การเขียนผลบวกในรูปการคูณ

การเขียนผลบวกในรูปการคูณ

 

 

 

 

วิธีเขียนการบวกให้อยู่ในรูปการคูณ

สังเกต     

         ก.  4  +  4  +  4               =  × 4           =  20

              (x 4  หมายถึงเลข  จำนวน  5  ตัวบวกกัน ) 

         ข.  7 +          =   6 × 7            =  42

               ( 6 x 7 หมายถึงเลข  7  จำนวน  6  ตัวบวกกัน ) 

          ค.  0.3  +  0.3  +  0.3  +  0.3            =  × 0.3          =  1.2

               ( 4 x 0.3 หมายถึงเลข  0.3  จำนวน  4  ตัวบวกกัน ) 

          ง.   2.5  +  2.5  +  2.5  +  2.5  + 2.5   =  × 2.5         =  12.5

               ( 5 x 2.5 หมายถึงเลข  2.5  จำนวน  5  ตัวบวกกัน ) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูสูรย์ความเห็น (24)

เขียนเมื่อ 

ทำไมไม่   4+4+4+4+4  = 4x5  = 20

( 4x5 หมายถึง เลข 4 จำนวน 5 ตัวบวกกัน)ครับ

เขียนเมื่อ 

ให้สังเกต

   ก.   5  +  5  +  5  +  5   =    20

   เราจึงเขียนเป็นสัญลักษณ์ว่า  4 × 5  =   20   (นั่นหมายถึง  5 จำนวน  4  ตัวรวมกัน)

 

   ข.   4 + 4 + 4 + 4 + 4   =    20 

   เราจึงเขียนเป็นสัญลักษณ์ว่า  5  × 4   =  20  (นั่นหมายถึง  4 จำนวน  5  ตัวรวมกัน)

 

 

ลักษณพร ธิบูรบุญ
IP: xxx.26.203.95
เขียนเมื่อ 

ชอบคุณค่ะ

จิราภร แสงผาด
IP: xxx.26.203.95
เขียนเมื่อ 

รักนะคนดี

กัณฐิกา เสมอภักดิ์
IP: xxx.26.203.95
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

ยุพาพร ทับทิมทอง
IP: xxx.26.203.95
เขียนเมื่อ 

โชคดีค่ะ

อมรรัตน์ สุริยะธรรม
IP: xxx.26.203.95
เขียนเมื่อ 

เรียนให้เก่ง

อมรรัตน์ เสียงเย็น
IP: xxx.26.203.95
เขียนเมื่อ 

เรียนไปเดี๋ยวก็เก่ง

สุมานี บุญเนตร
IP: xxx.26.200.199
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

กฤษติพงษ์ พิมพ์สุทธิ์
IP: xxx.26.200.199
เขียนเมื่อ 

ยิ่งเรียน ยิ่งง่าย

กฤษติพงษ์ พิมพ์สุทธิ์
IP: xxx.26.200.199
เขียนเมื่อ 

ยิ่งเรียน ยิ่งง่าย

ยุวดี ศรีหาฤทธิ์
IP: xxx.26.200.199
เขียนเมื่อ 

ชอบคนอ่าน

ยุวดี ศรีหาฤทธิ์
IP: xxx.26.200.199
เขียนเมื่อ 

รักนะเด็กโง่

ชัชวาร เวชพันธ์
IP: xxx.26.200.199
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

อดิศักดิ์ ภาวนิชย์
IP: xxx.26.200.199
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

ภาวิต ดีดวงพันธ์
IP: xxx.26.200.199
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ขอบคุณครับ

กฤษณะพงศ์ สุชะนะชา
IP: xxx.26.207.177
เขียนเมื่อ 

เรียนดีมีอาชีพ

นิราวรรณ สุมานิตย์
IP: xxx.26.207.177
เขียนเมื่อ 

ยิ่งเรียน ยิ่งดี

นัฏรินทร์ วันทาพรม
IP: xxx.26.207.177
เขียนเมื่อ 

ยิ่งเรียน ยิ่งรัก

สุภัสสร นิดกสุข
IP: xxx.26.207.177
เขียนเมื่อ 

ยิ่งเรียน ยิ่งเก่ง

วิจิตร นิจสุข
IP: xxx.26.207.177
เขียนเมื่อ 

เรียนดี มีคนรัก

ปิยดา สุมานิตย์
IP: xxx.26.207.177
เขียนเมื่อ 

ชอบมากค่ะ

เด็กชายวิทวัส สุวรรณปา
IP: xxx.29.186.219
เขียนเมื่อ 

เข้าใจแล้วครับ

ด.ญ รัตติยา โยธี
IP: xxx.158.166.160
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่ให้ความรุ้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์

หมายเลขบันทึก

423642

เขียน

02 Feb 2011 @ 10:58
()

แก้ไข

11 Dec 2012 @ 13:37
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ดอกไม้: 1, ความเห็น: 24, อ่าน: คลิก