อนุทิน 135169 - pkaek

  ติดต่อ

ทำเอกสารเพื่อยื่นจริยธรรมวิจัย เรื่อง ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระยะเวลารักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เสร็จแล้ว เมื่อวานนี้ จะส่งไปให้น้องเรียนรู้ เป็นตัวอย่าง ทำอีก เรื่อง ก็ติดปัญหาเรื่อง mail kku กำลังปรับปรุง ไม่พบEmail adress รอก่อนนะ

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ยินดีกับสิ่งที่ทำ ทำงานหลวงแต่อย่าลืมงานราษฎร์.