อนุทิน 130817 - pkaek

  ติดต่อ

สิ่งที่อยากให้เกิดในอนาคตคือ การก้าวหน้าความทันสมัยของการบริการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และความเข้าใจของผู้ให้และผู้ใช้บริการตรงกันมากที่สุด คือ เข้าใจความต้องการและความรู้สึกซึ่งกันและกัน 

  เขียน:  

ความเห็น (0)