8 คุณธรรมพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คุณธรรมพื้นฐาน
 คุณธรรมพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบด้วย
๑. ขยัน คือ ผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร สู้งานมีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทำ ตั้งใจทำหน้าที่อย่างจริงจัง
๒. ประหยัด คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ รู้จักทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ของตนเองอยู่เสมอ
๓. ซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจปลอดจากความรู้สึกสำเอียง หรืออคติ ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองปฏิบัติอย่างเต็มที่และถูกต้อง
๔. มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร และประเทศ โดยที่ตนยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัยทั้งต่อตนเองและสังคม
๕. สุภาพ คือ ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ เรียบร้อยไม่ก้าวร้าว รุนแรง หรือวางอำนาจข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทางเป็นผู้มีมารยาทดีงามวางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
๖. สะอาด คือ ผู้ที่รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตไม่ให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจและสภาพแวดล้อมมีความผ่องใสเป็นที่เจริญตาทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น
๗. สามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานสำเร็จลุล่วง สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุมีผล ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดและความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์
๘. มีน้ำใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เห็นอก เห็นใจ และเห็นคุณค่าในเพื่อมนุษย์และผู้ที่มีความเดียดร้อน มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายและสติปัญญาลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน
 ที่มา   http://www.vcharkarn.com/include/article/showarticle.php?Aid=16268&page=10

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน @..รังสรรค์สิ่งดีๆ..ให้มีในหัวใจ[email protected]

คำสำคัญ (Tags)#คุณธรรม

หมายเลขบันทึก: 129056, เขียน: 17 Sep 2007 @ 20:49 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 15:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 10, อ่าน: คลิก


ความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ  คุณธรรมทั้ง 8  มีประโยชน์มากเลยค่ะ  ขอบคุณนะคะที่เอาสิ่งดี ๆ มาแลกเปลี่ยน

Pubol

ขอบคุณค่ะ  ที่แวะมาเยี่ยมเยียน

อ้อแอ้
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะเพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีคุณธรรมแบบนี้เป็นระเบียบดีค่ะ

คนเราถ้าทำได้ทั้ง8ประการก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ คุณไม่มีรูป อ้อแอ้

    ใช่ค่ะ ถ้าคนเราทำได้ทั้ง 8 ประการ นับว่าสุดยอดจริงๆค่ะ

 

คนใจดี
IP: xxx.26.219.50
เขียนเมื่อ 

นำเสนอข้อมูลชัดเจนดีครับ สามารถนำไปอ้างอิงได้ ขอบคุณ

ขอบคุณนะคะไม่มีรูป

คนใจดี

ดีใจค่ะ  ที่บันทึกนี้  มีคุณค่าแก่ใครๆ

มีแต่สิ่งดีๆนะคะ

ขอบคุณมากมาย

 

ครูวาสินี
IP: xxx.8.119.180
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความชื่นชมนะคะ ที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆไว้ในนี้

เพลงก็เพราะ สร้างสรรค์มากเลยค่ะ จะขออนุญาต ชวน

ลูกศิษย์เข้ามาเยี่ยมบ้าง นะคะ ....... ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณสายธาร ตอนนี้ครูลี่ก้นำ 80 นิทานสร้างสรรค์คุณธรรมของ ท่าน ดร.จรวยพร ซึ่งมี คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ และคุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงอีก 5 ข้อ รวมเป็น 13 ข้อ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนโดยทำเป็นโครงการพัฒนาพร้อมๆกัน ตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.3 เลยนะคะแล้วยังเป็นการสร้างสรรค์คุณธรรมให้กับเด็กได้พอสมควร ครูลี่ทดลองทำกับชั้นป.4 ก่อน เมือปีการศึกษา2550 เป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการได้ตั้งหลายด้านเลยค่ะ แล้วเด็กๆก็ชอบด้วยนะคะ

ขอบคุณไม่มีรูป

คุณครูวาสินี

ที่แวะมาทักทาย และมาอ่านค่ะ

มีความสุขมากมายนะคะ

ยินดีต้อนรับทุกๆคนค่ะ.......:)

 

ขอบคุณค่ะP

คุณครูลี่

ที่แวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มีความสุขในการทำงานนะคะ

มีแต่สิ่งดีๆ

สุขภาพแข็งแรงค่ะ