บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) อวิชชา

เขียนเมื่อ
196
เขียนเมื่อ
256 1
เขียนเมื่อ
333 1
เขียนเมื่อ
600 15 19
เขียนเมื่อ
474 5
เขียนเมื่อ
598 12 17
เขียนเมื่อ
1,093 19 18