อนุทิน 47803 - ยูมิ

  ติดต่อ

ถึงจะเป็นดอกหญ้าก็ดอกไม้

งดงามในผืนดินถิ่นอาศัย

เป็นราชาไร้มงกุฏช่างประไร

โลกยังให้ดอกหญ้าบานคู่ฟ้าดิน...

  เขียน:  

ความเห็น (0)