกิดกรรม เกิดทุกข์กับตนเองเสียแล้ว

ไม่น่าเลย จริงๆ นะคะ  ^ ^

ขอบคุณคุณหมอที่แวะเข้ามา ลปรร เสมอค่ะ 

เวรย่อมระงัยด้วยการไม่จอมเวร

ค่ะคุณพัด

เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร จริงๆ ค่ะ

การจองเวรจะหยุดเมื่อเราหยุดค่ะ

ขอบคุณนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี