อนุทิน #47704

ต้นเหตุแห่งความยุ่งยากใดใดทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มาจากการมีตัวตนของเรา ( อัตตานุทิฏฐิ )

เขียน:

ความเห็น (0)