วันนี้งานในช่วงเช้าก็แค่ติดตั้งเครื่องฉายLCDที่ห้อง 405 ตึก 1  และไปเก็บเคื่องฉายLCDและเครื่องฉายแผ่นทึบที่ห้องประชุมใหญ่  จนในช่วงเวลา 10.00 น.  พี่ชาติชายได้นัดกับพี่แดง ซึ่งเป็นรุ่นน้องของพี่ชาติชายให้มาถ่ายทำ VDO เพื่อนนำไปใช้นำเสนอในงานแต่งงานของพีเขา การถ่ายทำดำเนินไปอย่างเรียบง่าย แต่ใช้เทคนิคที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนคือ  พี่แดงเขาบอกว่าการถ่ายภาพเคลื่อนไหวนั้นถ่ายไม่ยาก แต่ต้องมองให้ออก  และในการถ่ายแต่ละครั้งนั้นใช้มุมกล้องนิดเดียวเอง  เมื่อผมเห็นการถ่ายทำแล้วทำให้เห็นว่าการทำงานของมืออาชีพนั้นไม่ยุ่งยากเหมื่อนกับเราถ่ายทำเองเลย อาจเป็นเพราะเราขาดความรู้และเทคนิค จึงทำให้งานที่เราถ่ายทำเองไม่ออกมาดี  เหมื่อนกับพวกมืออาชีพ  งานในวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีครับ