อนุทิน #72567

ตรวจงาน นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ พึ่งทราบว่าเป็นหลักสูตร PHD วิจัยเรื่อง การจัดทำทะเบียนผู้บาดเจ็บ เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะเป็น APN of Trauma จึงมีโอกาสช่วยงานในส่วนนี้

เขียน:

ความเห็น (0)