อนุทิน 151102 - pkaek

pkaek
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อ่านงานนำเสนอของวิทยากร ในการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง ของCOP HI ซึ่งงานจะจัดในวันที่22,23มีนาคม2560 วิทยากร 2 คน คุณนิรันดร์ นายกชน และคุณสุมนา สัมฤทธิ์รินทร์ จัดทำpower point มาค่อนข้างสมบูรณ์แบบ แต่ในฐานะผู้ตรวจและที่ปรึกษา จะต้องหาจุดอ่อนเพื่อพัฒนาการนำเสนอเสมอ ในการทำงานนี้แต่ละครั้ง

1.หาจุดที่ต้องเสนอเพิ่ม/ปรับปรุง ซึ่งครั้งนี้ ได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกับคำถามสุดท้ายที่จะประเมินความเข้าใจของผู้เข้าอบรม

2.สรุปคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้จัดทำสามารถนำไปดำเนินการต่อ

3.มีคำชมเล็กน้อยเพื่อเป็นกำลังใจ

4.จะแก้ไขให้เลยเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่าง

เขียน 19 Mar 2017 @ 20:18 ()

คำสำคัญ (Tags) #powerpoint#การตรวจงานนำเสนอความเห็น (0)