กวีสี่แถว

  ติดต่อ

ความหลง

เขียนเมื่อ  
889 9 16

ห่มวิชา

เขียนเมื่อ  
670 8 8

ดินทราย

เขียนเมื่อ  
749 3 7

ระดูกาล

เขียนเมื่อ  
777 6 15

เครื่องนุ่ง

เขียนเมื่อ  
713 7 19

คนจูงควาย

เขียนเมื่อ  
3,739 9 28

ธรรมซาติของมนุษย์

เขียนเมื่อ  
656 1 10

อ่านปึ้ม

เขียนเมื่อ  
809 4 14

ดื่มเหล้า

เขียนเมื่อ  
1,170 3 6

ดอกไม้ในหัวใจ

เขียนเมื่อ  
641 3 8

เข็ม

เขียนเมื่อ  
679 4 4

ซ่างย้อมผ้าดำ

เขียนเมื่อ  
1,174 4 8

ดื่มน้ำ

เขียนเมื่อ  
506 3 10

หมากพร้าว

เขียนเมื่อ  
1,600 2 6

ขี้เข็บ

เขียนเมื่อ  
1,731 2 3

ห้วยน้ำลิน

เขียนเมื่อ  
595 3 6

ฟ้าลิขิต

เขียนเมื่อ  
540 1 5

ผลงานและน้ำลาย

เขียนเมื่อ  
465 2 2