อนุทิน 140860 - pkaek

  ติดต่อ

อ่านทำความเข้าใจ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อยที่มีความเสี่ยงสูง ในระยะฉุกเฉิน เตรียมเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ม.ขอนแก่น ในวันที่ 19 พฤษภาคม2558 งานหนักที่คุ้มค่าเพราะจะนำสู่การปฏิบัติในคลินิก คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการอย่างมาก เป็นหนึ่งในการพัฒนาคนและพัฒนาระบบงานอุบัติเหตุของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

สามารถนำมาต่อยอด คือ การนำสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง