อนุทิน 135168 - pkaek

pkaek
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การแบ่งเวลา สร้างสมดุลย์ของชีวิต แต่ตัวตนเราจะมีความเด่นชัดไปด้านใดด้านหนึ่งอยู่ดี  เรื่องงาน เรื่องส่วนตัว เรื่องสังคม หรือแบบกลางๆ ก็ไม่เด่นเรื่องใด เอาดีไม่ได้ ซึ่งขึ้นกับการกำหนดของตัวเราและสิ่งแวดล้อมที่เราสร้างขึ้น

เขียน 04 May 2014 @ 07:38 ()


ความเห็น (2)

การทำงานถ้าจะสำเร็จไปพร้อมกันเราต้องทำเพื่อส่วนรวม 2ใน 3 ทำงานตัวเอง 1 ใน3 แต่งานเราก็มีผลต่อองค์กรได้ด้วย แต่ก็ทำให้เรามีผลงานด้วย ถ้าเราทำโดยไม่เห็นผลงานของเราเลย ทำก็เหมือนไม่ได้ทำ พี่ใช้คตินี้เสมอในการทำงาน

งาน 1ใน 3 ที่เราทำต้องทำเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เราอยู่เพื่อให้งานเป็นระบบ ดังนั้นการทำงานประจำให้เป็นวิจัยน่าจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุด