อนุทิน 36619 - ยูมิ

ยูมิ

เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนเก่งคนดี..?

ผมเองนั้นพยายามเลี้ยงลูกแบบไม่ให้เขารู้ว่าเราเลี้ยงเราสอนคือว่า  จะไม่สอนไม่จ้ำจี้ให้ลูกได้เรียนรู้อะไรเป็นพิเศษเลย  แต่ผมพยายามที่จะกระทำตนเองให้ลูก เห็นเป็นตัวอย่างในทางดีมีศีลธรรม 

 ผมเข้าใจว่าช่วงวัยเด็กมาจนถึงระดับชั้นประถมนี้เขายังไม่พร้อมที่จะใส่ใจรับฟังเวลาคุณพ่อคุณแม่อบรมสั่งสอนให้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ดังนั้นการปฏิบัติให้ดูเป็นอยู่ให้ลูกเห็นใกล้ชิดนี้ละถือว่าจะทำให้ลูกเป็นคนเก่งและดีได้นั้นเอง.

เขียน 21 Apr 2009 @ 15:41 ()


ความเห็น (0)