สมการและอสมการ

  • สมการและอสมการ
  • พิจารณาประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี้
  • ก. 5 x 6 = 30
  • ข. 89 – 45 ไม่เท่ากับ 23
  • ค.67 + 9 > 56
  • ง.89 – 19 = 70
  • จ.125 - 5 < 239

จากข้อ ก. ถึง จ. พิจารณาว่า ประโยคสัญลักษณ์ในข้อ ก ข้อ ง เป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ (= ) เราเรียกว่า สมการ ส่วนประโยคในข้อ ข ข้อ ค และ ข้อ จ  มีเครื่องหมาย   ไม่เท่ากับ , > , < เราเรียกว่า อสมการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูสูรย์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

573538

เขียน

30 Jul 2014 @ 12:43
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก