อนุทิน 72567 - pkaek

  ติดต่อ

ตรวจงาน นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ พึ่งทราบว่าเป็นหลักสูตร PHD วิจัยเรื่อง การจัดทำทะเบียนผู้บาดเจ็บ เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะเป็น APN of Trauma จึงมีโอกาสช่วยงานในส่วนนี้

  เขียน:  

ความเห็น (0)