อนุทิน 49820 - ยูมิ

  ติดต่อ

มาชมอ่านกาลกลอนตอนมองเป็น

มองแล้วเห็นมีธรรมนำสั่งสอน

แต่วิถีชีวิตคือละคร

บทบางตอนย้อนเกิดดับไม่เที่ยง..เอย

  เขียน:  

ความเห็น (0)