ห้องแซง

ห้องแซง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครูชำนาญการพิเศษ(ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
Usernameprakob2553
สมาชิกเลขที่133441
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

  
ปีการศึกษา  2545  ครูที่ปรึกษาดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากกรมสามัญศึกษา 

ปีการศึกษา  2550  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ปีการศึกษา  2550  เกียรติบัตรพร้อมโล่เกียรติยศ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

                         ประเภทครูผู้สอนจากสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดยโสธร

ปีการศึกษา  2551  เกียรติบัตรครูภาษาต่างประเทศดีเด่น  ระดับเหรียญทองจาก

                         คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา  2552  ครูชำนาญการพิเศษ(ภาษาอังกฤษ)

ปีการศึกษา  2553  ทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนประถม-มัธยม  in Hermann 

                         Gmeinor  School  in  Danang  Vietnam