รายงานความเสียหายเบื้องต้นของสถานบริการสาธารณสุขจากอุทกภัย


ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2548 ประมาณความเสียหายทั้งหมด 686,000 บาท

     สรุปข้อมูลความเสียหายต่อสถานบริการ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2548 ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้รับรายงานและรวบรวมไว้ ผมขอนำมาเผยแพร่ไว้ที่นี่ ดังนี้ (ในส่วนอื่น ๆ จะได้เร่งหาข้อมูลมาบันทึกไว้ต่อไป)

     1. อำเภอปากพะยูน  มีสถานบริการได้รับความเสียหาย ดังนี้
           สถานีอนามัยบางขวน  ม.8 ต.ฝาละมี น้ำท่วมบริเวณสถานีอนามัยโดยรอบ ประมาณ 50 ซม. ประชาชนต้องลุยน้ำไปรับบริการ ประมาณความเสียหาย  67,000 บาท
           สถานีอนามัยบางตาล  ม.7 ต.เกาะนางคำ น้ำท่วมบริเวณสถานีอนามัยโดยรอบ ประมาณ 60 ซม. ประชาชนต้องลุยน้ำไปรับบริการ ประตูห้องเก็บของชำรุด  ประมาณความเสียหาย 3,000 บาท
           สถานีอนามัยพระเกิด มีน้ำท่วมบริเวณรอบสถานีอนามัย
           สถานีอนามัยทะเลเหมียง มีน้ำท่วมบริเวณรอบสถานีอนามัย ประมาณความเสียหาย 5,000 บาท
           สถานีอนามัยห้วยเรือ มีน้ำท่วมบริเวณรอบสถานีอนามัย ประมาณความเสียหาย 3,000 บาท

     2. อำเภอเมืองพัทลุง มีสถานบริการได้รับความเสียหาย ดังนี้
           สถานีอนามัยบ้านปากสระ ประมาณความเสียหาย  5,000 บาท
           สถานีอนามัยบ้านเขาแดง ประมาณความเสียหาย  5,000 บาท
           สถานีอนามัยลำปำ ประมาณความเสียหาย 12,000 บาท
           สถานีอนามัยมะกอกใต้ ประมาณความเสียหาย  5,000 บาท
           ศสมช.พญาขัน ประมาณความเสียหาย  5,000 บาท
           สถานบริการทั้ง 5 แห่ง มีน้ำท่วมขังรอบสถานีอนามัยและ ศสมช.

     3. อำเภอตะโหมด มีสถานบริการได้รับความเสียหาย ดังนี้
           สถานีอนามัยด่านโลด  มีน้ำท่วมบริเวณรอบสถานีอนามัย ประมาณความเสียหาย 45,000 บาท
           สถานีอนามัยพรุนายขาว  มีน้ำท่วมบริเวณรอบสถานีอนามัย  ประมาณความเสียหาย 10,000 บาท
           สถานีอนามัยปลักปอม  มีน้ำท่วมบริเวณรอบสถานีอนามัย
           สถานีอนามัยกาะเรียน  น้ำท่วมบริเวณใต้อาคารบ้านพักและบริเวณสถานีอนามัย ประมาณความเสียหาย 25,000 บาท

     4. อำเภอบางแก้ว
       สถานีอนามัยท่ามะเดื่อ มีน้ำท่วมบริเวณรอบสถานีอนามัย ประมาณความเสียหาย 4,800 บาท
      สถานีอนามัยบ้านหาดไข่เต่า หน้าดินถูกระแสน้ำพัดหลังคารั่วและประตูบ้านพักโดนซัดชำรุด ประมาณความเสียหาย 4,000 บาท
       สสอ.บางแก้ว น้ำท่วมประตูพัง หลังคารั่ว ประมาณความเสียหาย 5,000 บาท

     5. อำเภอกงหรา
          สถานีอนามัยพังกิ่ง กระเบื้องหลังคาหลุดลมพัดพังและแตก จำนวน 50 แผ่น ประมาณความเสียหาย 10,000 บาท
          สสอ.กงหรา น้ำท่วมกัดเซาะทางเข้าและบริเวณสำนักงานและโรงจอดรถ ลึกประมาณ 30 ลบ.ม. กระเบื้องหลังคาบ้านพักและโรงจอดรถแตกเสียหาย 50 แผ่น ประมาณความเสียหาย 30,000 บาท
          สถานีอนามัยชะรัด น้ำท่วมกัดเซาะหน้าดินบริเวณ สอ. ลึก 10 ลบ.ม. ประมาณความเสียหาย 12,000 บาท
          สถานีอนามัยบ้านหวัง กระเบื้องหลังคาหลุดลมพัดพังและแตก จำนวน 40 แผ่น ประมาณความเสียหาย 8,000 บาท
          สถานีอนามัยบ้านคู  น้ำท่วมกัดเซาะหน้าดินบริเวณหลัง สอ. ลึก 30 ลบ.ม. ประมาณความเสียหาย 20,000 บาท
          สถานีอนามัยโหล๊ะจังกระ น้ำท่วมกัดเซาะหน้าดินบริเวณ สอ. ลึก 10 ลบ.ม. ประมาณความเสียหาย 12,000 บาท

     6. อำเภอป่าบอน
          สถานีอนามัยท่าดินแดง น้ำท่วมขังสูง 50 ซม.และกัดเซาะผิวดิน ประมาณความเสียหาย 21,000 บาท
          สถานีอนามัยพรุพ้อ น้ำท่วมขังสูง 50 ซม.และกัดเซาะผิวดิน ประมาณความเสียหาย 17,500 บาท
          สถานีอนามัยป่าบาก น้ำท่วมขังสูง 50 ซม.และกัดเซาะถนนทางเข้า สอ.ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตได้รับความเสียหาย ประมาณความเสียหาย 96,300 บาท

     7. อำเภอป่าพะยอม
          สถานีอนามัยคลองใหญ่ กระเบื้องสถานอนามัยแตกจากลมพัด 50 แผ่น ประมาณความเสียหาย 1,800 บาท
          สสอ.ป่าพะยอม น้ำท่วมบริเวณสสอ.กัดเซาะหน้าดินทำให้เกิดน้ำขัง ประมาณความเสียหาย 5,000 บาท ที่เก็บน้ำฝน แบบ ฝ99 ต.เกาะเต่า ดินทรุดถังก็บน้ำฝนเอน 1 ใบ ประมาณความเสียหาย 5,000 บาท

     8. อำเภอเขาชัยสน
          รพ.เขาชัยสน หลังคาอาคารหอผู้ป่วยชำรุดและฝ้าเพดานห้องน้ำผู้ชายพัง ประมาณความเสียหาย 250,000 บาท

     สรุปความเสียหายทั้งหมด
          โรงพยาบาล 1 แห่ง ความเสียหาย 250,000 บาท
          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 3 แห่ง ความเสียหาย 40,000 บาท
          สถานีอนามัย 25 แห่ง ความเสียหาย 390,100 บาท
          ศสมช. 1 แห่ง ความเสียหาย 5,000 บาท
               รวมประมาณความเสียหายทั้งหมด 686,000 บาท

หมายเลขบันทึก: 10545เขียนเมื่อ 23 ธันวาคม 2005 21:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี