การให้ดวงตาแห่งปัญญา

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บริจาคให้เป็นทาน

ท่านผู้อ่านครับ...ตามความรู้สึกนึกคิดของคนเรานั้นมักมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวหลัก  เมื่อคนเรามีสิ่งนี้แล้วจะมองไม่เห็นสิ่งที่แท้จริงที่เป็นสัจธรรมได้เลย 

 นั่นคือการถูกความไม่รู้ปิดบังดวงตาแห่งปัญญา  จึงไม่อาจรู้จริงได้  อวิชชาหรือความไม่รู้นี้เปรียบเหมือนก้อนศิลาใหญ่ที่ทับหญ้าอยู่ไม่ให้โอกาสเจริญงอกงามได้ 

  การที่คนเรามีอวิชชาแล้วก็เหมือนผู้ที่เดินทางในยามค่ำคืนแล้วไร้แสงสว่างใด ๆ ส่องทางเดิน  ย่อมมีโอกาสเกิดอันตรายนานาประการขึ้นได้เสมอ 

 และคนเราทุกวันนี้เดินทางอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่สภาพที่มองเห็นล้วนเป็นมายาภาพอันหาแก่นสารมิได้เลย  จนกว่าคนเราจะฝึกฝนตนเองเพื่อมีดวงตาแห่งปัญญา 

  การฝึกฝนตนเองทางด้านนี้ในมุมมองหนึ่งคือการทำบุญเสียสละบริจาคอาจจะเป็นไฟฉาย  บริจาคให้เป็นทาน  หรือบริจาคค่าไฟฟ้าเป็นทานอย่างนี้ 

 ท่านผู้รู้จึงกล่าวว่า...ผู้ที่ให้ประทีปโคมไฟจะได้ชื่อว่าผู้ให้จักษุหรือให้ดวงตาแห่งปัญญาครับผม  จริงไหมคุณ... ? ฮา ๆ เอิก ๆ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (4)

ปัญญาประดุจดั่งอาวุธ   เมื่องานเนื้อเรื่องของอาจารย์แล้ว หนูนึกถึงคำๆนี้ค่ะ   จะคอยติดตามตอนต่อไปค่ะ

สวัสดีครับ ....อาจารย์ยูมิครับ .......ปัญญา โลกัสมิง ปัชโชโต   (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)  หรือ นัถธิปัญญา   สมาอาภา (ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา) 

นั่นหมายความว่า แสงอาทิตย์ แสงจันทร์ที่มีอานุภาพมากแล้ว ยังสอดส่องไปในจิตใจของมนุษย์ไม่ถึง  เพราะถูกบดบังด้วยร่างกาย แต่ปัญญา เป็นแสงสว่างเดียวที่ส่องถึงจิตใจ  ให้ความสว่างคือวิชชาในจิตใจของมนุษย์ครับ...........วิชชาให้รู้ในเรื่องทางพ้นทุกข์ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ  คุณ

P
ปัญญาเป็นอาวุธที่คมมากนะครับ
ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับ  คุณ
P
นาย สมพงศ์ ตันติวงศ์ไพศาล
ชื่นใจที่ได้อ่านธรรมะที่คุณมาต่อเติมครับผม
ขอบคุณครับ