แลกเปลี่ยนเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูสูรย์

  ติดต่อ

สมการและอสมการ

เขียนเมื่อ  
317

ประโยคสมการ

เขียนเมื่อ  
229

เกมทายใจ

เขียนเมื่อ  
1,546 12

คำตอบเป็น 5 เสมอ

เขียนเมื่อ  
982

คิดสนุกกับทาก

เขียนเมื่อ  
647

มหัศจรรย์กับตัวเลข

เขียนเมื่อ  
889 2

จำนวนเฉพาะ

เขียนเมื่อ  
999 22

ตัวคูณร่วม

เขียนเมื่อ  
7,868 31

ตััวหารร่วม

เขียนเมื่อ  
8,697 11