อนุทิน #133124

ปีนี้แม้ว่าสุขภาพยังพอใช้ได้ แต่เราควรป้องกัน เพราะเสื้อผ้าคับ ควรลดนำ้หนักอย่างจริงจัง

เขียน:

ความเห็น (2)

อีกหนึ่งความตั้งใจด้วยค่ะ อิ อิ จะรอดไหมเนี่ย