อนุทิน #49820

มาชมอ่านกาลกลอนตอนมองเป็น

มองแล้วเห็นมีธรรมนำสั่งสอน

แต่วิถีชีวิตคือละคร

บทบางตอนย้อนเกิดดับไม่เที่ยง..เอย

เขียน:

ความเห็น (0)