จงบินสูงกว่าที่คิด
เพราะชีวิตสั้นกว่าที่หวัง
จงพูดให้น้อยกว่าที่ฟัง
และทำให้มากกว่าที่พูด
เพราะอาจอกหักใจสลาย
จงรักให้น้อยกว่าที่รัก
จงดีให้มากกว่าที่ร้าย
และอภัยให้มากกว่าที่ซัง
จงกลัวให้น้อยกว่าที่กล้า
 และศรัทธาให้มากกว่าที่เห็น
  จงปล่อยวางให้มากกว่าที่เป็น
  และ.......ละเว้นในฐานที่เข้าใจ.
*****************************************************************
นายศราวุธ  อยู่เกษม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
E-mail [email protected] , [email protected]
http://gotoknow.org/practice 

  สามารถดาวโหลดเอกสารสั่งปริ้นได้ที่นี่