อนุทินล่าสุด


pkaek
เขียนเมื่อ

อ่านงานนำเสนอของวิทยากร ในการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง ของCOP HI ซึ่งงานจะจัดในวันที่22,23มีนาคม2560 วิทยากร 2 คน คุณนิรันดร์ นายกชน และคุณสุมนา สัมฤทธิ์รินทร์ จัดทำpower point มาค่อนข้างสมบูรณ์แบบ แต่ในฐานะผู้ตรวจและที่ปรึกษา จะต้องหาจุดอ่อนเพื่อพัฒนาการนำเสนอเสมอ ในการทำงานนี้แต่ละครั้ง

1.หาจุดที่ต้องเสนอเพิ่ม/ปรับปรุง ซึ่งครั้งนี้ ได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับคำถามสุดท้ายที่จะประเมินความเข้าใจของผู้เข้าอบรม

2.สรุปคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้จัดทำสามารถนำไปดำเนินการต่อ

3.มีคำชมเล็กน้อยเพื่อเป็นกำลังใจ

4.จะแก้ไขให้เลยเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
pkaek
เขียนเมื่อ

วันจักรีค่ะ เคียร์งานค้างอยู่บ้านทำงานทั้งวัน คุ้มมาก ตรวจ Unit profile OPDAE สลับกับเขียนบทความวิจัยเรื่อง " ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาบริการผู้ป่วยที่มีภาวะฉุก" เสร็จแล้วได้ความรู้สึกดีค่ะ เข้าใจถึงความสำเร็จมันดีอย่างนี้นี่เอง ลองทำดูความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
pkaek
เขียนเมื่อ

ใช้เวลาวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ กับการตรวจ..บทคัดย่องานพัฒนาของทีมผู้ร่วมดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในฐานะเป็นเลขานุการคณะกรรมการทีมนำอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จำนวน ๑๐ ฉบับ ส่งพื่อนำเสนองานวันคุณภาพศรีนครินทร์ ๒๓ มิย ๕๘

และมาต่อด้วยตรวจเครื่องมืองานวิจัยในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อยๆๆๆ

ไปกินสลัดที่ร้านGo Green มีความสุขความเห็น (1)
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
pkaek
เขียนเมื่อ

อ่านทำความเข้าใจ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อยที่มีความเสี่ยงสูง ในระยะฉุกเฉิน เตรียมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ม.ขอนแก่น ในวันที่ 19 พฤษภาคม2558 งานหนักที่คุ้มค่าเพราะจะนำสู่การปฏิบัติในคลินิก คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการอย่างมาก เป็นหนึ่งในการพัฒนาคนและพัฒนาระบบงานอุบัติเหตุของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ความเห็น (1)

สามารถนำมาต่อยอด คือ การนำสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
pkaek
เขียนเมื่อ

ต้องใช้ความเพียรในการเรียบเรียง ผลงานเชิงวิเคราะห์ ๒ เรื่องเพื่อส่งงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ นี้ ในฐานะพยาบาลเชี่ยวชาญ คือ ๑ วิเคราะห์งานเรื่อง การเฝ้าระวังผู้บาดเจ็บของโรงพยาบาลศรีนครินทร์และ ๒ การประเมินคัดแยกประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ขณะที่งานประจำล้นมือ ยอมรับว่าแสนเหนื่อยแต่ได้ประโยชน์มาก สำหรับการทำการพัฒนางานต่อไปความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
pkaek
เขียนเมื่อ

13พค วันวิสาขบูชา วันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้า ชาวพุทธ เจริญรอยตามองค์ศาสดา=คิดดีมีสมาธิ ทำดีบังเกิดผลสำเร็จทุกประการความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
pkaek
เขียนเมื่อ

ทำเอกสารเพื่อยื่นจริยธรรมวิจัย เรื่อง ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระยะเวลารักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เสร็จแล้ว เมื่อวานนี้ จะส่งไปให้น้องเรียนรู้ เป็นตัวอย่าง ทำอีก เรื่อง ก็ติดปัญหาเรื่อง mail kku กำลังปรับปรุง ไม่พบEmail adress รอก่อนนะความเห็น (1)

ยินดีกับสิ่งที่ทำ ทำงานหลวงแต่อย่าลืมงานราษฎร์.

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
pkaek
เขียนเมื่อ

การแบ่งเวลา สร้างสมดุลย์ของชีวิต แต่ตัวตนเราจะมีความเด่นชัดไปด้านใดด้านหนึ่งอยู่ดี  เรื่องงาน เรื่องส่วนตัว เรื่องสังคม หรือแบบกลางๆ ก็ไม่เด่นเรื่องใด เอาดีไม่ได้ ซึ่งขึ้นกับการกำหนดของตัวเราและสิ่งแวดล้อมที่เราสร้างขึ้นความเห็น (2)

การทำงานถ้าจะสำเร็จไปพร้อมกันเราต้องทำเพื่อส่วนรวม 2ใน 3 ทำงานตัวเอง 1 ใน3 แต่งานเราก็มีผลต่อองค์กรได้ด้วย แต่ก็ทำให้เรามีผลงานด้วย ถ้าเราทำโดยไม่เห็นผลงานของเราเลย ทำก็เหมือนไม่ได้ทำ พี่ใช้คตินี้เสมอในการทำงาน

งาน 1ใน 3 ที่เราทำต้องทำเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เราอยู่เพื่อให้งานเป็นระบบ ดังนั้นการทำงานประจำให้เป็นวิจัยน่าจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุด

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
pkaek
เขียนเมื่อ

เริ่มในส่วนที่รับผิดชอบการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากรเพื่อตำแหน่งสูงขึ้นเริ่มวันที่19มีนาคม2557 เชิญวิทยากรบรรยายเรื่องการประเมินค่างานของพยาบาลระดับเชี่ยวชาญ

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

pkaek
เขียนเมื่อ

เรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม วันจันทร์เป็นวันสุดท้ายแล้วต้องเลี้ยงฉลองแบบเบาๆๆความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

pkaek
เขียนเมื่อ

ปีนี้แม้ว่าสุขภาพยังพอใช้ได้ แต่เราควรป้องกัน เพราะเสื้อผ้าคับ ควรลดนำ้หนักอย่างจริงจังความเห็น (2)

อีกหนึ่งความตั้งใจด้วยค่ะ อิ อิ จะรอดไหมเนี่ย

pkaek
เขียนเมื่อ

วันหยุดปีใหม่นี้ทำอะไรก็ทำให้เสร็จ สิ่งที่อยู่ไม่อยู่ในแผน คือ ได้รับผิดชอบดำเนินการ -ร่างวิเคราะห์เกณฑ์กำหนดตำแหน่งพยาบาลเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ทำเสร็จสิ่งให้หัวหน้าในวันส่งท้ายปีเก่า และสิ่งอยู่ในแผน คือ กลับบ้านร่วมฉลองปีใหม่กับครอบครัว ในวันที่ 31ธันวาคม 2556-1มกราคม 2557 นับว่าสามารถจัดการได้ดีและมีความสุข `ค่ะ ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

pkaek
เขียนเมื่อ

สิ่งที่อยากให้เกิดในอนาคตคือ การก้าวหน้าความทันสมัยของการบริการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และความเข้าใจของผู้ให้และผู้ใช้บริการตรงกันมากที่สุด คือ เข้าใจความต้องการและความรู้สึกซึ่งกันและกัน ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

pkaek
เขียนเมื่อ

ร่วมเป็นหนึ่งในบรรณาธิการคู่มือศูนย์รายกรณี ตรวจรอบสุดท้ายไม่นานจะได้เห็นรูปเล่มความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

pkaek
เขียนเมื่อ

วันพ่อแห่งชาติขอให้ในหลวงทรงพระเจริญ
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

pkaek
เขียนเมื่อ

ไปร่วมงานสมรสน้องแจ่วและคุณจอนห์ ที่จังหวัดชัยภูมิ เป็นงานที่น่าประทับใจ เรียบง่ายและเป้นกันเองค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

pkaek
เขียนเมื่อ

เตรียมจัดทำโปสเตอร์นำเสนอ วันพยาบาล ด้วยภาษาง่ายๆให้สื่อสารประชาชนเข้าใจ งานพยาบาลที่มีการพัฒนาบริการด้วยงานวิจัย เริ่มทำแล้ว แต่ดูยังไง ภาษาวิชาการมาก ต้องแก้ไขอีกความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

pkaek
เขียนเมื่อ

ทำบุญที่วัดดงพอง จังหวัดขอนแก่น ถวายสังขทาน น้องดอกไม้ชวน โอกาสดี พระอาจารย์หลวงปู่ท่านอยู่พอดี ได้สนทนาธรรม จิตใจดี อนุโมทนาทานความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

pkaek
เขียนเมื่อ

Happy New Year 2012 everybody.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

pkaek
เขียนเมื่อ

ใกล้ปีใหม่ 2555เราต้องสรุปบทเรียนที่ผ่านมา ไม่ควรหยุดการเรียนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

pkaek
เขียนเมื่อ

บันทึกประสบการณ์ที่ประทับใจ คือ 3-5 มีนาคม 2554 ร่วมงานพระราชเพลิงสรีระสังขารหลวงตาบัวที่ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี ในฐานะทีมปฐมพยาบาล ตั้งใจเต็มที เราก็คนอุดร ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานมหากุศลนี้ค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

pkaek
เขียนเมื่อ

ประชุมถอดบทเรียน"การซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชน" 27ธันวาคม2553ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

pkaek
เขียนเมื่อ

สุขสันต์วันปีใหม่ 2554 ชาวโกทูโนทุกท่านค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

pkaek
เขียนเมื่อ

เตรียมประชุมซ้อมรับสาธารณภัย ณ จุดตั้งรับที่โรงพยาบาล วันที่ 7 ,9และ17ธันวาคม 2553 อบรมให้ความรู้และซ้อม Table Top Exercise วันที่ 20 ธันวาคม 2553และซ้อมวันที่ 27ธันวาคม 2553ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี