กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต

หนึ่งคนกับความเดียวดาย
อ่าน 4898 · ความเห็น 10
Fri May 11 2007 23:34:02 GMT+0700 (ICT)
รักเอย โอบอุ้ม คลุมชีวิต
อ่าน 2446 · ความเห็น 2
Fri May 11 2007 10:29:08 GMT+0700 (ICT)
ถึงวันจาก เพื่อค้นหา..
อ่าน 2216 · ความเห็น 1
Fri May 04 2007 11:29:38 GMT+0700 (ICT)
ฝาก...ถึงเธอ
อ่าน 2608 · ความเห็น 1
Tue May 01 2007 22:43:25 GMT+0700 (ICT)
ต้นกล้าประชาธิปไตย
อ่าน 9266 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 11
Thu Apr 12 2007 00:57:01 GMT+0700 (ICT)
Tue Apr 10 2007 23:42:53 GMT+0700 (ICT)
คนเหงาใจ
อ่าน 3317
Fri May 11 2007 23:33:35 GMT+0700 (ICT)
ไม่ได้โรแมนติกอ่อนหวาน
อ่าน 2143 · ความเห็น 4
Wed May 09 2007 11:51:57 GMT+0700 (ICT)
Thu May 03 2007 09:49:31 GMT+0700 (ICT)
Fri Apr 13 2007 01:22:28 GMT+0700 (ICT)
จากลา
อ่าน 780
Wed Apr 11 2007 00:40:05 GMT+0700 (ICT)
คุณและฉันนั้นก็คน
อ่าน 762 · ความเห็น 1
Thu Feb 15 2007 14:33:08 GMT+0700 (ICT)
พยายามลืมฉันได้ไหม..
อ่าน 2215 · ความเห็น 10
Fri May 11 2007 23:31:27 GMT+0700 (ICT)
อย่ามองฉันเป็นคนอ่อนแอ
อ่าน 2182 · ความเห็น 4
Wed May 09 2007 11:49:51 GMT+0700 (ICT)
อยากสาปเธอเป็นแมวเหมียว
อ่าน 1181 · ความเห็น 1
Thu May 03 2007 09:47:48 GMT+0700 (ICT)
สังคม
อ่าน 1414 · ความเห็น 1
Thu Apr 12 2007 00:58:13 GMT+0700 (ICT)
วิงวอน
อ่าน 1065
Tue Apr 10 2007 23:45:22 GMT+0700 (ICT)
Thu Feb 15 2007 14:32:00 GMT+0700 (ICT)
Fri May 11 2007 10:29:17 GMT+0700 (ICT)
ไม่ต้องให้ใจฉันมากนัก.
อ่าน 1899 · ความเห็น 7
Fri May 04 2007 11:30:03 GMT+0700 (ICT)
เพลงชะตา
อ่าน 1391 · ความเห็น 1
Tue May 01 2007 22:44:27 GMT+0700 (ICT)
Thu Apr 12 2007 00:57:03 GMT+0700 (ICT)
รักษ์ป่าอยู่คู่บ้าน
อ่าน 2041 · ความเห็น 2
Tue Apr 10 2007 23:44:03 GMT+0700 (ICT)
Thu Feb 15 2007 14:31:32 GMT+0700 (ICT)
หนึ่งคนกับความเดียวดาย
อ่าน 4898 · ความเห็น 10
Fri May 11 2007 23:34:02 GMT+0700 (ICT)
คนเหงาใจ
อ่าน 3317
Fri May 11 2007 23:33:35 GMT+0700 (ICT)
พยายามลืมฉันได้ไหม..
อ่าน 2215 · ความเห็น 10
Fri May 11 2007 23:31:27 GMT+0700 (ICT)
Fri May 11 2007 10:29:17 GMT+0700 (ICT)
รักเอย โอบอุ้ม คลุมชีวิต
อ่าน 2446 · ความเห็น 2
Fri May 11 2007 10:29:08 GMT+0700 (ICT)
ไม่ได้โรแมนติกอ่อนหวาน
อ่าน 2143 · ความเห็น 4
Wed May 09 2007 11:51:57 GMT+0700 (ICT)
อย่ามองฉันเป็นคนอ่อนแอ
อ่าน 2182 · ความเห็น 4
Wed May 09 2007 11:49:51 GMT+0700 (ICT)
ไม่ต้องให้ใจฉันมากนัก.
อ่าน 1899 · ความเห็น 7
Fri May 04 2007 11:30:03 GMT+0700 (ICT)
ถึงวันจาก เพื่อค้นหา..
อ่าน 2216 · ความเห็น 1
Fri May 04 2007 11:29:38 GMT+0700 (ICT)
Thu May 03 2007 09:49:31 GMT+0700 (ICT)
อยากสาปเธอเป็นแมวเหมียว
อ่าน 1181 · ความเห็น 1
Thu May 03 2007 09:47:48 GMT+0700 (ICT)
เพลงชะตา
อ่าน 1391 · ความเห็น 1
Tue May 01 2007 22:44:27 GMT+0700 (ICT)
ฝาก...ถึงเธอ
อ่าน 2608 · ความเห็น 1
Tue May 01 2007 22:43:25 GMT+0700 (ICT)
Fri Apr 13 2007 01:22:28 GMT+0700 (ICT)
สังคม
อ่าน 1414 · ความเห็น 1
Thu Apr 12 2007 00:58:13 GMT+0700 (ICT)
Thu Apr 12 2007 00:57:03 GMT+0700 (ICT)
ต้นกล้าประชาธิปไตย
อ่าน 9266 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 11
Thu Apr 12 2007 00:57:01 GMT+0700 (ICT)
จากลา
อ่าน 780
Wed Apr 11 2007 00:40:05 GMT+0700 (ICT)
วิงวอน
อ่าน 1065
Tue Apr 10 2007 23:45:22 GMT+0700 (ICT)
รักษ์ป่าอยู่คู่บ้าน
อ่าน 2041 · ความเห็น 2
Tue Apr 10 2007 23:44:03 GMT+0700 (ICT)
Tue Apr 10 2007 23:42:53 GMT+0700 (ICT)
คุณและฉันนั้นก็คน
อ่าน 762 · ความเห็น 1
Thu Feb 15 2007 14:33:08 GMT+0700 (ICT)
Thu Feb 15 2007 14:32:00 GMT+0700 (ICT)
Thu Feb 15 2007 14:31:32 GMT+0700 (ICT)