อนุทิน 72567 - pkaek

pkaek

ตรวจงาน นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ พึ่งทราบว่าเป็นหลักสูตร PHD วิจัยเรื่อง การจัดทำทะเบียนผู้บาดเจ็บ เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะเป็น APN of Trauma จึงมีโอกาสช่วยงานในส่วนนี้

เขียน 04 Dec 2010 @ 08:14 ()


ความเห็น (0)