การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) โดยวิธีตั้งหาร

การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) โดยวิธีตั้งหาร

การหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) โดยวิธีตั้งหาร

 

                ให้พิจารณาการหาตัวคูณร่วมน้อย(ค.ร.น.)โดยวิธีตั้งหาร

ก.        จงหา ค.ร.น. ของ  4  และ  6  โดยวิธีตั้งหาร

ขั้นที่  1  หาจำนวนเฉพาะที่หาร                                  2  )   4   ,   6                                                             4  ÷ 2  =   2

              4ละ  6  ได้ลงตัว เช่น   2   นำ                                2  ,    3           

                ไปหาร   4  และ  6  ได้ผลหาร                                                                                                               6  ÷   2  =   3

                  เป็น  2  และ  3

     ขั้นที่  2  หาจำนวนเฉพาะที่หาร  2 , 3  ได้ลงตัว  จากตัวอย่างข้างบน ไม่มีจำนวนเฉพาะใด

     ที่สามารถหาร  2  ,  3  ได้ลงตัว  จึงยุติการหาร

     ขั้นที่  3  ในการหา ค.ร.น. ของ  4  และ  6  หาได้จากผลคูณของตัวหาร( 2) และผลหาร

     ตัวสุดท้ายทุกตัว (  2  และ  3 )  ได้ดังนี้    

                ดังนั้น  ค.ร.น. ของ    4  และ  6  คือ    2   ×    2   ×   3   =   12

 

ข.      จงหา ค.ร.น. ของ  15  ,  45  และ  60  โดยวิธีตั้งหาร

      ขั้นที่  1    หาจำนวนเฉพาะที่หาร  15  ,  45  และ  60  อย่างน้อยสองจำนวนได้ลงตัว

         เช่น      3   นำไปหาร            15  ,  45   ,  60  ได้ผลหารเป็น   5 ,  15  ,  20  ตามลำดับ

                                                                                    

                                3  )  15  ,  45   ,  60                                15  ÷  3    =    5

                                          5  ,  15   ,  20                                 45   ÷ 3    =    15

                                                                                                  60   ÷ 3    =    20

 

 

      ขั้นที่  2    หาจำนวนเฉพาะที่หาร  5  ,   15  ,  20  อย่างน้อยสองจำนวนได้ลงตัว 

          เช่น      5   นำไปหาร          ,  15   ,  20  ได้ผลหารเป็น   1 ,  3  ,  4  ตามลำดับ

 

                                5  )  5  ,  15   ,  20                                  5  ÷    5    =    1

                                        1  ,    3  ,     4                                15  ÷    5    =    3

                                                                                              20    ÷   5    =    4

 

      ขั้นที่  3   หาจำนวนเฉพาะที่หาร  1  ,  3  ,  4    อย่างน้อยสองจำนวนได้ลงตัว

          ซึ่งจะเห็นว่าไม่มีจำนวนเฉพาะใดที่สามารถหาร   1  ,  3  ,  4  ได้ลงตัวได้เลย

           จึงยุติการหาร

 

      ขั้นที่  4   หา   ค.ร.น. ของ  15  ,  45  และ  60 โดยการหาผลคูณของตัวหารทุกตัวและผลหาร

           ตัวสุดท้ายทุกจำนวน  จะได้     3   ×    5   ×     1   ×  3   × 4   =   180            

           ดังนั้น  ค.ร.น. ของ  15  ,  45  ,  60   คือ    180         

 

                หมายเหตุ   ถ้าจำนวนเฉพาะนั้นสามารถหารจำนวนที่กำหนดให้ทุกจำนวนลงตัว

                                     จะต้องหารให้ครบทุกจำนวน ห้ามข้ามไปโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้ได้ ค.ร.น. ไม่ถูกต้อง    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูสูรย์ความเห็น (83)

สาคร
IP: xxx.26.66.239
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้

ธีระพงษ์
IP: xxx.26.66.239
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้

พงศธร
IP: xxx.26.66.239
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้

วฤทธิ์
IP: xxx.26.66.239
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้

เจษฎากร
IP: xxx.26.64.139
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้

ชโรธร
IP: xxx.26.64.139
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้

สรุต
IP: xxx.26.64.139
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้

อมรรัตน์ พัดแสวง
IP: xxx.26.66.15
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากมาย

ขนืษฐา หนูทองอืน
IP: xxx.26.66.15
เขียนเมื่อ 

ได้ความค่ะ

อัษฎา
IP: xxx.26.67.249
เขียนเมื่อ 

สนุกสนานได้ความรู้

ณัฐพงศ์
IP: xxx.26.67.249
เขียนเมื่อ 

สนุกสนานได้ความรู้

วิชิต
IP: xxx.26.67.249
เขียนเมื่อ 

อยากแต่ง่าย

สหชัย
IP: xxx.26.67.249
เขียนเมื่อ 

อยากแต่สนุก

วุฒิศพร
IP: xxx.26.67.249
เขียนเมื่อ 

อยากมากๆ

สวัสดีครับ

แวะมาทบทวนความรู้ ครับ

กลุ่มที่ 1 6/2
IP: xxx.26.64.178
เขียนเมื่อ 

ทํารายงานแล้วค่ะ

วราภรณ์
IP: xxx.26.64.178
เขียนเมื่อ 

ได้เรียนรู้

.................................
IP: xxx.173.185.23
เขียนเมื่อ 

ช่วยบอกวิธีการหาค.ร.น.แบบยูลิคหน่อยนะค่ะ

ขอบคุนค่ะ

ธัญญา
IP: xxx.26.65.40
เขียนเมื่อ 

ได้ความมากค่ะ

ธารารัตน์
IP: xxx.26.65.40
เขียนเมื่อ 

สนุกมากค่ะ

นัทธพงษ์
IP: xxx.26.64.197
เขียนเมื่อ 

สนุกมากครับ

เกวลิน
IP: xxx.26.64.197
เขียนเมื่อ 

สนุกมากเเละได้ความรู้มากค่ะ

เกวลี
IP: xxx.26.64.197
เขียนเมื่อ 

สนุกมากค่ะ

อาทิตย์
IP: xxx.26.64.197
เขียนเมื่อ 

อ่านเรื่องนี้สนุกมากครับ

อรอุมา
IP: xxx.26.64.197
เขียนเมื่อ 

ดีใจมากค่ะม

ลักคณาวรรณ
IP: xxx.26.64.197
เขียนเมื่อ 

ชอบมากค่ะที่ได้อ่าน

ธวัชชัย
IP: xxx.26.64.197
เขียนเมื่อ 

ดีใจมากครับ

พรพิทัศน์
IP: xxx.26.64.197
เขียนเมื่อ 

ภูมิใจครับ

สัญชัย
IP: xxx.26.64.197
เขียนเมื่อ 

ชอบมากครับ

สิทธิชัย
IP: xxx.26.64.197
เขียนเมื่อ 

ประทับใจมากครับ

วราวุฒิ
IP: xxx.53.72.95
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้ง่ายมากครับแต่ผมทำไม่เสร็จ

วราภรณ์ ทองเสริม
IP: xxx.53.250.226
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะครูสบายดีไหมค่ะหนูอยากได้ [email protected] ของครูจังเลยค่ะ

รักและเคารพ

วราภรณ์ ทองเสริม

ธิชานนท์ โนนแดง
IP: xxx.53.250.226
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ หนูอยากได้ [email protected] ครูคะ

รักและเคารพ

ธิชานนท์ โนนนแดง

โสรยา
IP: xxx.26.201.174
เขียนเมื่อ 

ดูแล้วค่ะ เข้าใจด้วยนะคะ

พรศิตา
IP: xxx.26.201.174
เขียนเมื่อ 

ดุแล้วค่ะเข้าใจแล้วด้วย

ธัญญา
IP: xxx.26.201.174
เขียนเมื่อ 

เข้าใจมากค่ะ

ขนิษฐา หนูทองอิน
IP: xxx.26.201.174
เขียนเมื่อ 

ดีใจที่ได้มีโอกาสอ่านและได้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ค่ะ

อมรรัตน์ พัดแสวง
IP: xxx.26.201.174
เขียนเมื่อ 

หนูดีใจมากเลยค่ะที่หนูได้อ่านเรื่องนี้และสนุกมากเลยค่ะ

ธารารัตน์
IP: xxx.26.201.174
เขียนเมื่อ 

สนุกมากค่ะที่ได้อ่านเรื่องนี้และเข้าใจง่ายค่ะ

บุญประเสริฐ
IP: xxx.26.200.147
เขียนเมื่อ 

เล่นเกมสนุกครับ

กฤษณะพงศ์
IP: xxx.26.200.147
เขียนเมื่อ 

ดีครับ

อติคุฌ เ
IP: xxx.26.200.147
เขียนเมื่อ 

เล่มสนุกครับ

กฤษณะ
IP: xxx.26.200.147
เขียนเมื่อ 

สนุกครับ

ธนดุล
IP: xxx.26.200.147
เขียนเมื่อ 

ผมเรียนหนังสือสนุกครับ

อดิเทพ
IP: xxx.26.200.147
เขียนเมื่อ 

ผมเรียนหนังสือมีความรู้มากครับ

พงศธร
IP: xxx.26.200.147
เขียนเมื่อ 

พอได้ครับ

ด.ญ.สุนิตา เดชสนธิ
IP: xxx.26.200.77
เขียนเมื่อ 

เรียนแล้วเข้าใจดีค่ะเพราะครูตั้งใจสอนอยุ่แล้ว

ด.ญสุภาพร
IP: xxx.26.200.77
เขียนเมื่อ 

อ่านเเล้วได้ความรู้มากค่ะ

ด.ช.ชล
IP: xxx.26.200.77
เขียนเมื่อ 

เข้าใจง่ายครับและให้ความรู้ครับ

ลัทธพล
IP: xxx.26.201.231
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากครับ

อรอุมา
IP: xxx.26.201.231
เขียนเมื่อ 

ดีใจมากค่ะที่ได้อ่านเรื่องนี้

สิทธิชัย กาฬเนตร
IP: xxx.175.76.161
เขียนเมื่อ 

สนุกมากครับ

ลักคณาวรรณ
IP: xxx.175.76.161
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้และเข้าใจดีค่ะ

จามจุรี
IP: xxx.175.76.161
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วเข้าใจค่ะ

นัทธพงษ์
IP: xxx.175.76.161
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้ครับ

สัญชัย
IP: xxx.175.76.161
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้ครับ

พรพิทัศน์
IP: xxx.175.76.161
เขียนเมื่อ 

สนูกมากครับ

อาทิตย์
IP: xxx.175.76.161
เขียนเมื่อ 

สนุกมากครับ

เกวลิน
IP: xxx.175.76.161
เขียนเมื่อ 

สนุกมากค่ะ

พรพิทักษ์
IP: xxx.26.202.116
เขียนเมื่อ 

พึงเข้าใจครับ

สัญชัย
IP: xxx.26.202.116
เขียนเมื่อ 

เข้าใจง่าย

อาทิตย์
IP: xxx.26.202.116
เขียนเมื่อ 

ชัดเจนดีมากครับ

นัทธพงษ์
IP: xxx.26.202.116
เขียนเมื่อ 

ดีจังเลย

ธวัชชัย
IP: xxx.26.202.116
เขียนเมื่อ 

หาเป็นแล้วครับ

สิทธิชัย
IP: xxx.26.202.116
เขียนเมื่อ 

ง่ายจัง ดีจังเลย หาเป็นแล้ว

สาคร
IP: xxx.26.202.116
เขียนเมื่อ 

มาดูแล้วครับ เข้าใจด้วย

ชล
IP: xxx.26.202.116
เขียนเมื่อ 

หาวิธีนี้ง่ายดี

ลัทธพล
IP: xxx.26.202.116
เขียนเมื่อ 

ง่ายเลยแหละทีนี้

อำพล
IP: xxx.26.202.116
เขียนเมื่อ 

พึ่งรู้นะเนี้ย ดีจัง

ธัญญา
IP: xxx.26.202.116
เขียนเมื่อ 

วิธีนี้ง่ายด้วยแหละ

สุภาพร
IP: xxx.26.202.116
เขียนเมื่อ 

แบบนี้หาง่ายจัง

Mix
IP: xxx.121.34.157
เขียนเมื่อ 

เรียนไปเรื่อยไม่ง่ายหรอก ห.ร.ม 15 36 90 = 3600 - -*

กัณฐิกา เสมอภักดิ์
IP: xxx.26.202.170
เขียนเมื่อ 

ดีใจจังเลยที่ทำได้แล้ว

ลักษณพร ธิบูรบุญ
IP: xxx.26.202.170
เขียนเมื่อ 

ชอบคนน่ารัก

กฤติยาภรณ์ สมทรัพย์
IP: xxx.26.202.170
เขียนเมื่อ 

ชอบมากค่ะ

ยุพาพร ทับทิมทอง
IP: xxx.26.202.170
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

จิราพร แสงผาด
IP: xxx.26.202.170
เขียนเมื่อ 

รักนะค่ะ

ยุวดี ศรีหาฤทธิ์
IP: xxx.26.202.170
เขียนเมื่อ 

ชอบค่ะ

กัณฐิกา เสมอภักดิ์
IP: xxx.26.202.170
เขียนเมื่อ 

ดีใจจังเลยที่ทำได้แล้ว

กฤษณะพงศ์ สุชะนะชา
IP: xxx.26.207.177
เขียนเมื่อ 

ง่ายจังเลยครับ

นัฏรินทร์ วันทาพรม
IP: xxx.26.207.177
เขียนเมื่อ 

เรียนง่าย เข้าใจยาก

นัฏรินทร์ วันทาพรม
IP: xxx.26.207.177
เขียนเมื่อ 

เรียนง่าย เข้าใจยาก

กวีพัชร์
IP: xxx.68.233.17
เขียนเมื่อ 

ง่ายมากคับ

หมายเลขบันทึก

268236

เขียน

15 Jun 2009 @ 09:35
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 20:42
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 83, อ่าน: คลิก