การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพัน

วิธีการหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพัน

การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพัน ให้พิจารณาตัวเลขในหลักดังนี้

  1. ให้สังเกตตัวเลขในหลักร้อยของจำนวนนับที่กำหนดให้ ถ้าเป็นเลข 1-4 ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของจำนวนนั้นจะเป็นจำนวนเต็มพันตามหลักพันของจำนวนนับที่กำหนดมาให้นั้น

 ตัวอย่าง 1    หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 2345  คือจำนวนใด

วิธีหาคำตอบ     

    2345    (สังเกต  3  เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักร้อยมีค่าอยู่ระหว่าง 1-4)

     ดังนั้น   ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ  2345  คือ  2000  นั่นเอง

        (ค่าประมาณจำนวนเต็มพันตามหลักพันของจำนวนนับที่กำหนดมานั้นเอง)

 

 ตัวอย่าง 2    หาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 6489  คือจำนวนใด

วิธีหาคำตอบ     

    6489    (สังเกต  4  เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักร้อยมีค่าอยู่ระหว่าง 1-4)

     ดังนั้น   ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ  6489  คือ   6000  นั่นเอง

         (ค่าประมาณจำนวนเต็มพันตามหลักพันของจำนวนนับที่กำหนดมานั้นเอง)

 

    2. ให้สังเกตตัวเลขในหลักร้อยของจำนวนนับที่กำหนดให้ ถ้าเป็นเลข 5-9 ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของจำนวนนับนั้นจะเป็นจำนวนเต็มพันของจำนวนนับที่มากกว่าที่กำหนดมาให้เพิ่มอีกหนึ่งพัน 

ตัวอย่าง 1    ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ  6768  คือจำนวนใด

วิธีหาคำตอบ     

      6768    (สังเกต  7  เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักร้อยมีค่าอยู่ระหว่าง 5-9)

      ดังนั้น   ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ  6768  คือ  7000  นั่นเอง (จาก 6000 เป็น 7000)

(ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของจำนวนนับนั้นจะเป็นจำนวนเต็มพันของจำนวนนับที่มากกว่าที่กำหนดมาให้เพิ่มอีกหนึ่งพัน)

ตัวอย่าง 2    ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ  8923  คือจำนวนใด

วิธีหาคำตอบ     

      8923   (สังเกต  9  เป็นตัวเลขที่อยู่ในหลักร้อยมีค่าอยู่ระหว่าง 5-9)

      ดังนั้น   ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 8923 คือ 9000  นั่นเอง (จาก 8000 เป็น 9000) 

(ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของจำนวนนับนั้นจะเป็นจำนวนเต็มพันของจำนวนนับที่มากกว่าที่กำหนดมาให้เพิ่มอีกหนึ่งพัน)