อนุทิน 133716 - pkaek

  ติดต่อ

เริ่มในส่วนที่รับผิดชอบการพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากรเพื่อตำแหน่งสูงขึ้นเริ่มวันที่19มีนาคม2557 เชิญวิทยากรบรรยายเรื่องการประเมินค่างานของพยาบาลระดับเชี่ยวชาญ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)