แลกเปลี่ยนเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูสูรย์

สมการและอสมการ

เขียนเมื่อ  
339

ประโยคสมการ

เขียนเมื่อ  
247

เกมทายใจ

เขียนเมื่อ  
1,60114

คำตอบเป็น 5 เสมอ

เขียนเมื่อ  
1,012

คิดสนุกกับทาก

เขียนเมื่อ  
7201

มหัศจรรย์กับตัวเลข

เขียนเมื่อ  
8992

จำนวนเฉพาะ

เขียนเมื่อ  
1,01022

ตัวคูณร่วม

เขียนเมื่อ  
8,76331

ตััวหารร่วม

เขียนเมื่อ  
9,07211