ซำนาญตั้งแต่ย้อม        ผ้าอื่นเป็นสีดำ

ย้อมผ้าสีดำนิล              ออกขาว บ่มิได้

ผิดพลาด เผลอทำไว้    ฝังใจฮอยด่าง

ก่อนเฮาวางบาทก้าว     ระวังไว้ย่อมดี

 

Salt Lake City, 14 Oct 2009