อนุทิน 48706 - ยูมิ

ยูมิ

ดูโดดเดี่ยวเดียวดายได้ดูดดื่ม

ยังไม่ลืมเหลียวแลมองจ้องตามหลัง

ดึงด้วยได้ดันด้วยดื้อดูเด่นดัง

ดันดึงยังเป็นประเด็นชวนคิด..เอย...

เขียน 15 Oct 2009 @ 20:54 ()


ความเห็น (0)