อนุทินล่าสุด


ยูมิ
เขียนเมื่อ

มาเรียงถ้อยร้อยมาลัยในกระทง

จัดบรรจงลงกลีบสวยรวยจิตใส

อธิษฐานผ่านเวิ้งน้ำหนามาลัย

ล่องลอยไปไกลสุดแสงแรงทุกข์ เทอญ.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

อันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียว

เอาให้เชี่ยวชาญเถิดบังเกิดผล

รู้อะไรให้รู้จริงยิ่งในตน

หมั่นฝึกฝนจนเชี่ยวชาญชำนาญเอย...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

มาชมเล่นเห็นใต้ต้นไม้เขียวใบ

ชุ่มชื่นใจในม้านั่งยังฝันหา

ธรรมชาติชวนเชิญเพลิดเพลินตา

น้อมนำมาหาอารมณ์..แห่งธรรม...เอย.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

พูดรื่นหูดูรื่นตาพารื่นใจ

สุขอยูในภาษามาสื่อสาร

อิ่มอบอวนชวนชื่นรื่นสำราญ

เราเบิกบานเพราะคำพูดจากใจจริง...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

รับไออุ่นบุญเหลือเมื่อมาเจอ

คู่เคียงเธอยามฟ้างามอร่ามสี

อุ่นอารมณ์ห่มฟ้ากว้างกลางราตรี

ดวงฤดีพี่แช่มชื่นรื่นเริง..เอยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

ยามฟ้างามนามเจ้าเคล้าเคลียคลอ

เฝ้ายกยอพอใจในภาพฝัน

งามเมฆลอยปรอยสายฝนชนแสงกัน

สาดส่องพลันสีทองทาบอาบน้ำเลความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

มาชมอ่านกาลกลอนตอนมองเป็น

มองแล้วเห็นมีธรรมนำสั่งสอน

แต่วิถีชีวิตคือละคร

บทบางตอนย้อนเกิดดับไม่เที่ยง..เอยความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

ดูโดดเดี่ยวเดียวดายได้ดูดดื่ม

ยังไม่ลืมเหลียวแลมองจ้องตามหลัง

ดึงด้วยได้ดันด้วยดื้อดูเด่นดัง

ดันดึงยังเป็นประเด็นชวนคิด..เอย...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

เฝ้าฟูมฟักฟูฟ่องฟองฟากฟ้า

เหม่อมองมาม่านเมฆหมู่หมอกใหม่

ดอกดกดื่นตื่นตาพนาไพร

สานสายใยในไฟฝันนิรันดร์..เอย.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

เมื่อมากมองมีมุมมืดมามองใหม่

แนบเนื้อในนอนเหน็บหนาวในหนองน้ำ

จนเจ็บเจียมจ้องจดจ่อเจ็บจนจำ

เหล็กแหลมตำน้ำกระเซ็นเห็นแจ้ง..เอย.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

ถึงจะเป็นดอกหญ้าก็ดอกไม้

งดงามในผืนดินถิ่นอาศัย

เป็นราชาไร้มงกุฏช่างประไร

โลกยังให้ดอกหญ้าบานคู่ฟ้าดิน...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

ถ้าเป็นมวยก็ถูกคู่ในพระพุทธศาสนาคือปัญญาต่อสู้กันกับอวิชชา

คนเรามีสองประเภทคือบางคนถือดาบเป็นอาวุธคือปัญญานั้นเอง 

 แต่บางคนถือดาบเป็นอาวุธคืออวิชชา ( ความไม่รู้ ) นั้นแล...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

ต้นเหตุแห่งความยุ่งยากใดใดทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มาจากการมีตัวตนของเรา ( อัตตานุทิฏฐิ )ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

พระพุทธศาสนาไม่เรียกร้องให้ผู้มาศรัทธาใดทั้งสิ้น  แต่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มายืนยันในเรื่องความจริงทางปัญญานั้แลความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

เมื่อคนเรานอนหลับแล้วตื่นขึ้นมา  เมื่อคนเราลืมตาแล้วหลับตา  สิ่งเหล่านี้เป็นความสืบเนื่อง ( สันตะติ ) แม้ความตายก็เป็นเพียงช่วงท้ายสุดของขณะจิตดับเปลี่ยนไปหาขณะจิตเกิดในความสืบต่อเนื่องกัน...ชีวิตหลังความตายจึงเป็นสิ่งไม่เร้นลับอะไร..?ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

ปกติเรามักจะเห็นหยดน้ำค้างบนยอดหญ้าในยามเช้า ๆ หรือหยดน้ำค้างบนใบบัวแต่มักมีจำนวนน้อย  วันนี้หลังฝนตกเห็นหยดน้ำค้างมากมหาศาลเรียงกันเป็นแถวแต่ไม่ใช่อยู่บน  กับอยู่ล่างหรืออยู่ใต้แทน  คือ หยดน้ำค้างใต้สายไฟฟ้าที่ทอดยาวหรือหยดน้ำค้างใต้ราวตากผ้านั้นเอง...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

คนเรานี้เป็นผลผลิตมาจากความคิดและการทำมาแสนนาน  คนเราไม่ใช่สิ่งสำเร็จรูปเหมือนอาหารสำเร็จรูป  คนเรายังคงเปลี่ยนแปลงไปด้วยมุมคิดและการทำของเขาเอง...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

การเรียนรู้โดยการแนะนำสู่สถานที่จริงทำจริงนั้นจะทำให้ผู้เรียนเข้าถึงเข้าใจในบทเรียน... ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนเก่งคนดี..?

ผมเองนั้นพยายามเลี้ยงลูกแบบไม่ให้เขารู้ว่าเราเลี้ยงเราสอนคือว่า  จะไม่สอนไม่จ้ำจี้ให้ลูกได้เรียนรู้อะไรเป็นพิเศษเลย  แต่ผมพยายามที่จะกระทำตนเองให้ลูก เห็นเป็นตัวอย่างในทางดีมีศีลธรรม 

 ผมเข้าใจว่าช่วงวัยเด็กมาจนถึงระดับชั้นประถมนี้เขายังไม่พร้อมที่จะใส่ใจรับฟังเวลาคุณพ่อคุณแม่อบรมสั่งสอนให้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ดังนั้นการปฏิบัติให้ดูเป็นอยู่ให้ลูกเห็นใกล้ชิดนี้ละถือว่าจะทำให้ลูกเป็นคนเก่งและดีได้นั้นเอง.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

แม้หลายสิ่งจะผ่านไปตามกาลเวลา  แต่ดูเหมือนว่าความทรงจำที่เป็นประสบการณ์ตรงของตนเองไม่ผ่านไปตามเวลาด้วย.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

เมื่อสองตาเรามองเห็นคนอื่นเลยลืมมองตนเองไปหลายชั่วโมงและเห็นความผิดของคนอื่นเฝ้าบอกเขาให้แก้ไขสิ่งผิดเหล่านั้น

แท้จริงการแก้ไขในสิ่งที่ตนควรทำคือการมองเข้ามาในตนแล้แก้ไขในตนเองดีกว่าจะตามแก้ไขที่คนอื่นตามสายตาเรามองเห็นว่าเขาควรแก้ไขนะ...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

คนเราจักสูญสิ้นหากถวิลถึงสินทรัพย์

พวกสัตว์มักติดกับเพราะหลงงับไม่เลือกเหยื่อความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

อยู่ใกล้ฝั่งน้ำเรียนรู้ใจปลา

อยู่ใกล้ชายป่าเรียนรู้เสียงนกความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

ระยะทางทดสอบได้ด้วยรถยนต์

งานของคนพิสูจน์ได้ด้วยน้ำใจความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ยูมิ
เขียนเมื่อ

ถ้าต้นไม้ตรงแล้วใยหวั่นเงาจันทร์เฉ

ถ้ารากลึกไม่โซเซหวั่นไหวด้วยแรงลมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท