อนุทิน 130817 - pkaek

pkaek

สิ่งที่อยากให้เกิดในอนาคตคือ การก้าวหน้าความทันสมัยของการบริการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และความเข้าใจของผู้ให้และผู้ใช้บริการตรงกันมากที่สุด คือ เข้าใจความต้องการและความรู้สึกซึ่งกันและกัน 

เขียน 20 Oct 2013 @ 22:04 ()


ความเห็น (0)