กวีสี่แถว

นีนาถ

ความหลง

เขียนเมื่อ  28 May 2011 @ 12:57
954916

ห่มวิชา

เขียนเมื่อ  16 May 2011 @ 06:12
67588

ดินทราย

เขียนเมื่อ  08 Apr 2011 @ 01:52
75837

ระดูกาล

เขียนเมื่อ  02 Apr 2011 @ 10:52
785615

เครื่องนุ่ง

เขียนเมื่อ  27 Mar 2011 @ 12:12
717719

คนจูงควาย

เขียนเมื่อ  24 Mar 2011 @ 02:14
3,844928

ธรรมซาติของมนุษย์

เขียนเมื่อ  19 Mar 2011 @ 10:15
658110

อ่านปึ้ม

เขียนเมื่อ  17 Mar 2011 @ 02:24
819414

สลักไว้เทิ่งแผ่นดินฝั่งขวา

เขียนเมื่อ  14 Mar 2011 @ 02:05
95432

ดื่มเหล้า

เขียนเมื่อ  14 Mar 2011 @ 01:48
1,17736

ดอกไม้ในหัวใจ

เขียนเมื่อ  12 Mar 2011 @ 12:25
64438

เข็ม

เขียนเมื่อ  12 Mar 2011 @ 12:05
68144

ซ่างย้อมผ้าดำ

เขียนเมื่อ  10 Mar 2011 @ 00:57
1,19048

ดื่มน้ำ

เขียนเมื่อ  06 Mar 2011 @ 05:33
510310

หมากพร้าว

เขียนเมื่อ  26 Feb 2011 @ 13:57
1,62426

ขี้เข็บ

เขียนเมื่อ  26 Feb 2011 @ 13:53
1,75023

ห้วยน้ำลิน

เขียนเมื่อ  19 Feb 2011 @ 10:15
61436

ฟ้าลิขิต

เขียนเมื่อ  12 Feb 2011 @ 13:20
54515

ผลงานและน้ำลาย

เขียนเมื่อ  06 Feb 2011 @ 09:51
47022