ฟ้อนอวยพร

 

วันนี้จะนำท่านไปรู้จักกับรำที่เกี่ยวข้องกับการอวยพร แต่คำนำหน้าว่า ฟ้อน เนื่องจากลีลาท่ารำและเพลงที่ใช้ประกอบเป็นเพลงสำเนียงลาว มีกลิ่นอายของความเป็นเหนือ

ฟ้อนอวยพรเป็นการแสดงชุดหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และเป็นที่นิยม เท่าที่ค้นคว้ายังไม่พบผู้ประดิษฐ์ท่ารำ และแต่งเนื้อร้อง โดยใช้ทำนองเพลงลาวสมเด็จ ซึ่งเป็นเพลงที่มีสำเนียงไพเราะนุ่มนวล มาประกอบกับบทร้องที่ประพันธ์ขึ้น เพื่อใช้ในโอกาสทั่วไปที่เป็นมงคล มีเนื้อร้อง ดังนี้

 ขอให้ท่านที่มาจงผาสุข

นิราศภัยไกลทุกข์ทุกสิ่งสรรพ์

ช่อมะลิซ้อนชมระบำรำฟ้อน ให้เบิกบานเอย (ซ้ำ)

ชมแต่สิ่งชื่นตา สารพัน

เกษมสันทุกทิวาราตรีกาล

ช่อมาลีวันรุ่งพรุ่งนี้ มาเยือนใหม่เอย (ซ้ำ)

ต่างปลื้มใจปลื้มใจใดจะปาน

ต่างชื่นบานต่างชื่นบานเกษมศรี

เปรียบมาลีมาลีหอมระรื่น

ชุ่มชื่นชุ่มชื่นเมื่อลมชาย

กลิ่นกำจายกำจายจรุงเร้า

จงสพถ้วน มโนห่อนแลนา

              จบด้วยดนตรีรับ หรือรำออกซุ้มแบบฟ้อนแฟนก็ได้ครับ

           ถ้าท่านใดทราบชื่อผู้ประดิษฐ์ท่ารำและแต่งเนื้อร้อง ช่วยแนะนำด้วยนะครับจักเป็นพระคุณอย่างสูง