แลกเปลี่ยนเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูสูรย์

  ติดต่อ

สมการและอสมการ

เขียนเมื่อ  
296

ประโยคสมการ

เขียนเมื่อ  
215

เกมทายใจ

เขียนเมื่อ  
1,516 12

คำตอบเป็น 5 เสมอ

เขียนเมื่อ  
958

คิดสนุกกับทาก

เขียนเมื่อ  
630

มหัศจรรย์กับตัวเลข

เขียนเมื่อ  
879 2

จำนวนเฉพาะ

เขียนเมื่อ  
988 22

ตัวคูณร่วม

เขียนเมื่อ  
7,524 31

ตััวหารร่วม

เขียนเมื่อ  
8,533 11