นีนาถ

นีนาถ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Intermountain Homecare
Usernameneenat
สมาชิกเลขที่143113
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประถมต้น- ร.ร. สามัคคีวัฒนา

ประถมปลาย - ร.ร.สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15

มัธยมศึกษา- ร.ร. ยโสธร  (อ.บ. ๗)

อุดมศึกษา- วิทยาลัยครูสวนดุสิต

                 ค.บ.  (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

                 ก.ศม. (การมัธยมศึกษา- สาขาการสอนภาษาอังกฤษ)

                           มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร

                  Salt Lake Community College, Utah USA