ชนิดและประเภทของความรู้ที่จะนำมาแลกเปลี่ยนในตลาดนัดความรู้

ตลาดนัดชุมชนอินทรีย์ของชุมชนตำบลบางจากและตำบลที่เป็นเครือข่ายกันจะร่วมกันนำเสนอสิ่งดีๆในเรื่องที่เกี่ยวกับอะไร ผมจึงทำการบ้านไปพลางก่อนล่วงหน้าทั้งๆที่ยังไม่ทราบเลยว่าจะจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่...ฯลฯ....

ตลาดนัดชุมชนอินทรีย์ของชุมชนตำบลบางจากและตำบลที่เป็นเครือข่ายกันจะร่วมกันนำเสนอสิ่งดีๆในเรื่องที่เกี่ยวกับอะไร ผมจึงทำการบ้านไปพลางก่อนล่วงหน้าทั้งๆที่ยังไม่ทราบเลยว่าจะจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่...ฯลฯ....

เป็นประเด็นที่น่าคิดมากทีเดียว เพราะนี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่างานที่เราทำเราทำไปสู่เป้าหมายอะไร

ผมลองคิดดูในวันหยุดวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2550 วันลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 2550

หากเราจะนำเสนอสิ่งดีๆโดยยึดตัว KPI ของโครงการจัดการความรู้สู่ชุมชนอินทรีย์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็จะได้ช่วยกันค้นหาสิ่งดีๆที่เกี่ยวกับ...

 1. การมีคณะผู้นำและผู้สืบทอดที่มีประสิทธิภาพ ...พบใคร คณะใดบ้างไหม ในประเด็น ในกิจกรรมใดบ้าง
 2. การมีการจัดการความรู้ มีวิธีการ เทคนิคการเรียนรู้อย่างไร อะไรคือหลักฐานร่องรอย รวมทั้งชุดความรู้ องค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการเรียนรู้ต่างๆ
 3. การมีกระบวนการแผนชุมชนพึ่งตนเองทีมีคุณภาพ มีการปรับปรุงแผน ใช้แผนอย่างมีชีวิตหรือเปล่า
 4. การมีกองทุนการเงินชุมชน หรือกองทุนใดๆของชุมชนขึ้นมาบ้างแล้วที่บ่งบอกว่าชุมชนได้พึ่งตนเอง ลดการพึ่งพา พึ่งพิงจากภายนอก ทำกันอย่างไร และเมื่อทำได้แล้วได้เปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อ ความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง
 5. และการมีวิธีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี มีกลไกที่ชุมชนร่วมกันสร้างร่วมกันกำหนดกลไก โครงสร้างใดไว้จัดการปัญหาที่อาจจะมีขึ้น จัดอย่างไร

หรือถ้าจะพิจารณาจากเป้าหมายของชาวบ้านหมู่ที่ 7 ตำบลบางจากเอง ก็จะพบว่าเป้าหมายก็จะกลืนกับเป้าหมาย 5 ประการของชุมชนอินทรีย์ ของหมู่ที่ 7 ตำบลบางจาก จะเด่นชัดใน 7 ประเด็น ต่อไปนี้และชุมชนได้จัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกันแล้ว ก็อาจจะช่วยกันค้นในเรื่อง.........

 1. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 2. สวัสดิการชุมชน
 3. ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. วิสาหกิจกลุ่มอาชีพชุมชน
 5. ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 6. สภาหมู่บ้านรากฐานของแผ่นดิน
 7. การลดรายจ่ายสร้างรายได้

สำหรับของหมู่ที่ 7 ตำบลบางจากข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายการทำงานอ่านเพิ่มเติมได้จากบันทึกเครือข่ายเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และที่บันทึก เรียนรู้แบบนอกระบบโรงเรียนคือแบบการเรียนรู้ที่ชาวบ้านต้องการ

นี่คือข้อมูลหนึ่งที่ผมคิดขึ้น อาจจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้เกี่ยวข้องจะได้คุยกันต่อเพื่อให้ได้เป้าหมายที่ชัดขึ้นว่าเราจะค้นหาสินค้าใด ประเภทใดมาแลกมาแบ่งมาปันกันในตลาดนัดที่จะมีขึ้น

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#ตลาดนัดความรู้#ชุมชนอินทรีย์#โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน#การพัฒนารูปแบบกิจกรรม กศน.#การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 120659, เขียน: 19 Aug 2007 @ 18:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

 • หวัดดีครับครูนง
 • น่าสนใจทุกประเด็นเลยครับ

น้องชัยพร ครับ

 • เรื่องตลาดนัดความรู้ยังไม่ค่อยคืบเท่าไหร่ครับ ต้องประสานอีกเยอะ...
 • ยังไงแล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับ
 • ขออภัยที่ตอบความเห็นช้าไปมากๆเลยนะ