อนุทิน 48706 - ยูมิ

  ติดต่อ

ดูโดดเดี่ยวเดียวดายได้ดูดดื่ม

ยังไม่ลืมเหลียวแลมองจ้องตามหลัง

ดึงด้วยได้ดันด้วยดื้อดูเด่นดัง

ดันดึงยังเป็นประเด็นชวนคิด..เอย...

  เขียน:  

ความเห็น (0)