อนุทิน 50434 - ยูมิ

ยูมิ

มาเรียงถ้อยร้อยมาลัยในกระทง

จัดบรรจงลงกลีบสวยรวยจิตใส

อธิษฐานผ่านเวิ้งน้ำหนามาลัย

ล่องลอยไปไกลสุดแสงแรงทุกข์ เทอญ.

เขียน 02 Nov 2009 @ 16:56 ()


ความเห็น (0)